Türkiye’de Deprem Riskinin En Fazla Ve En Az Olduğu Yerler

Anadolu, Dünyanın en aktif fay hatlarından birisi üzerinde yer alır. Hatta bir yarım ada olan topraklarımız aslında bir tektonik yer şeklini ifade eder. En son gerçekleşen jeolojik değişiklikler sırasında, Ege ve Karadeniz’in meydana geldiği, Marmara’nın ise, birkaç milyon yıl önce olmadığı bilinmektedir. Yani, coğrafyamız aslında tam anlamıyla bir oynak zemindir. Yeryüzünde böyle bir kara parçası daha bulunmamakta, benzeri hareketlilik, Güney Amerika, Japonya ve Okyanusya da görülmektedir. Ki bu bölgelerin de, ana karadan kopan küçük parçalar olduğu bilinir.

Anadolu üzerinde bulunduğu birkaç fay hattından etkilenir. Bunların en tehlikeli ve güçlüsü, Kuzey Anadolu fay hattıdır. Bu hat, İran’ın kuzeyinden, Van, Erzincan, Kastamonu, Sakarya, İzmit ve İstanbul rotasını izleyerek Marmara denizine ulaşır ve bura daha batıya uzanan hatlara karışır. Benzeri bir hat, Toroslar boyunca devam eder ve Aydın, İzmir arasında denizle birleşir. Bu iki ana hattın tam ortasında kalan küçük bir kesim ise depremsellikten nispeten daha az etkilenir. Ancak bu bölgelerde dahi deprem olmayacağını söylemek oldukça zordur.

Konya, Karaman, Nevşehir, Niğde, Kayseri’nin bir bölümü, Sivas’ın güneyi deprem riskinin daha az olduğu bölgelerdir. Bunlar dışındaki olağan üstü riskli deprem bölgeleri dışında kalan yerler 7 şiddetine kadar deprem olma riskine sahiptir. Olağan üstü riskli bölgelerde ise 8 şiddetine kadar deprem görülme riski maalesef söz konusudur.

Deprem Konusunda Olağan üstü riskli İllerimiz

olması muhtemel depremin Şiddetine göre,

 • İzmit
 • Van
 • Adana
 • Kütahya
 • Erzincan
 • İstanbul
 • Afyon
 • İzmir
 • Muğla
 • Aydın
 • Denizli
 • Bursa
 • Bolu
 • Kastamonu
 • Balıkesir
 • Antalya
 • Mersin

Olarak sıralanmaktadır. Bu noktada, örneğin Ankara gibi olağan üstü riskli olmayan illerde depremlerin tehdit olmadığını söylemek doğru değildir. Ankara, büyük ölçüde kuzey Anadolu fay hattından etkilenir ve olası şiddetli bir depremde can kayıplarına varan hasarlar alabilir. Kaldı 1999 Düzce depremi, Ankara’dan net biçimde hissedilmiştir.

Kandilli rasathanesi tarafından açıklanan Son Depremler

Deprem bir doğa olayıdır. Engellenmesi mümkün değildir. Esasında öldürücü de değildir. Anlık yer sarsıntıları biçiminde tezahür ettiğinden tek başına pek çok doğa olayından çok daha az zararlıdır.

Ancak, yapıların kalitesizliği sonucunda, depreme maruz kaldıklarında can almaları söz konusudur. Bu nedenle deprem tedbirleri alınmış binalarda yaşamamızda, binamız riskli ise ivediyetle boşaltmamızda hayati ehemmiyet söz konusudur.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

This Post Has One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *