Tanıştırayım Yeni Organımız : İnterstitium

Bilim dünyası son zamanlarda, yeni bir buluş ile karşı karşıya geldi. İnsan vücudunda daha önce bilinmeyen veya fark edilmeyen bir organ ABD bir grup bilim adamı tarafından keşfedildiği duyuruldu. ‘İnterstitium’ adı verilen organ, insan vücudunda bulunan diğer bütün organlardan daha fazla yer kapladığı söylenmektedir. Bu organın fark edilmesiyle bilim adamları,  bilimsel alanda özellikle insan vücudunu tehdit eden asrın en korkutucu hastalığı kanserin oluşumu, yayılması konusunda çok olumlu gelişmeler sağlanacağı söylenmektedir.

Bilindiği Kadarıyla Yeni Organ İnterstitium

Amerika Birleşik Devletlerinde konu ile ilgili araştırmaların yoğun olarak devam ettiği ve İnterstitium adı verilen organın yapısı ve özelliklerinin ayrıntılı olarak incelendiği açıklandı. En son bilim adamlarının yaptığı açıklama, organın, kalın bir tabakayla kaplı olduğu, bağ dokularının yoğun olduğu ve farklı sıvı dolu bölmeciklerden oluştuğu söylenmektedir. Tarif edilen bu bölmeciklerin yoğun olarak derinin altında bulunduğu, çok geniş bir alanı kapladığı, kapladığı alan içine mide, akciğerler, kan damarları ve kasları da içine aldığı söylenmektedir.

İnterstitium Organı Neler Yapıyor?

Bilim adamlarının yeni buluşu olan İnsterstitium organı hakkında hayat kurtarıcı can simidi demek şimdilik doğru olur mu bilinmez, ancak önemli görevleri sağlayacağı öngörülmektedir.  İnsterstitium organının etkisi altına aldığı bölmeciklerin vücudun diğer dokularının zarar görmesini engellediği hatta ‘şok emici’ bir görevi olduğu da söylenmektedir. Bir grup bilim adamı tarafından bulunan bu yeni organ, tamamen tesadüfen ve kanserli bir hastanın safra kesesi kanalı incelenirken bulunmuş. Doktorlar bu inceleme sırasında, farklı bir dokuya rastladıklarını, önceki bilgilerin dışında olan bu yeni bulgu için patolojik incelemeler başlatarak araştırmayı derinleştirmişler. Yapılan araştırmalar sonucunda, yeni bulunan organın, yalnızca safra kanallarını değil, birçok organı da kapladığını görmüşler. Bu işlevsel durumun, kanserli hastalarda, kapladığı organları koruyabileceği öngörüsüyle yeni organın ‘şok emici’ işleve sahip olduğu söylenmektedir.

İsterstitium Kanser Hastalığının Yayılmasını Önler mi?

Yeni bulunan organ, İnsterstitium hakkında araştırmalar ayrıntılı olarak devam etmektedir. Bilim adamları, yeni bulgular arasında insan vücudunda gelişen kanserli tümörler üzerindeki kanser hücrelerinin İnsterstitium aracılığı ile lenflere yayılma olasılığının da olabileceğini hatta bir yan etki olarak daha kolay ve daha hızlı kanserin yayılma olasılığı olduğu da varsayım olarak söylemektedirler. Ancak bu bilgilerin şimdilik yeni olduğu, anlaşılmasının çok daha geniş ve detaylı araştırmalar sonucunda oluşabileceği de söylenenler arasındadır.

Daha Önce Neden Bulunamamış?

İnterstitium organının daha önce bulunamamasının nedenini bilim adamları, farklı mikroskopla incelemelerde bulunulması diye yorumlamış. Klasik mikroskoplarda görünmeyen yeni organ, doku örneklerini inceledikleri mikroskopta tesadüfen fark etmişler. Doku örneklerinin incelenmesi aşamasının, diğer mikroskobik incelemelerden farklı olması nedeniyle bu güne kadar fark edilmemiş.

İnterstitium Yeni Bir Organ mı?

İnsan vücudunun büyük bir kısmının yani %60’nın suyla kaplı olduğu bilinmektedir.  Bu suyun belli bir miktar kadarı hücrelerin içinde bulunmaktadır. Belli bir kısmı da 1/3 kadarı hücrelerin dışında dolaşmaktadır. Bu dolaşan sıvı ‘’interstitial’’ sıvı olarak bilinmektedir. Yani buraya kadar bilinen bir durum, ancak bilinmeyen kıs mı ise birbiriyle etkileşim bulunan bir boşluk ağının keşfedilmiş olmasıdır. Bu organın araştırılmasını mümkün kılan yeni bir teknolojik cihaz olduğu bilim insanları tarafından söylenmektedir. Bu yeni organı, bir grup tıp doktorunun, bu teknolojiyi kullanarak inceledikleri bir kanser hastasının safra kesesinde tesadüfen bulmuş olmalarıdır. Doktorların, tesadüfen buldukları bu sıvıyı, kanser olan ve kanser olmayan farklı hastalarda da incelemiş olmaları sonucunda sıvının bir ‘amortisör’ görevi gördüğünü düşünüyorlar.

Yeni bulunan İnterstitium adı verilen yeni organın, tıp bilimi açısından son derece önemli olduğu ve kanser hastalığının yayılması konusunda ışık tutacağının söylenmesidir.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *