Verimli Ders Çalışma Teknikleri ile Başarıyı Yakalayabilirsiniz! (7 En Etkili Ders Çalışma Yöntemleri)

Verimli ders çalışma teknikleri, öğrencinin istenilen verimi alamadığı derslerde karşımıza çıkar. Öğrencilerin öğrenim şekli farklıdır. Bazı öğrenciler ders sırasında konuyu anlarken bazı öğrencilerin bu konuyu bireysel olarak çalışması gerekir. Çalışılan konuda oldukça fazla verim alınması ilk hedeftir. Bu teknikler göz önünde bulundurulursa öğrenci bu problemi rahatlıkla çözebilir.

Öğrencinin sınavlar ardından aldığı notlar öğrenmenin başarılı olup olmadığını gösterir. Öğrenme başarılı ise bu teknikler kullanılıp öğrenmenin pekiştirilmesi gerekir. Öğrenme başarısız ise bu tekniklerle ders çalışılmalı ve derslerden alınan verimin insan arttırılmaya çalışılması gerekir.

Verimli Ders Çalışma Neden Gerekli?

Verimli ders çalışmak her öğrencinin hedefidir. Verilen emeğin karşılığını almak ve tatmin olmak bu dersin verimli geçtiğini ortaya koyar. Verimli ders çalışma teknikleri nelerdir sorusuna birçok cevap verilmektedir. Her öğrenci farklı şekilde ders anlayabildiği için verimli ders çalışma teknikleri konusunun net bir cevabı yoktur. Ancak genelleme yapılarak bu soruya cevap verilebilir.  Öğrenci bir dersi verimli geçirmek için şu yolları denemelidir:

  • Görsel materyaller kullanmak
  • Zaman ayarlaması yapmak
  • Yazarak veya okuyarak öğrendiğini çözmek
  • Ders ile alakalı ön hazırlık yapmak
  • Dikkat yönetimini sağlamak
  • Ders Çalışmaya Uygun Ortamı Hazırlamak
  • Kendini ödüllendirmek

Verimli Ders Çalışma Teknikleri Nelerdir?

Verimli Ders Çalışma Teknikleri Nelerdir?
Verimli Ders Çalışma Teknikleri Nelerdir?

Verimli ders çalışma ile ilgili karşımıza  oldukça fazla uygulama çıkar. Bu uygulamalar öğrencinin dersten daha fazla verim almasını sağlar. Amaca yönelik olan bu örnekler öğrenci açısından oldukça önemlidir. Sadece ders değil hayattaki belirli noktalarda bu örnekleri kullanmak öğrencinin işine yarayacaktır.

[geo_alert style=”2″ color=”primary” ]Ders Çalışmak İstemeyen Çocuğa Nasıl Davranılmalı?[/geo_alert]

1-       Görsel Materyallerden Yararlanmak

fikirsiz_verimli-ders-calisma-teknikleri

Görsel materyal çoğu öğrencinin zihnine kolaylıkla giren ve istenildiğinde kolay hatırlanabilen bir materyaldir. Öğrenciler bu materyalleri ders bakımından verimli kullanırsa sorun yaşadığı dersleri anlama konusunda zorlanmazlar. Daha çok sözel kısımlarda hatırlanması gereken bilgiler olduğu için bu bölümde görsel materyal kullanılabilir. Öğrencinin istediği anda bu konuyla alakalı görseli hatırlayıp hatırladıklarını uygulamaya dökebilir. Görsel materyaller verimli ders çalışma teknikleri arasında yer alır.

2-      Zaman Yönetimini Sağlamak

fikirsiz_verimli-ders-calisma-teknikleri

Saatlerce ara vermeden ders çalışmak yerine mola vererek çalışmak öğrenciye daha fazla verim katacaktır. Beyin uzun süre çalışması durumunda yorulur ve ilerleyen süreçlerde çalışılan ders kalıcı olmaz. Bu sebeple zaman yönetimini sağlayıp dersi verimli bir şekilde çalışmak gerekir. İnsan beyni belirli zamanlarda daha iyi çalışmaktadır. Ders çalışma saatlerini bu aralıklara yerleştirmek dersten alınan verimi fazlasıyla arttıracaktır.

3-       Yazarak veya Okuyarak Öğrenmek

fikirsiz_verimli-ders-calisma-teknikleri

Verimli ders çalışma teknikleri başlığına kısmen giren ancak belirlenmesi durumunda öğrenmeyi sağlıklı hale getiren bir maddedir. Kimi öğrenci yazarak kimi öğrenci okuyarak öğrenir. Bu öğrenme o öğrenci için daha faydalıdır. Verimli ders çalışmayı gerçekleştirmek için öğrencinin yazarak mı yoksa okuyarak mı daha iyi şekilde öğrenmeyi gerçekleştirdiğini anlaması gerekir. Bu gruba girmeyen hem yazarak hem okuyarak verim alan öğrenciler de bulunmaktadır.

4-      Ders ile alakalı ön hazırlık yapmak

fikirsiz_verimli-ders-calisma-teknikleri

Bir derste çalışmadan önce 30 dakikalık bir ön araştırma yapmak öğrenci açısından oldukça faydalı olacaktır. Hazırbulunuşluk denilen bu kavram öğrencinin öğrenmeye hazır olduğunu ortaya koyar. Aksi halde çalışılan derste bulunan ancak öğrencinin bilmediği içerikler öğrenciyi sıkar. Öğrenci anlayamadığı için kendini veya dersi suçlar. Bu durumda öğrenme başlamadan sonra erer.

5-      Dikkat yönetimini sağlamak

fikirsiz_verimli-ders-calisma-teknikleri

Verimli ders çalışma

Öğrenci ders çalışmaya başlarken; aklında sadece ders olmalı, dikkatini ders üzerinde toplamalı ve zihnini arındırmalıdır. Zihni meşgul eden bir olay olduğunda derse odaklanma gerçekleşmez. Bunun yanında çoğu öğrencinin yaşadığı teknolojik aletlere yatkınlık, zihinden ders çalışma saatlerinde silinmelidir. Bu konu verimli ders çalışma teknikleri nelerdir konulu makale ve yazılarda üzerinde en çok durulan problemlerden birisidir.

[geo-post id=”14736″ label=”Sizce Hangisi?”]

6-        Ders Çalışmaya Uygun Ortamı Hazırlamak

fikirsiz_verimli-ders-calisma-teknikleri

Ders çalışmaya uygun ortam hazırlamak çok önemlidir. Nasıl ki bir öğrenci ders çalışmaya hazır bulunmalı ise ders çalışılan ortamda hazır bulunmalıdır. Bu madde etkili ders çalışma teknikleri başlığı altındaki öğrenciye bağlı olmayan tek maddemizdir. Bu maddeyi gerçekleştirmek sadece öğrenciye bağlı değildir. Ebeveynlerin öğreniciye ders çalışabileceği bir ortam hazırlamak zorundadır. Hazırlanan bu ortamda ders ile alakalı olmayan ancak öğrencinin ilgisini çekebilecek şeyler ortadan kaldırılmalıdır. Psikolojide buna olumsuz pekiştireç denir. Olumsuz peki ştireç ortadan kalkarsa pekiştirme meydana gelir.

7-       Sonuç Analizi ve Kendini ödüllendirme

fikirsiz_verimli-ders-calisma-teknikleri

Öğrenci yukarıda belirtilen maddelere dikkat ederse öğrenme verimli şekilde gerçekleşir. Yani verimli ders çalışma teknikleri uygulanmış olur.  Ders çalışma bitmeden önce tarama testi yapılmalıdır. Çalışılan konu hakkında yapılan testler nerelerin eksik veya yanlış yapıldığını ortaya koyar. Bu süreç sona erdikten sonra öğrenci yaparken mutlu olduğu bir aktivite ile ödüllendirebilir. Bu öğrencinin dersi bir zorunluluk değil bir sorumluluk olarak görmesini sağlar.

Verimli Ders Çalışma Nedir? Verimli Ders Çalışma Teknikleri

Verimli Ders Çalışma Nedir? Verimli Ders Çalışma Teknikleri
Verimli Ders Çalışma Nedir? Verimli Ders Çalışma Teknikleri

Verimli ders çalışma belli aşamalar sonucunda öğrencinin dersi daha rahat anlamasını sağlayan bir kavramdır. Çeşitli teknikler kullanarak verimli ders çalışma gerçekleştirilmeye çalışılır. Burada amaç öğrencinin ders çalışma süreci içeresinde çalıştığı konu hakkında elden ne kadar gelirse o kadar verim almasıdır.

Verimli Ders Çalışma Saatleri

fikirsiz_verimli-ders-calisma-teknikleri
Verimli ders çalışma saatleri

İnsan zihni süreç kavramına uygun olarak çalışır. Nasıl ki bir ağaç belirli mevsimlerde verimli oluyorsa insan zihnide belirli saatlerde verimli olur. Bu diğer saatler verimsiz olması demek değildir. Diğer saatlerde daha az verim alınabileceği demektir. Verimli ders çalışma teknikleri alabileceğimiz bu madde öğrenci açısından oldukça önemlidir.

Amerikalı bilim adamlarının üniversite öğrencileri üzerine yaptıkları araştırmada bu yaş aralığındaki insanların beyninin en aktif olduğu zamanların 11.00 ile 21.00 saatleri arasında olduğunu ortaya koymuştur. Japonlar ise beyni faal olduğu üç bölüme ayırmıştır. Japonlara göre beyin saat 07.00 ile 11.00 arasında faal olarak en yüksek dereceye ulaşmaktadır.

Verimli Ders Çalışma Programı

Verimli ders çalışma teknikleri
Verimli ders çalışma programı

Her sınıfta farklı düzede dersler bulunmaktadır. Bu öğrencilerin yaşlarına bağlı olan öğrenebilme kapasitesine bağlıdır.  Öğrenciyi çok zorlayacak veya öğrenciye çok kolay gelecek dersler çocuğun yaşı göz önünde buldurularak verilmez.  Etkili ders çalışma teknikleri arasına alabileceğimiz verimli ders çalıma programları ise öğrencinin ders hayatını düzene sokar. Öğrenciyi belirlenen saatlerde yapması gereken sorumlulukları hatırlatır.

fikirsiz_verimli-ders-calisma-teknikleri

Verimli ders çalışma konusunda birçok yazı bulunmaktadır. Yukarıda verilen ve açıklanan kavramlar bunların en temelidir. Öğrencinin bu kavramları göz önünde bulundurması ders konusunda bilinçli olmasını sağlar. Ders çalışma sürecinde en fazla verimi alması bu maddelere uyumu ile paraleldir. Bunlar dışında farklı birçok verimli ders çalışma teknikleri olsa da en yaygın olanlar bu şekildedir.

Verimli Ders Çalışma Teknikleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

etkili ders çalışma yöntemleri
etkili ders çalışma yöntemleri

En etkili ders çalışma yöntemleri ve verimli ders çalışma teknikleri hakkında sizlere mümkün olduğunca detaylı bilgiler vermeye çalıştık. Yazımızın bu aşamasında ders çalışma teknikleri ile ilgili en çok sorulan soruları yanıtlamak istiyoruz.

En etkili ders çalışma yöntemleri temelinde ne var?

Öncelikle kendinize ait bir çalışma alanı belirlemek, etkili ders çalışma yöntemleri arasında en başta geliyor. Kendinize ait alanda daha rahat olacağınızdan ders çalışma hali daha verimli oluyor. Kullandığınız çalışma masasının duvara dönük olması arka tarafta bulunan yatak dolap vb. şeylerin dikkatinizi dağılmasını engelleyeceğinden çok önemli.

Ders çalışırken sadece okumak yeterli verimi almanızı sağlamayacağından mutlaka okumanın yanında yazarak ders çalışmalısınız. Çalışmayı eğlenceli hale getirmek ve motive olmak için kendinize renkli kalemler ve postitler almak ders çalışma isteğinizi arttıracaktır.

Küçük kâğıtlara yazdığınız notlar sürekli gözünüzün önünde olduğundan hafızanız da yer edinecektir. Ders çalışmaya başlamadan önce telefonunuzu başka bir odaya koyarak masanıza oturmalısınız. Telefon yanınızda durduğu sürece derse tam anlamıyla odaklanmanız mümkün olmaz.

Etkili Ders Çalışma yöntemleri neler olabilir?

Masanızın toplu olması verimli ders çalışma teknikleri içerisinde ilk sırada yer alır. Göz yorucu kalabalık derse odaklanmanıza engel olacağından dikkatinizi dağıtabilir. Ders çalışmaya ara verdiğiniz süre içerisin de telefonunuzu elinize almak doğru olmayacaktır. Bu süreyi gözlerinizi dinlendirmek için kullanmanız derse çalışmaya geri döndüğünüz de sizin için çok daha avantajlı olur. Bu süre içerisin de yerinizden kalkarak egzersiz yapabilir, ailenizle vakit geçirebilir veya gözlerinizi yormayacak şeyleri yapabilirsiniz.

Nasıl düzenli ve verimli ders çalışılır?

Uzun saatler boyunca ders çalışmak verimli olmadığından 40 dakika arayla mutlaka mola vermeniz gerekir bu molalarda elinize telefonu almak yerine oturduğunuz yerden kalkarak biraz yürümek içinde bulunduğunuz atmosferden çıkıp rahatlamanıza sebep olacağı için tekrar ders çalışmaya başladığınız da kendinizi dinç hissedeceksinizdir. Çalışma alanınızda ki ışığın arkanızda olmamasına özen göstermeniz gerekiyor aksi durumda hem ders çalıştığınız alan karanlık olur hem de kolayca uykunuz gelebilir.

Daha çok ders çalışmak için ne yapmalıyım?

Ders çalışmaya başlamadan önce çalışacağınız konuları belirleyip planlı bir şekilde masanıza oturmalısınız. Çalıştığınız her konunun yanına sizi simgeleyen bir postit yapıştırabilirsiniz. Bu o konuyu bitirdiğiniz anlamına geleceği için sizi ders çalışmaya teşvik edecektir. Yanınıza çay veya kahve alarak ortamınızı sevimlileştirebilirsiniz. Kullandığınız ışığın sarı olması kolayca uykunuzu getirebilir bu yüzden beyaz renkte ışık kullanabilirsiniz.

Kendinizi motive etmek için ders çalıştığınız odanın duvarına yapmayı çok istediğiniz bir şeyi yazarak asabilirsiniz, bu sizi hırslandırarak çalışmaya teşvik edecektir. Sadece ders çalışmak için kendinizi sıkmanız doğru olmayacaktır. Kendinizi ödüllendirmeyi ihmal etmemeniz gerekiyor. Örneğin ‘’belirli soru çözersem dışarı çıkabilirim’’ veya ‘’bu hafta düzenli çalışırsam kendime şunu alabilirim’’ gibi ödülleri düşünebilirsiniz. Bu hem sizi hırslandıracak hem de sonunda sizi mutlu edecek bir şey olduğu için motivasyonunuz artacaktır.

Verimli ders çalışma neden gerekli?

Öğrenme sürecinde çok ders çalışmaktan daha önemli olan şey verimli ve yeterli çalışmaktır. Etkili bir çalışma için işitsel, dokunsal veya görsel sistemlerden hangisi tercih edilirse edilsin her öğrencinin özgün ders çalışma teknikleri olmalıdır. Öğrencileri başarıya ulaştıran en önemli etken budur. Dolayısıyla ders çalışma tekniklerinin sırları hakkında bilgi edinmek gerekir.

Ders Programı Hazırlama Önemli mi?

Sınav dönemlerinde ders çalışma planına ihtiyacınız olacaktır. Verimli ders çalışma teknikleri ile sınav dönemlerini daha verimli ve kolay bir şekilde atlatmanız mümkün. Bu teknikler her öğrenci için çeşitlilik gösterse de çoğu zaman olumlu sonuç verir. Her başarılı öğrencinin kendine özel bir çalışma stratejisi mutlaka vardır. Bu nedenle ders çalışma tekniklerini mutlaka denemelisiniz.

Ders Çalışma Teknikleri İsimleri Nelerdir?

İlkokuldan başlayarak verimli ders çalışma teknikleri lise, üniversite hatta akademik kariyere kadar her dönemde büyük önem taşır. Eğitim hayatınızın farkı dönemlerinde ders çalışma gereksiniminiz değişkenlik gösterir. Her zaman en etkili ve verimli ders çalışma yöntemlerini uygulayarak stres yaşamadan başarınızı sürdürebilirsiniz. Verimli sonuçlar elde etmek için uygulamanız gereken bazı çalışma kuralları var.

Son dönemlerde en çok kullanılan verimli ders çalışma teknikleri arasında Pomodoro saati kullanmak yer almaktadır.

Amaç Belirlemek Neden Önemlidir?

Açık ve ne bir amacınızın olası, ne istediğinizi ve ne için çalıştığınızı bilmek her zaman büyük motivasyon sağlar. Amaçlarınız davranışlarınızı şekillendirir ve istediğiniz sonuca ulaşmanızı sağlar. planlama sürecince ders çalışma sürecini belirlemek kadar dinlenme ve kendine vakit ayırma zamanlarını da belirlemek gerekir. Hangi dersi ne zaman çalışacağınıza karar verin.

Planlı ve Programlı Ders Çalışma Nasıl Olur?

Hedeflerinize ulaşmak için zamanınızı iyi yönetebilmeniz gerekir. Günlük, haftalık ve dönemlik olacak şekilde planlama yapın. Planlamayı uzun süreli olarak yapmanız konularınız sırayla bitirmenizi sağlar ve aynı anda birçok konuyu düşünmenize engel olur. Konularınızın bitiş tarihini önceden planlayarak konuların yığılmasının önüne geçin ve stresten arının.

Verimli Zaman Yönetimi Nasıl Olmalı?

Her öğrenci, zihinsel, bedensel ve ruhsal yapı bakımından farklı özelliklere sahiptir. Ayrıca yetenekler ve ilgi alanları da farklılık gösterir. Verimli zaman yönetimi için ilk adım olarak kendinizi iyi tanımanız gerekir. Kendinizi tanıdığınızda hangi derse ne sıklıkta çalışmanız gerektiğini bileceksiniz. Ayrıca verimli ders çalışma teknikleri pomodoro saati ile düzenli zaman aralıklarına bölünebilir.

Planlama yapmanın en önemli işlevlerinden biri de kendiniz zaman ayarlamayı da programlamanızdır. Gün içinde zamanın verimli geçmesi için yerinde ve zamanında ders çalışmanın yanında dinlenme, eğlence, spor aktivitelerine de planlamada yer vermeniz gerekir. Dinlenmek için zaman ayırmanız özellikle düzenli uyku uymanız verimli ders çalışma açısından büyük önem taşır.

Ders Çalışma Verimini Düşüren Etkenler Nelerdir?

Verimli ders çalışma teknikleri arasında önemli olan diğer faktör ise verimi düşüren etkenleri ortadan kaldırmaktır. Çalışma ortamınızın ısısı, kaygı ve stres seviyeniz, uyku düzeniniz, sosyal medya ve telefon kullanımı gibi pek çok şey ders çalışma verimini etkiler. Ders için ayırdığınız zaman diliminde dikkatinizi dağıtacak her türlü etkeni ortadan kaldırmanız gerekir.

Uygun Çalışma Ortamı Nasıl Olmalı?

Gün içinde kullandığınız defter, kitap ve diğer ders çalışma materyallerinizi düzenli olarak bulundurabileceğiniz bir dolabınız olması önemlidir. Ayrıca yeterli büyüklüğe sahip bir çalışma masası da edinin. Verimli ders çalışma teknikleri için odanız sessiz olmalı ve yeterli ışık almalıdır. Çalıştığınız odada bir saat veya takvim bulundurun.

Nasıl Ders Çalışmak Gerekir?

Çalışma ortamınız, masanız ve dolabınız düzenli olması kadar kafanızın da karışık olmaması önemlidir. Aynı anda birden fazla derse odaklanmaya çalışmayın. Bu hem çalışma veriminizi hem de çalışma isteğinizi olumsuz etkiler. Çalıştığınız ortamda dikkatinizi toparlayacak materyaller bulundurarak dikkatinizi uyanık tutmaya çalışın. Ders çalışma teknikleri ortaokul yıllarından itibaren uygulanmaya başladığında alışkanlık haline gelir.

Ders Çalışma İsteği Nasıl Artar?

Derse hazırlıklı gitmek işlenecek konular hakkında ön bilgiye sahip olmanızı sağlar. Dersleri daha kolay anlarsınız ve çalışma isteğiniz artar. Dersten sonra aynı gün içinde mutlaka tekrar yapın ve öğrendiklerinizi kalıcı hale getirin. Bu işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Tarihi belli olan bir sınavınız varsa sık tekrar yapmak konuların hafızanızda kalıcı olmasını sağlar.

En Verimli Ders Nasıl Çalışılır?

En verimli ders çalışma teknikleri farklı kaynaklardan yararlanın. Farklı kaynaklar üzerinde çalıştığınız konu hakkında daha geniş bilgiler elde etmenizi sağlar. Çeşitli güvenilir ve güncel kaynaklardan yararlanın. Öğrendiklerinizi kalıcı hale getirmenin diğer yolu ise not tutmaktır. Not tutmak bilgilerin görsel olarak da hafızanızda kalmasına yardımcı olur.
Yemek yedikten hemen sonra veya aç karınla ders çalışmamaya özen gösterin. Açken derse hiçbir şekilde odaklanamazsınız. Yemekten hemen sonra ise üzerinize bir ağırlık çöker ve yorgun hissedersiniz.

Bilimsel Ders Çalışma Teknikleri Nelerdir?

Kendinizi ödüllendirmek beyninizin koşullanmasını sağladığından etki bir çalışma yöntemidir. Elde ettiğiniz başarılardan sonra, film izleyerek, kendinize pasta ısmarlayarak, oyun oynayarak veya uzun süredir ertelediğiniz keyifli bir aktivite yaparak kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Ödüllendirme yönteminin oldukça etkili ders çalışma teknikleri arasında olduğu kanıtlanmıştır.

Çalışma ortamınızı hep aynı tutmanın verimli ders çalışma üzerindeki etkisi de beynin koşullanması ile ilgili bir diğer yöntemdir. Bilimsel olarak kanıtlanış başka bir yöntemse sık ama az aralıklarla periyodik olarak çalışmaktır. Ders çalışmak için sabahlara kadar çalışmak yalnızca yorulmanıza neden olur. Böyle bir çalışma tekniğinin verimsiz olacağını unutmayın.

Japonların Ders Çalışma Teknikleri Nelerdir?

Japonların birbirinden ilginç çalışma yöntemleri olduğunu duymuşsunuz. Çalışkanlıklar ile ün salmış bu toplumun bazı çalışma tekniklerinden yararlanarak ders çalışma alışkanlığı edinebilirsiniz. Verimli ders çalışma teknikleri arasında en sık kullanılan kaizen tekniğidir. kaizen ‘‘Bir dakikalık ilke’’ olarak bilinir ve çok etkili bir çalışma yöntemi olduğu çoğu kişi tarafından onaylanmıştır.

Japonların ders çalışma teknikleri arasında önemli yere sahip olan kaizen tekniğini deneyerek verimli ders çalışmayı öğrenebilirsiniz. Kaizen tekniği temelde bir gün yalnızca bir dakika aynı anda bir şeyler yapmasına dayanır. Yapacağınız şey yeni bir dil öğrenmek gibi zihinsel bir aktivite olabileceği gibi mekik çekmek gibi fiziksel bir aktivite de olabilir.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *