Zihin Kontrolü Nedir?

Zihin kontrolü ya da diğer bir deyişle beyin yıkama; bireylerin bilinçaltında, onların durumun farkında olmadan bilgi ve düşüncelerini anlayabilme, düşüncelerini okuyabilme ve öğrenilen bilgileri kişisel, toplumsal fayda için kullanabilme yeteneğidir. Sonradan kazanılabilen bir yetenek de olsa, bazı özel insanlarda da doğuştan gelen bir yetenek olabiliyor.

Zihin kontrolü yeteneği, kazanılması ve uygulaması zor bir yetenektir. Bu yeteneği daha çok ajanlar gibi gizlilik esaslı çalışan bireyler çok iyi şekilde kullanabilir.

10 Zihin Kontrolü Teknikleri Nelerdir?

10 Zihin Kontrolü Teknikleri Nelerdir

1-Normal yaşantı sürecinde gelecek farklılıkları engelleyebilmek

2-Bireylerin yaşadığı andaki olayları, o anda dikkat dağıtarak denetleyebilme

3-Bireyin zayıflıklarını kullanarak karşıdakine muhtaç hissettirme

4-Bilinçaltında sakladığı tüm korku ve endişeleri bulup gerektiği anlarda kullanabilme

5-Bireyin geçmişte yaşadığı olayları kısıtlayarak yavaş yavaş unutturma

6-Bireylerin bilinçlerinin kimyasal madde veya farklı telkinlerle yönünü değiştirmesi

7-Bireylerin algılarında zıt durumlar oluşturup, istenilen şeyi beyne yerleştirmek

8-Bireyin değer ve yargılarını düşündürterek sorgulamasına sebep olmak

9-Bireyin sahip olduğu ruh yapısını anlayarak içlerini boşaltmak ve farklı düşüncelerle doldurmak

10-Bireyin beyninde bir olayı saplantı haline getirtmek ve sürekli düşünmesini sağlamak

Zihin Kontrolü Aşamaları Nelerdir?

Zihin Kontrolü Aşamaları Nelerdir

Zihin kontrolü 2 aşamadan oluşur. İlk aşama; davranışı kontrol etmek, ikinci aşama ise bilgi ve düşünceyi kontrol etmektir.

Davranış Kontrolü

Davranış Kontrolü

Zihni kontrol etmenin ilk aşamasıdır. Bir bireyin zihni farklı kişiler tarafından kontrol edildiği zaman, bireyin yaşadığı ruhtan farklı bir kişiye dönüşür. Kontrolü elinden çıkmış bir birey, duygu ve düşüncelerini kontrol edemediğinden dolayı iyi-kötü, olumlu-olumsuz düşünceleri ayırt edemez ve istenileni yapar. Davranış kapsamında yapılan her şeyin kontrolü sağlanabilir.

Bilgi ve Düşünce Kontrolü

Bilgi ve Düşünce Kontrolü

Amaçlanan hedefler için kullanılacak bireyler davranış olarak kontrol altına alındıktan sonra bilgi ve düşünce açısından kontrol altına alınabilir hale gelir. Bilgi ve düşünceyi kontrol etmekteki amaç, bireyin gelecekteki planlarını ve hayallerini kontrol altında tutup ilgili hizmete sunmaktır. Diğer bir amaç ise, bilgi alışverişi yaparak kullanılacak bireyin ilgili gruba-kişiye karşı olan olumsuzluklarını öğrenerek bunların önüne geçmektir. Bireye, dahil olacağı grubun bir bireyi gibi hissettirilir ve daha kolay kontrol altına alınır. Kişinin düşünce merkezine biz kelimesi yerleştirilir ve aidiyet hissi ile bireye rahatlık ve güven hissiyatı verilir.

Zihin Kontrolü Yöntemleri Nelerdir?

Zihin Kontrolü Yöntemleri Nelerdir

Verilecek bilgiler tamamen bilimsel deneylere dayalı olup, kesinliği kanıtlanmış ve net sonuçlar veren zihin kontrolü teknikleridir.

1-Seksüellik

Bireylerdeki zevk alma duygusu kullanılır. İnsanların beyninde zevk alma hissiyatı oluştuğu zaman, zihnindeki önyargılar ve duvarlar çabucak yıkılır. Bu duygular istismar edilir ve kontrol altına alınır.

2-Parapsikoloji

Duyular dışı idrak ve zihinsel faaliyetleri becerisini içerisinde barındırır. Vücudun sahip olduğu duyu organlarının yardımı olmadan ve mantıksal düşünceler devreye girmeden bir olayı anlatmaktan ziyade direkt sonucu anlatmaktır.

3-Kimyasal Madde Kullanımı

Bireyin sağlığına zarar vermeyen kimyasalları kullanarak – vücudumuzdaki hormonların laboratuvarda üretilmiş hali– algı ve düşünceler değiştirilebilir. Örneğin LSD yani halk dilinde asit, halüsinasyon görmeyi sağlayan bir kimyasaldır. Vücuda belirli bir dozda LSD verildiği taktirde, birey anormal davranışlarda bulunmaya başlar ve zihnindeki yüksek uyarıdan dolayı çok fazla enerjik bir hale gelir. Bu kimyasal maddelerin kullanımı, bireyin zihnindeki istek ve düşünceleri rahatça değiştirilebilir hale getirir.

4-Hipnoz

Bir insanın anormal davranışlarla oluşturulan ruh halidir. Bireyin tahrik noktaları bulunur ve zihni kapanış haline geçene kadar noktalar üzerinde zihni şaşırtıcı uygulamalarda bulunulur. Hipnoz sürecinde bireyin beyni ve vücudu yüksek uyarılmadan dolayı aynı anda uyku haline geçer ve boş bir zihin içine düşünceler özel bir bağla doldurulur.

5-İnsanların Bilgileri Çok Hızlı ve Habersiz Halde Alması

Bir insan zihni ortalama bir hıza sahiptir. Bireyin zihnine bir bilgi girdiği zaman alınan bilgi öncelikle toparlanır, analiz edilir ve sonuca ulaşır. Bilginin zihne giriş hızı arttıkça, beyin yeteri kadar hızlı şekilde bilgiyi aşamalardan geçiremediği için bilgiler bilinçaltına yönlendirilir. Bilinç üstünü kullanabildiğimiz için anlamadığımızı zannetsek de aslında bilgiler zamanı gelince kullanılmak için depolanmıştır.

6-Sezgi Kontrolü

Hayatımızda birçok şeyi farkında olmadan yaparız. Örneğin yüz yıkamak, diş fırçalamak, yemek yemek gibi faaliyetleri sorgulamadan yaparız. Zihin bilgileri otomatik hale getirdiği zaman, aynı bilgiler sürekli kullanıldığı zaman sorgulanmaz hale gelir. Yüz yıkamadan geçen bir gün bireyi rahatsız eder çünkü bireye yüklenen bilgi kullanılmak ister ve kullanılmadığı zaman eksiklik hissiyatı bilinçaltında bireyi rahatsız eder.

7-Elektromanyetik Kontrol

Elektromanyetik titreşim yoluyla herhangi bir noktada bulunan bir bireyin zihnini kontrol edebilmek zor da olsa mümkündür.  Bu şekilde topluluklar benzer düşünce yapılarına sahip olurlar ve yönlendirebilmek daha kolay olur.

8-Psiko-motor İlaçlar

BU ilaçlar direkt olarak vücutta barınan hormonlara etki edildiğinden dolayı zihni kontrol altına alabilmek çok basittir. Örneğin metilfenidat ilacı bilimsel olarak hafızayı güçlendiren, zihni hızlandıran bir ilaçtır. Zihindeki düşünceleri hormonlar sağlar ve hormonların kontrol edebilmek, sonucunda insan kontrolünü sağlar.

9-Eğitim

Bir ülkenin eğitim sistemi, o ülkenin geleceğini etkileyen en önemli unsurdur. En büyük silah eğitimdir çünkü insanlar bilgileri sıfırdan öğrendiği için yargılama ve önyargı durumları zihinde kapalıdır ve öğrenileni hızlıca kabuk etmeye elverişlidirler.

10- Kitle İletişim Araçları

Günümüzde bilgi öğreniminin ve aktarımının çok hızlı ve kalabalık kitleler tarafından yapıldığını biliyoruz. Toplumun çoğunluğunun düşündüğü bir fikrin tam aksini iddia etmek, bireylerin üzerinde baskı ve dışlanma korkusu getireceğinden, belli bir süre sonra toplumun büyük çoğunluğu ne diyorsa, birey de topluma uyar ve bu duruma alışır.

Bir reklam veya bir film, toplumu olumlu ya da olumsuz şekilde etkiler. Sürekli şiddet içeren filmler ve diziler izlendikçe, bu durum normalleştirilir ve saldırgan ruh halleri artmaya başlar. Toplum, gördüklerini uygulamaya meyilli yapıya sahiptir. Hayranlık duygusu bireylerin davranışlarını kontrol altına almaya başlar ve bir süre sonra bireyler olay ve durumları yargılamadan gördüklerini yapmaya başlarlar.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *