Yalın Üretim Teknikleri Nelerdir?

  1. Kaizen (Sürekli İyileştirme) / Yalın Üterim Teknikleri

 

Yalın üretim eğitimleri hiç kuşkusuz Kaizen ile başlar. Kaizen, üretim sürecinde düzenli, artan iyileştirmeler elde etmek için çalışanların proaktif olarak birlikte çalıştığı bir yalın üretim tekniğidir. Bu strateji oldukça etkilidir çünkü şirketinizin kolektif yeteneklerini ve kaynaklarını sürekli olarak üretim süreçlerinden kaynaklanan israfı ortadan kaldırmanın yollarını arayan bir kültür oluşturmaya odaklar.

  1. 5S (5S Sistemi)

5S yaklaşımı, çalışma alanınızın organizasyonunu vurgular. Bu strateji, “ayıklama”  işlemi yani gerekli olmayanı ortadan kaldırmayı içerir. Bu yapıldıktan sonra, kalan öğeler “düzenleme” bölümünde ayarlanır. Ardından, “temizleme” ile bir çalışma alanı yaratırsınız. Bundan sonra, “standartlaştırma” süreci devreye girer. Son olarak, standartları düzenli olarak uygulayarak stratejiyi “sürdürülebilirsiniz.”

  1. Genel Ekipman Etkinliği (OEE)

OEE, belirli bir üretim süreci için verimlilik kaybını ölçmek için bir çerçeve sağlar. Üç kayıp kategorisi izlenir: duruş süresi, yavaş döngüler ve reddetmeler.

Bu yalın teknik, bir temel oluşturur ve size üretim sürecinden kaynaklanan israfı ortadan kaldırmadaki ilerlemeyi izlemeniz için bir araç sunar. %85 OEE elde etmek, başlangıç için makul bir hedeftir. Bunu başardığınızda, sonuçlarınızı yükseltmenin ek yollarına odaklanabilirsiniz.

Unutmayın, fabrika kurmak konularındaki danışmanlık hizmetleriyle ön plana çıkan UnoPro, Akademik, profesyonel yöneticilik, girişimcilik ve sanayicilik bilgi ve tecrübesine sahip Türkiye’nin tek eğitim ve danışmanlık kurumudur. Kurumsal firmalardan KOBİ ve küçük işletmelere kadar her segmentten üretim firmasındaki üretim yönetimi bilgi ve tecrübesine sahip olan UnoPro, Türkiye’nin ilk yerli ve milli Model Fabrika’sında sanayinin yalın ve dijital dönüşümü için size özel hazırlanmış eğitim müfredatı ile önce yalınlaşmanıza ve daha sonra Endüstri 4.0’a uygun bir şekilde dijitalleşmenize yardımcı olur. Hemen iletişime geçin!

Yalın Üretim Teknikleri
Yalın Üretim Teknikleri
  1.  Altı Büyük Kayıp

Hemen hemen her imalat kategorisinde üretkenlik verimsizliği, genellikle evrensel olarak meydana gelen 6 kayıp kategorisine kadar izlenebilir. Altı büyük kayıp şunlardır:

  • Arızalar
  • Kurulum ve Ayarlamalar
  • Küçük Duraklar
  • Azaltılmış Hız
  • Harekete Geçme Reddi
  • Üretim Reddi

Altı Büyük Kayıp yaklaşımı, üretim süreçlerinde israfın en yaygın nedenlerine karşı önlem almak için için size yol gösterebilecek yalın üretim tekniklerinden birisidir.

Unutmayın, fabrika kurmak konularındaki danışmanlık hizmetleriyle ön plana çıkan UnoPro, Akademik, profesyonel yöneticilik, girişimcilik ve sanayicilik bilgi ve tecrübesine sahip Türkiye’nin tek eğitim ve danışmanlık kurumudur. Kurumsal firmalardan KOBİ ve küçük işletmelere kadar her segmentten üretim firmasındaki üretim yönetimi bilgi ve tecrübesine sahip olan UnoPro, Türkiye’nin ilk yerli ve milli Model Fabrika’sında sanayinin yalın ve dijital dönüşümü için size özel hazırlanmış eğitim müfredatı ile önce yalınlaşmanıza ve daha sonra Endüstri 4.0’a uygun bir şekilde dijitalleşmenize yardımcı olur. Hemen iletişime geçin!

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *