Türkiye’de İmmünoterapi Yapan Hastaneler

Türkiye’de immünoterapi tedavisini uygulayan birçok hastane bulunmaktadır. Ancak immünoterapi tedavisine ihtiyaç duyan hastaların doktorları tarafından yönlendirildiği ve bu tedavinin uygulandığı hastaneler genellikle üniversite hastaneleri ve özel hastaneler olmaktadır.

İmmünoterapi Yapan Hastaneler

Aşağıda, Türkiye’de immünoterapi tedavisini uygulayan bilinen immünoterapi tedavisi örnek hastaneleri verilmiştir:

Hacettepe Tıp Fakültesi
 • Akdeniz bölgesi ve çevre illere hizmet veren Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Ankara ili ve daha çok Karadeniz bölgesine hizmet veren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
 • İzmir ve çevre ilçelerine hizmet veren hastane İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İzmir ili, çevre ilçe ve illerine hizmet veren İzmir Katip Çelebi Üniversitesine bağlı olarak faaliyet gösteren Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İstanbul ili, ilçeleri ve çevre illere hizmet veren İstanbul Üniversitesine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi – Ankara
 • Ankara Şehir Hastanesi – Ankara
 • İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü – İstanbul
 • Acıbadem Sağlık Grubu Hastaneleri – İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerdeki hastaneler
 • Memorial Sağlık Grubu Hastaneleri – İstanbul, Ankara, Antalya ve diğer şehirlerdeki hastaneler
 • Anadolu Sağlık Merkezi – İstanbul
 • Florence Nightingale Hastaneleri – İstanbul
 • Medicana Sağlık Grubu Hastaneleri – İstanbul, Ankara, Samsun ve diğer şehirlerdeki hastaneler
 • Liv Hospital – İstanbul
 • American Hospital – İstanbul

Bu hastanelerin dışında Türkiye’nin farklı şehirlerinde de immünoterapi yapan hastaneler de bulunmaktadır. Biz bu yazımızda başlıca ve en çok bilinen immünoterapi yapan hastaneleri yazmış olduk.

İmmünoterapi yapan hastaneleri yazdıktan sonra immünoterapi hakkında genel bilgi verelim:

İmmünoterapi Nedir? Nasıl Yapılır?

İmmünoterapi, bağışıklık sistemini kullanarak kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemi, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerine saldırmasını ve yok etmesini hedefler.

Bağışıklık sistemi, vücudu yabancı ve zararlı maddelere karşı korur. Bu maddeler arasında bakteri, virüs, mantarlar ve kanser hücreleri gibi hücreler de bulunur. Bağışıklık sistemi, bu yabancı maddeleri tanıyarak ve onlara saldırarak vücudu enfeksiyonlardan ve kanser gibi hastalıklardan korur.

İmmünoterapi, kanser hücrelerini yok etmek için bağışıklık sistemini uyarır veya güçlendirir. Bu tedavi yöntemi, kanser hücrelerine özgü olan proteinlerin tanınması ve yok edilmesi yoluyla çalışır. Bağışıklık sistemi, kanser hücrelerinin yüzeyindeki bu proteinleri tanıyarak hücreleri yok eder.

İmmünoterapi, kanser tedavisi için kullanılan birçok farklı türde tedavi yöntemi içerebilir. Bunlar arasında monoklonal antikorlar, lenfositlerin çoğaltılması, kanser aşıları ve sitokinler gibi tedavi yöntemleri yer alabilir. İmmünoterapi, diğer kanser tedavileriyle birlikte kullanılabileceği gibi, bazı durumlarda tek başına da kullanılabilir.

Immünoterapi, vücutta bulunan doğal savunma mekanizmalarını aktive etmeyi hedefleyen bir tıbbi tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemi, kemoterapi ve radyoterapi gibi diğer tedavi yöntemlerine ek olarak kullanılabilir veya yalnızca immünoterapi ile tedavi edilebilir.

İmmünoterapi, farklı ilaçlar kullanılarak yapılabilir ve bu ilaçlar, hücre tabanlı ilaçlar ve aşılar gibi farklı formlarda olabilir. İmmünoterapi, akciğer kanseri gibi birçok kanser türünde etkili olabilir ancak her hasta için uygun olmayabilir ve yan etkiler oluşabilir. Bu nedenle, immünoterapi tedavisine başlamadan önce doktorunuzla görüşmeniz ve tedavi seçeneklerinizi konuşmanız önemlidir.

İmmünoterapi SGK Tarafından Karşılanmakta Mıdır?

Türkiye’de, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında, kanser tedavisi için birçok farklı yöntem ve ilaç karşılanmaktadır. Bu kapsamda, immünoterapi tedavisi de SGK tarafından karşılanabilmektedir.

Ancak, SGK’nın immünoterapi tedavisi için yaptığı ödemelerin kapsamı ve sınırları belirli kurallara bağlıdır. SGK, immünoterapi tedavisi için onay verirken, hastalığın türü, tedavi protokolleri, tedavi seans sayısı ve diğer faktörlere dikkat eder. Bu nedenle, her hasta için SGK tarafından karşılanacak tedavi miktarı farklı olabilir.

Ayrıca, bazı özel sağlık sigortaları da immünoterapi tedavisi için ödeme yapabilmektedir. Bu sigortaların kapsam ve şartları da farklılık göstermektedir. İmmünoterapi tedavisi için ödeme yapacak olan sigorta şirketi ve poliçe kapsamı, hastanın sigorta şirketi ile yapacağı sözleşme ile belirlenir.

Kolon Kanseri Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi | FikirSİZ.net (fikirsiz.net)

İmmünoterapi Tedavisinin Özel Sigorta Ödemeleri

İmmünoterapi tedavisine ihtiyaç duyan hastaların özel sağlık sigortası olması veya bu tedavinin yapılabileceği bir hastaneye yapılacak ödeme konusunda bilgi sahibi olmaları önemlidir. Özel sağlık sigortaları genellikle immünoterapi gibi daha pahalı tedavi yöntemlerini kapsamaktadır ancak bu sigortaların kapsadığı tedavi yöntemleri ve limitleri farklı olabilir.

Özel sağlık sigortaları olmayan hastalar ise bu tedavinin yapılabileceği bir hastaneye yapacakları ödemeyi kendi özelinden yapmak zorunda kalabilirler.

 

İmmünoterapi Yan Etkileri Nelerdir?

İmmünoterapi, kanser hücrelerini yok etmek için bağışıklık sistemi hücrelerinin uyarılması yoluyla çalışır. Ancak, immünoterapi tedavisinin bazı yan etkileri olabilir. Bu yan etkiler, tedavinin türüne, dozuna ve hasta bireysel özelliklerine bağlı olarak değişebilir. İmmünoterapinin en yaygın yan etkileri şunlardır:

 1. Ateş ve titreme
 2. Yorgunluk ve halsizlik
 3. Baş ağrısı
 4. Kas ağrıları ve eklem ağrıları
 5. Mide bulantısı, kusma ve ishal
 6. Deride kızarıklık, döküntü ve kaşıntı
 7. Solunum problemleri
 8. Kan basıncında düşme
 9. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında değişiklikler

Yukarıda belirtilen yan etkiler çoğunlukla hafiftir ve tedavinin sonunda kendiliğinden geçer. Bununla birlikte, immünoterapi tedavisinin daha ciddi yan etkileri de olabilir. Bu ciddi yan etkiler şunları içerebilir:

 1. Şiddetli alerjik reaksiyonlar
 2. İmmünoterapi nedeniyle ortaya çıkan başka bir hastalık
 3. Nörolojik problemler
 4. Organ hasarı

Herhangi bir immünoterapi yan etkisi fark edilirse, derhal doktorunuza bildirilmelidir. Doktorunuz gerekli önlemleri alacak ve tedavinizi yönetecektir.

İmmünoterapi Alerjisi

İmmünoterapi tedavisi sırasında alerjik reaksiyonlar görülebilir. İmmünoterapide kullanılan ilaçlar, genellikle doğal proteinler veya proteinlerden türetilmiş moleküllerdir. Bu nedenle, bazı hastalar bu proteinlere karşı alerjik reaksiyon gösterebilirler.

İmmünoterapi alerjisi semptomları, hafiften şiddetliye kadar değişebilir. Semptomlar arasında ciltte kaşıntı, kızarıklık, döküntüler, ürtiker (kurdeşen), nefes darlığı, hırıltılı solunum, boğazda şişlik, baş dönmesi, bayılma hissi, kalp atışının hızlanması, düzensiz kalp atışı, kan basıncında düşme, mide bulantısı ve kusma yer alabilir.

Hafif semptomlar genellikle immünoterapi tedavisinin devamına engel teşkil etmez ve tedaviyi kesmeyi gerektirmez. Ancak, şiddetli semptomlar yaşanırsa, tedavi kesilerek, gerekli tedavi ve önlemler alınır. Hastanede tedavi gerektiren şiddetli alerjik reaksiyonlar nadir olsa da, tüm immünoterapi tedavisi alan hastaların alerjik reaksiyonlar açısından dikkatli olmaları önerilir.

İmmünoterapi tedavisi alerjisi, immünoterapinin yan etkileri arasında yer alır ve doktorunuzun yönlendirmesi doğrultusunda ilaçların takibini ve tedavinin yönetilmesini gerektirir.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *