Türk Müziği Makamları Nelerdir?

Türk Müziği Makamları Hakkında Detaylı Bilgiler

Makam Nedir?
Makam, 
müzik eserlerinin hazırlanırken uyulan kurallar bütününe denir. Genellikle doğu kültürüne sahip müziklerde kullanılan makamlar her kültürün kendi içerisinde farklılıklar göstermektedir. Türk müziğinde 3 temel makam bulunmaktadır: Basit makamlar, Bileşik makamlar ve Göçürülmüş makamlar.

Basit makam

Bir tam dörtlü ve ardından bir tam beşli dizenin bir arada kullanılmasıyla oluşturulan makamlardır. Geleneksel Türk müziği toplam 13 tane basit makama sahiptir.

 1. Çargah Makamı Dizisi
 2. Rast Makamı
 3. Uşşak Makamı Dizisi
 4. Buselik Makamı Dizisi
 5. Kürdi Makamı Dizisi
 6. Hicaz Makamı Dizisi
 7. Uzzal Makamı Dizisi
 8. Hümayyun Makamı Dizisi
 9. Zirgüleli Hicaz Makamı Dizisi
 10. Karciğar Makamı Dizisi
 11. Hüseyni Makamı Dizisi
 12. Suzinak Makamı Dizisi
 13. Neva Makamı Dizisi
 14. Bileşik makam

Tek bir makam içerisinde birden çok basit makam içeren makam türüdür. Türk müziğimizde bu makamlara mürekkep makam da denilmektedir.

Göçürülmüş makam

Basit makam gruplarının farklı perdeler üzerinde kullanılmasıyla oluşturulan makam türüdür.

 1. Hicaz Makamı ( Hicaz, Humayun, Uzzal ve Zirgüleli Hicaz olmak üzere dörde ayrılır.)
 2. Nihavent Makamı
 3. Hüzzam Makamı
 4. Kürdîlihicazkâr Makamı
 5. Rast Makamı
 6. Uşşak Makamı
 7. Hüseyni Makamı
 8. Muhayyer Makamı
 9. Mahur Makamı
 10. Hicazkâr Makamı
 11. Karcığar Makamı
 12. Süznak Makamı
 13. Muhayyer Kürdi Makamı
 14. Acem Kürdi Makamı

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *