Teknoloji Önüne Kattı Götürüyor ama Nereye?

Bilim, teknoloji, bilişim teknolojisi, içinde bulunduğumuz yüz yılın en yeni, en gelişmiş ve globalleşmiş bir buluşudur. Teknolojik gelişmeleri tersten matruşkaya benzetmek mümkün. En küçük bir buluş, daha gelişmiş modeline gebe. Bir sonraki ise diğer hepsini içine alan ve birçok matruşkayı doğurabilen potansiyele sahip. Bu hızlı teknolojik gelişme nereye doğru gidiyor? Daha nereye kadar gidecek? İnsan ve insanlık bu gelişmelerin neresinde duruyor?  Bu sorular, bilimsel teknoloji geliştikçe oluşan endişelerden kaynaklanmaktadır.

Globalleşen Teknoloji

Teknoloji ve teknolojik gelişmeler, yalnızca insanların bulunduğu, yaşadığı yerle sınırlı değildir. Bugün dünyanın hemen bütün ülkelerinde gelişmiş teknoloji aynı şekilde insanların büyük çoğunluğu tarafından kullanılmaktadır. Bu durum insan ilişkilerini ve sosyal ilişkileri etkilediği gibi, e-ticaret, networking marketing gibi ticari pazarlar oluşturmuş ve geleneksel ticaret, yerini yeni nesil ticarete bırakmıştır. Bu durum, yeni bir kültürel değişimi de beraberinde getirmiştir. Teknoloji, girdiği bütün alanlarda kendi kültürünü yaratmış ve bugün bu kültür büyük ölçüde benimsenmiş durumdadır. İnsanlar arasındaki sözlü yazılı ve görüntülü iletişim, birçok avantajın yanı sıra dezavantajları da beraberinde getirmiştir. Üretimin artması, rekabeti acımasız boyutlara taşımış, bu da insan ilişkilerini etkilemiştir. Uluslararası boyutlarda yaşanan bu gelişme, devlet politikalarını da etkilemiş, ülkeler buna göre yeni yasalarını geliştirmek zorunda kalmışlardır. Şüphesiz bilişim teknolojileri, sağlık, ekonomi ve eğitim alanlarında kullanılması son derece avantajlıdır. Bunun gözlemlenmesi ve istatiksel olarak ölçülmesi mümkündür. Ancak insan ilişkilerini olumsuz etkilediğini söylemek mümkündür. Bu olumsuzluk, somut veriler sunmasa da toplumsal ve kültürel değişimlerle bunu gözlemlemek mümkündür. Sosyal medyaların insanlar tarafından çok fazla kullanılması, özellikle geleneksel toplumlarda insan ilişkilerini gerçek yaşamdan sanal mecraya kaydırmıştır.

İstanbul’da Microsoft Teknoloji Merkezi Açıldı

Teknolojik Gelişmelerin Üretim Araçları Üzerindeki Etkileri

Üretimin gerçekleşmesini sağlayan üretim araçları, ekonomik gücü elinde bulunduran uluslararası şirketlerin tekelindedir. Toplumsal ekonominin yönetimini de dolayısıyla bu şirketler belirlemektedir. Teknoloji makineleri geliştirmiş, emek ve emeğe dayalı iş gücü belli ölçüde boşa çıkmıştır. Bu da ucuz işgücü ile daha fazla üretimi sağlamıştır. Daha fazla teknolojik üretim araçlarına sahip şirketler, rekabeti bitirmiş ve küçük ölçekli işyeri sahipleri yok olmuş ve bununla birlikte ekonomik toplumsal denge bozulmuştur.

Teknolojinin gelişmesinde katkısı bulunan bilim insanlarının  bundan sonraki hedefleri, bozulan dengelere alternatif oluşturacak çalışmalar olması gerekebilir.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

This Post Has One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *