Yabancı Dil Öğrenmenin 10 Kolay Yolu

Yabancı dil bilgisi, kariyer planında ne olursa olsun, iş görüşmelerinde ve başvuru ön koşullarının büyük çoğunluğunda karşılaşılan önemli bir beceridir. En az bir yabancı dil bilmek, kişinin kendini bir başka dilde de kolayca ifade edebilmesi; kariyer merkezleri tarafından tercih edilmesini sağlamaktadır. İkinci bir yabancı dil bilgisine sahip olmaksa kişiyi bir adım da ileriye götürmektedir. Sahip olunan her yabancı dil becerisi, kariyer basamaklarında bir değil beş adım daha öne geçmeyi sağlamaktadır.

Yabancı Dil Öğrenmenin Kolay Yöntemleri

1 – Yerinde Öğrenme: Öğrenilmek istenen bir dil, ancak kendi kültürü içerisinde tanındığında etkili ve kalıcı olabilir. Çünkü dil, canlı bir kavram olup; kültürün yaşadığı değişimlerden ve milletin örf adet ve geleneklerinden etkilenmektedir. Bu yüzden bir dil ancak o dilin yaşadığı, sürekli olarak konuşulduğu ülkede kalıcı ve kolay öğrenilir.

2 – Film İzleme: Öğrenilmek istenen yabancı dilde çekilmiş filmleri alt yazılı bir şekilde izlemek kulak aşinalığına dolayısıyla o dilin cümle yapısına alışmaya yardımcı olur. Kulak aşinalığı edinen diller çok kolay öğrenilebilirler. O dile ait günlük hayat konuşma şekli ve deyim – atasözü gibi kalıplaşmış kelime gruplarını öğrenmek kaynak dilde film izleme ile mümkün olacaktır.

3 – Youtube Konu Anlatımlarından Yararlanma: Etkili ve kolay dil öğrenmek isteyen kişiler aynı zamanda farklı öğretmenlerin anlattığı farklı konu anlatımlarından yararlanarak, söyleyiş farklılıklarını kavrayabilirler. Youtube konu anlatım vidyoları bu konuda oldukça etkilidir.

4 – Şarkıları Tercüme Etme: Orijinal dilinde sevilen ve dinlenmesinden zevk alınan şarkılar kolay yabancı dil öğrenme konusunda etkili birer öğretim materyali olabilirler. Öğrenmek istenilen dilde yazılmış ve hoşa giden şarkıları tercüme etmek, şarkıyı dinlerken aynı zamanda çevirme isteği uyandırarak öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.

5 – Kitap Okuma: Yabancı dilde yazılmış kitapları okumak, öğrenmeyi pekiştiren bir diğer yöntemdir. Yabancı dilde kitap okuma alışkanlığı, öğrenilen cümle yapılarının yazı hayatına nasıl geçtiğini, olayların hangi cümle yapılarıyla daha kolay anlatıldığını kavramaya yardımcı olur.

6 – Öğrendiklerini Anlatma: Öğrenilen bilgilerle ilgili kendi kendine sesli bir şekilde pratik yapmak, öğrendiklerini anlatma ya da kendi kendine sohbet havasında bir konuşma yapmak; öğrenmeyi kalıcı hale getirmenin bir diğer yoludur. Her konuşma sırasında ses kaydı yapmak, daha sonradan bu ses kayıtlarındaki gelişmeyi gözlemlemek, öğrenme sürecinin olumlu yönde ilerlemesini sağlar. Çünkü her seferinde bir öncekinden daha başarılı olma isteği duyulur ve bunun sonucunda öğrenme daha kolay hale gelir.

7 – Kelime Defteri Hazırlama: Öğrenilen her kelimeyi akılda tutmak her zaman kolay olmaz. Çünkü her kelime aynı sıklıkla karşımıza çıkmaz. Öğrenilen kelimeleri bir fihrist yardımıyla not almak ve sahip olunan boş zamanlarda tekrar etmek öğrenmeyi pekiştirir. İşe ya da okula ulaşırken; yatmadan önce ya da gün içinde boş bulunan bir vakitte her kelimeyi tekrar etmek öğrenmeyi olumlu yönde geliştirecektir.

8 – Telefon Dili: Öğrenmek istenilen dille ne kadar maruz kalınırsa o kadar kolay öğrenilir. Telefon dilini İngilizce’ye çevirmek, öğrenilmek istenen dili daha kolay kavramaya yardımcı olur. Teknolojik aletlerde maruz kalınan dil, günlük dile yakındır. Bu nedenle yabancı dil öğrenmenin en kolay yollarından biri telefon dili değiştirmek ile mümkündür.

9 – Online Eğitmen Sahibi Olma: Yabancı dil öğrenmenin en önemli basamağı pratiktir. Online bir yabancı dil eğitmeni sayesinde öğrenilen dil pratik edilebilir ve bunun sonucunda öğrenme pekiştirilir.

10 – Çalışma Kartları: Çalışma kartları hazırlamak ve bu kartları gün içerisinde fırsat oldukça tekrar etmek öğrenmenin daha kolay hale gelmesini sağlamaktadır. Kart hazırlarken en çok zorlanılan kelime ya da konular kırmızı renkte kartlara hazırlanabilirken; biraz daha kolayları sarı ve en kolay olanları yeşil kartlara hazırlanabilir. Zorlanılan konular daha kolay hatırlanmaya başlandığında kırmızı kart atılarak yerine sarı renkteki bir karta not edilerek; öğrenilmesi zor olanların yani kırmızı kartların sayısı azaltılabilir. Bu yöntem öğrenme isteğini arttıracaktır.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *