Stephen Hawking : Zamanın Kısa Tarihi Kitap İncelemesi

Fizikçi bir bilim adamı, mücadeleci ruhu,  bilime olan inancı,  kendini bilime ve tüm insanlığa adamış ve bugünkü bilimsel fizik teorisinin rotasını belirlemiş bir insan Stephen HawkingZamanın Kısa Tarihi, diğer tüm eserleri gibi bilim dünyasına kazandırılmış bir başyapıt niteliğindedir. Her kesimden insanın okuyacağı, roman tadında bir kitaptır. 1988 yılında basılmış ve 9 milyonun üzerinde baskı yapmıştır.

İlginizi Çekebilir: Bir Bilim Adamının Romanı özet | Oğuz Atay

Zamanın Kısa Tarihi Konusu

Fizik yaşamın bir parçasıdır.  Onu anlamadan evren anlaşılamaz.  Gece, yıldızlar ve kozmosun evrene ait sırları vardır. İnsanlar yeni sırlar keşfetmeli ve bunun için çaba sarf etmelidir. Her şeyin bir yasası olduğu gibi evreninde mutlak bir yasası vardır. Zaman nedir? Zaman ilerlemekte midir? Zaman hangi hızla ilerlemektedir? Fizik, denklemler, formüller ve teorilerden oluşmuş oldukça karmaşık bir bilimdir. Dünyayı, Evreni ve Kozmos herkesin merak edebileceği bir konudur. Bunun için, bilim adamı, akademisyen veya fizikçi olmak gerekmez. Bilimi, bilimsel gelişmeleri sevmenin temel koşulu merak etmek, sorgulamak ve sorular sormaktan geçer. Bir tahminde bulunmadan önce, teori ortaya atmak gerekir. Teoriler çürütülmediği sürece bilgi verirler. İnsan yaşamında zamanın göreceli olması, yaşamı etkileyen bir durumdur.

Nereden Geldik?

Bilimsel verileri, evrene dair soruları ve soruların yanıtları kitapta eğlenceli bir dille anlatılmıştır. Evrenin oluşumundan günümüze kadar değişmediğini ve yine aynı şekilde sona ereceğini düşünen insanlar, sorgulamayan ve araştırmayan insanlardır. Evreni anlamak için, mantık kurmak, analitik düşünmek gerekir. Bunlar olmadan evrenin anlaşılması olanaksızdır. Evrenin bugün olduğu gibi kalacağı düşüncesi kolaycılıktan başka bir şey değildir.

Evrenle zaman ilişkisi kurmak, zamanın, evren var olduğundan bugüne kadar var olduğunu, evrenden önce zaman diye bir kavramın olmadığı anlatılmaktadır. Bütün araştırmalara rağmen, genel görelilik kuramı ve kuantum hakkında bugün bile aralarında tutarsızlıklar olduğu, bu konuda halen çalışmaların devam ettiğidir. Kütle ve kütlenin çekim gücü hakkında halen çözülemeyen ve birçok ispatlanamayan veriler bulunmaktadır. Dünyanın hareketlerinin izlenmesi, ışık hızının dünyanın hareketleriyle olan bağlantısı gibi konular kitabın omurgasını oluşturmaktadır.

Zamanın Kısa Tarihi, yazarın son yazdığı, bilimsel ancak yalın dille yazılmış bir eserdir. Fiziksel özel durumuna rağmen, bilimsel araştırmalarını bıkmadan usanmadan, insanlara fiziği ve evrenin oluşumunu sevdirme çabası kitaptaki esprili dilinden de fazlasıyla anlaşılmaktadır. Okunması gereken çok faydalı ve çok anlaşılabilir dile sahip bilimsel bir eserdir.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *