Tarihin En Eski Uygarlığı İndus Vadisi Uygarlığı

İndus Vadisi Uygarlığı Güney Asya da İndus nehri yatağında kurulmuş,ünü Mezapotamya ve Mısır uygarlıkları kadar yayılmamış ancak onlar kadar büyük,eski ve onlar kadar sistemleşmiş bir uygarlıktır.

Bu uygarlıklar tıpkı ilk kurulan uygarlıklar gibi nehir kenarına kurulmuştur. Biliriz ki eski uygarlıkların birçoğu su kenarına kurulmuştur. Burada esas amaç nehrin gücünden faydalanmaktır. Bu uygarlıkta nehirler yılda iki kez taşardı ve her taşkında toprak için verimli bir tabakayı da toprak üzerinde bırakırdı ki bu da tarımın verimliliği açısından oldukça verimlidir.

İndus Vadisi Uygarlığı (Harappa Uygarlığı)

Bu uygarlığın iki önemli şehri vardı: Harappa ve Mohenjo Daro. Mohenjo Daro şehri bugün ki Pakistan toprakları sınırları içerisindedir. Keşfi 1920 yıllarında Hint arkeologlar tarafından gerçekleştirilmiştir.-Bunun sebebi o yıllarda Pakistan’ın Hindistan’a bağlı bir eyalet olmasıdır.-  Aslında Mohenjo Daro’nun ilk keşfi 1856 senesinde İngiltere’nin sömürgesi olan Hindistan’da Lahor ve Karaçi şehirlerini birbirine bağlayan demiryolu inşasında üstü desenli ateş tuğlaları bulunmasıyla olmuştur. Ancak oradaki çalışanlar bu tuğlaların bir dönem Hindistan’da hüküm süren Maurya İmparatorluğuna ait olduğunu düşündüler. Daha sonraları Mohenjo Daro Unesco Dünya Mirası listesine eklenmiştir.

Harappa uygarlığı dünyanın neredeyse ilk uygarlıklarından Bronz çağı uygarlığı sayılır. Kendisiyle aynı dönem hüküm süren Mezapotamya uygarlıkları ile ticaret yapmıştır. Bunun kanıtı da Mezapotamya da yapılan kazılarda bulunan mühürlerdir. En çok dikkat çeken mühür figürü kafasında boynuz bulunan ve bir kaplanla boğa arasına oturmuş adam figürüdür.

İndus Vadisi uygarlığı Pakistan, Hindistan sınırları içerisinde yer alsa da aslında bu insanların atası değillerdi. Kafkasya’dan göç ile buraya geldikleri düşünülüyordu.

Gelişmiş Mimarisi Ve Alt Yapısı Dikkat Çekici

Harappa uygarlığı sistemleşmiş bir uygarlıktı. Yapılan kazılarda bulunan tuğlaların hep aynı boyutlarda bulunması sebebiyle ortak ölçü birimi kullanıldığı düşünülüyordu. Evlerini çok katlı inşa ediyorlardı. Bu evlerin yüksek katları yazın klima görevi görüyordu. Bu uygarlığın en büyük ve geniş binası halka açık olduğu düşünülen bir hamamdı. Bu hamam kültürünün Hintlilerde Ganj Nehrinde arınma ritüeli ile ilgisi olabileceği düşünülüyor. Ayrıca Harappa uygarlığında şimdiki Ortadoğu devletlerinden daha gelişmiş bir kanalizasyon sistemi bulunmaktaydı. Neredeyse bütün evlerden atıklar şehrin içinden üstü kapalı bir şekilde toprak altına bırakılıyordu.

İndus Vadisi uygarlığında sınıf farkı olmadığı ve çok barışçıl bir toplum oldukları ve hiçbir dine veya inanışa mensup olmadıkları düşünülmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri ölülerin hep aynı şekilde gömülmesi ve tek bir mezar tipine rastlanılmasıdır. Aynı zamanda barışçılıklarının sonlarını getirdiğine dair teoriler de mevcut. Bu uygarlığın hiç silah vb. kesici alet bulundurmamasından dolayı istilacı toplumların hedefi olduğu düşünülmektedir. Bu uygarlığın çöküşü ile ilgili bir diğer teori de büyük bir sel veya doğal afet felaketine uğrayıp bölgeden göç ettikleri yönünde.

Son olarak Pakistan hükümeti hem terör hem de iklimsel şartlar nedeniyle zarar gören bu uygarlığın Mohenjo Daro kentini koruyabilmek için tekrar gömmeye karar verdi. Bölge halkı da hem terör olayları hem de zaten sayıca az olan turistlerin bölgeyi kirletmelerinden son derece rahatsızlardı.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *