Yapay Zeka Teknolojisi ve Kullanım Alanları

Yapay zeka teknolojisi, günümüzde bilgisayar üzerinden yazılım yoluyla kodlama yaparak üretilen elektronik işletim sistemine denir. Bu bir hesap makinesi gibi basit bir makine de olabilirken, bir robot olabilecek kadar büyük bir aygıt da olabilir. Bilgisayarın kullanımının artmasına bağlı olarak paralel bir şekilde yapay zekanın işletim sistemi haline getirilmesi de artmıştır.Bugün günümüzde kullandığımız telefon, tablet, bilgisayarlara kadar bu ve buna benzer tüm elektronik eşyalar yapay zeka temelli işletim sistemine bağlı olarak imal edilmiştir.

Yapay Zeka Teknolojisi ve Kullanım Alanları

Yapay zekanın kullanımı ilk olarak 2. Dünya Savaşı yıllarına kadar dayanır. O yıllar savaş, askeriye, savunma sanayisi amacıya kullanılırken, daha sonra bilgisayar kullanımının artmasıyla birlikte hem yapay zeka kullanımı artmış, hem de kullanım alanları değişmiştir.

Yapay Zeka Teknolojisi ve Kullanım Alanları

Dünyadaki teknolojik gelişmeler, ülkelerin ve şirketlerin teknolojiye olan yatırımı yapay zekanın her geçen gün kendini güncelleyerek, yeni donanımlarla kullanılmasına sebep olmuştur.

Yapay Zekanın Kullanım Alanları Nelerdir?

Yapay Zeka Teknolojisi ve Kullanım Alanları

Bugün teknolojide, telefon, tablet, bilgisayar üretiminde; savunma sanayisinde, askeriyede, tıpta, bilgisayar programlarının tasarlanmasında, uzay teknolojisinde, sanayide ve daha aklımıza gelmeyen birçok alanda  yapay zeka teknolojisi kullanılmaktadır. Yapay zeka kullanımı hiç şüphesiz insan hayatının kolaylaştırmaktadır. Buna bağlı olarak yapay zeka denemeleri robot teknolojilerinde de son zamanlarda sıkça denenmeye ve kullanılmaya başlanmıştır.

Yapay Zeka Teknolojisi ve Kullanım Alanları

Gelecekte robot üretimlerinin insan hayatını kolaylaştıracağıyla birlikte, insanları zor duruma düşüreceği de öne sürülmektedir. Robotların geliştirilmesi, tıpkı sanayi devrimi sonucunda makineleşmenin artmasıyla birlikte tarımın bu yeni geliştirilen makineler üzerinden sağlanıp, tarlada çalışan insanların ise bir anda işsiz kalması gibi sonuçlar doğuracağına yorumlanmaktadır. Yine birtakım insanlar robotların insanları ve insan hayatını esir alacağını da düşünmektedir.

Yapay Zeka Teknolojisi ve Kullanım Alanları

Tabii ki henüz bu yönde olumsuz bir gelişme yoktur. Bu iddialar ise birer komplo teorisi olmaktan öteye gidemez. Yine de genel çoğunluk tarafından yapay zeka ve robotların birbiriyle entegre çalışması ile insan hayatının kolaylaşacağına inanılıyor.

Türkiye’ de Yapay Zeka Çalışmaları Nelerdir?

Dünya bu eksende ilerlerken elbette Türkiye’ de teknoloji devlerini yakalamaya başlamış ve yapay zeka teknolojisinde gelişmeler kat etmektedir. Türkiye son yıllarda yerli üretim teknolojilerde, yine yerli yazılımlarla teknolojik atılımlarda bulunmuştur. Bu yatırımın büyük çoğunluğunu ise savunma sanayisine ayırmıştır. Yine bu savunma sanayisinden birçok askeri araç yerli yazılımlarla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına sunulmuştur.

Yapay Zeka Teknolojisi ve Kullanım Alanları

Sağlık alanında da birçok yerli yazılım ve yapay zeka kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Tıbbi cihazların birçoğu bu teknoloji kullanılarak yapılmaktadır. İlerleyen yıllarda başta ülkemiz ve tüm dünya, yapay zeka ve buna bağlı teknolojilerin kullanımına ciddi yatırımlar yapacaktır.

Gelecekte Yapay Zeka!

Yapay Zeka Teknolojisi ve Kullanım Alanları

Yapay zeka bugün sınırlı alanlarda kullanılmaktadır. Gelecek senelerde insanoğlunun duyacağı ihtiyaçlar neticesinde de yapay zeka kullanımı daha farklı sektörlere yayılarak hiç şüphesiz gelişecektir. Robot teknolojisinin bunlardan biri olduğunu yukarıda belirtmiştik.

Daha farklı olarak insansız hava aracı gibi, şoförsüz arabanın da yaygınlaşacağı öngörülmektedir. Yapay zeka üreticileri, teknoloji yatırımlarını bu yönde yapacaktır. Yine aynı şekilde uzay ve havacılık konusunda da yapay zeka kullanımı yaygınlaşacak ve bugün belki öngörülmesi zor bir teknolojiye dönüşecektir.

Gelecekte Yapay Zeka!

İnsanlığın, dünyanın ve ülkemizin duyduğu ihtiyaçlar neticesinde gelişecek olan bu yapay zeka teknolojisi ilgi ve alaka yönünden şimdiden çok büyük boyutlara ulaşmış durumda. Gelecekte bizi nelerin beklediğini yaşayarak göreceğiz. Şimdilerde insanlığın hayatını kolaylaştıracak bu teknoloji gelecekte bir silah ve tehdide de dönüşebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

This Post Has One Comment

  1. Önceden öngörmek zor . Yapay zeka ne kadar ilerleyecek hayal bile edemiyorum. . İnsan akıl sınırları her geçen gün daha üst seviye zorlanıyor . Sanirim hayal ettigimizdende üst sınırda olacak hersey yasayıp göreceğiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *