Tilavet Secdesi Nedir Nasıl Yapılır?

Üç ayların içerisinde olduğumuz ve ramazan ayına yaklaştığımız şu dönemde insanların en çok merak ettiği konu “tilavet secdesi nedir nasıl yapılır” sorusudur.

İlginizi Çekebilir: Çocuklarınızın Özgüvenini Zedelememek İçin Bu Hataları Yapmayın !

Mübarek üç aylar süresince yapılan en önemli ibadetlerden birisi Kur’an-ı Kerim okumaktır. Ancak kutsal kitabımızda öyle yerler vardır ki; kutsi şifreler ile dua kapıları gizlenmiştir. İşte bu kutsi ayetlere secde ayeti denilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de toplamda 14 tane secde ayeti yer almaktadır. Bu 14 adet adet secde ayetinin okunduğu ya da duyulduğu hallerde mutlaka tilavet secdesi yapılması gereklidir. Peki tilavet secdesi hakkında bilinmesi gerekenler bu kadarla sınırlı mıdır? Bu secde ayetleri okununca ne yapılır? Secde ayetleri nerede geçer ve secde ayeti oldukları nasıl anlaşılır? Gelin bu sorulara hep birlikte cevap arayalım:

Tilavet Secdesi Nedir Nasıl Yapılır?

Tilavet secdesi nedir konusunu kısaca Kur’an- ı Kerim’ de yer alan on dört adet secde ayetinin okunması akabinde yapılan secde olarak tanımlayabiliriz. Bu secdeye gidiş her ayet ayrı yapılan bir işlemdir. Tabi her mezhebe göre ayrı bir yere sahip olan tilavet secdesi; Hanefi ve Hanbeli mezhebince vacip, şafi mezhebinden olanlar için ise sünnet-i müekkede olarak yorum almıştır.

 • Secde namazını kılmak yalnız okuyana ya da dinleyene vaciptir. Bu ayetleri yazan ya da heceleyen kişiler için aynı kurallar geçerli değildir.
 • Bu kısmı çözdükten sonra tilavet secdesi nedir nasıl yapılır kısmına gelelim. İşte tilavet secdesinin yapılışı:
 • Öncelikle tilavet secdesini duymuş ya da okumuş kişi abdest alırken bu namaz için niyet eder.
 • Kişi kıbleye doğru yönelir ve ayakta iken kollarını kulağına getirmeden Allah-u Ekber der.
 • Akabinde secdeye gider. Secdede üç defa “Sübhane rabbiye’ l – A’ la” der ve tekbir alır.
 • Tekbir aldıktan sonra secdeden kalkarak şunları okur: “semi’ na ve ata’ na gufraneke Rabbena ve ileyke’ l masir.”

Tilavet secdesi, kaç tane secde ayeti okunmuş ya da duyulmuşsa o sayıda yapılmalıdır. Niyet etmeden kesinlikle secdeye başlanmamalıdır. Abdesti de usulüne uygun şekilde alınmalıdır.

Bütün bu şartlar secde ayetlerinin duyulması ya da okunması sonrasında yapılacak olan işlemlerdir. Bir de namaz halindeyken secde ayetlerinin duyulması üzerine yapılan tilavet secdesi vardır. Tilavet secdesi nedir nasıl yapılır sorusunun bir diğer cihetini bu kısım oluşturur.

Namazda olan kişi o esnada başkasının secde ayetlerini okuduğunu duyduğu dakika namazın bitiminde mutlaka tilavet secdesi yapmalıdır.

Hangi Surelerde Secde Ayeti Yer Alır?

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?: Hangi Surelerde Secde Ayeti Yer Alır?

Kur’an-ı Kerim’de toplam 14 yerde secde ayeti geçer. Tilavet secdesinin var olabilmesi için öncelikle bu ayetleri bilmek gereklidir ki duyulduğu ya da okunduğu takdirde secde edilmesi gerektiği bilinsin. Secde ayetleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 1. Araf 206. Ayet
 2. Rad 15. Ayet
 3. Nahl 49. Ayet
 4. İsra 107. Ayet
 5. Meryem 58. Ayet
 6. Hac 18.Ayet
 7. Furkan 60. Ayet
 8. Secde 15. Ayet
 9. Sad 24. Ayet
 10. Fussilat 37. Ayet
 11. Neml 25.Ayet
 12. Necm 62. Ayet
 13. İnşikak 21. Ayet
 14. Alak 19. Ayet duyulduğu ya da okunduğu takdirde mutlaka tilavet secdesi yapılmalıdır.

 

 

 

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *