Sağlık turizmi nedir? Sağlık Turizmi İçin En  Popüler Ülkeler Nelerdir?

Tedavi amaçlı bir ülkeden diğer bir ülkeyi ziyaret etme işlemi, sağlık turizmi nedir? sorunun cevabıdır. Tedavi konusunda her ülkenin kendine göre başarı seviyesi farklıdır. Bu turizminin ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. Mesela Tayland estetik cerrahide dünyada tercih edilen bir ülkedir. Organ nakli için dünya genelinde tercih edilen ülke Singapur’dur. Onkoloji, diş ve plastik cerrahide Türkiye tercih edilmektedir.

  • Dünya genelinde sağlık konusunda maliyetin artması ve buna bağlı olarak ekonomik şartların arayışa sürüklemesi,
  • Her hastalığın farklı ülkelerde tedavi edilmesi ve her ülkenin farklı branşlarda başarı göstermesi,
  • Dünya genelinde ülkeler arasında sağlık kategorisinde işbirliğin artış göstermesi ve buna bağlı olarak uluslararası sağlık turizmi kolay hale getirilmesi,
  • Ulaşım probleminin yaşanmaması ve bu konuda kolaylık sağlanması,
  • Sağlık konusunda dünya genelinde büyük bir gelişmenin yaşanması, sağlık turizmi oluşmasında ve gelişmesinde önemli rol oynayan etkenlerdir. Uluslararası kategoride gerçekleştirilen bu yolculuk, farklı kategorilerde değerlendirilmektedir.

Sağlık Turizmi Hastaları

saglik-turizmi-nedir-saglik-turizmi-icin-en-populer-ulkeler-nelerdir1

Sağlık turizmi kategorisinde hastalar farklı kategorilerde değerlendirilmektedir. Her ülkenin başarılı olduğu hastalık branşı bulunmaktadır.  Uluslararası kategoride sağlık turizmi hizmetlerinden faydalanan hastalar şunlardır:

  • Engelli olan hastalar,
  • Yaşlı hastalar,
  • Termal tedaviye ihtiyacı olan hastalar,
  • Medikal kategoride tedavi görmesi gereken hastalar.

Maliyet konusu bu kategoride ülkelerin gelişmişlik özelliğine göre farklılık göstermektedir. Ayrıca ülkelerin para biriminin uluslararası kategorideki değeri de maliyeti etkileyen konular içerisindedir. Avrupa’da yaşayan ve geliri EURO olan bir hasta, ülkemizde tedavi olmayı tercih ediyor. Amerika’da veya her hangi bir Avrupa ülkesinde tedavi olmak isteyen bir Türk vatandaşı ödemelerini o ülkenin para birimi ile gerçekleştiriyor.

Para biriminin farklı olmasının yanı sıra sağlık hizmeti kategorisindeki kalite farkı da sağlık turizmi konusunda belirleyici rol oynamaktadır. Malzeme ve sağlık hizmeti bakımından ülkeler arası farklılılar sağlık turizmi oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Bu oluşum sağlık turizmi ortaya çıkarmıştır. Sağlık Güvenlik kurumları bu kategoride paket anlaşması yaparak maliyeti düşürme yoluna gitmektedir.

Engelli vatandaşlar için sosyal güvenlik kategorisinde yurt dışında tedavi görmek mümkündür. Tedavi için her ülkenin farklı tedavi yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmelikler, ülkeler arası yapılan sağlık anlaşmaları çerçevesinde oluşturulmaktadır. Yaşlı hastaların yurt dışına tedavi amaçlı seyahat etme olanağı sağlayan yönetmelikte seyahat için engelin olmaması ve Uluslar arası seyahat yasağının olmaması gerekmektedir. Termal amaçlı yapılan seyahatlerde tatil turizmi de devreye girmektedir. Konaklama işlemlerinde rezervasyon işlemi önceden yapılmış olması gerekmektedir. Sağlık turizmi nedir? Uluslararası sağlık sektöründe medikal malzeme fiyatları tedavi için gidilen ülkenin şartlarına göre tedarik edilmesidir.

Sağlık Turizmi İçin En Popüler Ülkeler

saglik-turizmi-nedir-saglik-turizmi-icin-en-populer-ulkeler-nelerdir2

Türkiye

Sağlık sektöründe dünya devleri arasına giren Türkiye, beyin cerrahisi, plastik cerrahisi, onkoloji, ortopedi, diş, kardiyoloji ve göz hastalıkları konusunda tercih edilmektedir. Sağlık turizmi için popüler ülkeler, sağlık konusundaki imkanlarına göre sınıflandırılmaktadır. Türkiye’yi tercih eden ülkelerin başında Almanya gelmektedir. Türkiye’de maliyetin düşük olması ve hizmet kalitesinin maksimum seviyede olması tercih edilmesinde önemli rol oynamaktadır. Almanya’yı Suriye, Azerbaycan, Irak, Hollanda, Rusya, İngiltere ve Arabistan gibi ülkeler takip etmektedir. Sağlık turizminde önde giden şehirlerimiz, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Konya, Muğla ve Antalya’dır.

Singapur

Sağlık imkanları açısından ve refah düzeyi açısından çok iyi bir seviyede olan Singapur, sağlık turizmi için  tercih edilen bir ülkedir. Organ nakli, onkoloji, genel cerrahi ve kardiyoloji kategorilerinde hastalar Singapur’u ziyaret etmektedir. Bu ülkeye yılda 800 bini aşkın hasta ziyaret etmektedir.

Meksika

Hizmet ve imkan açısından önde giden ülkelerden olan ve sağlık hizmetinde popüler ülkeler içerisinde yer alan Meksika, bu kategoride tercih edilmektedir. Sağlık hizmetinin kaliteli olması ve maliyetin düşük olması bu ülkenin sağlık turizminde önde gitmesinde önemli rol oynamaktadır. Amerika, Kolombiya, Panama, Brezilya ve Venezuela gibi ülkeler Meksika’yı tercih etmektedir. Bu ülkeyi bir milyon beş yüz civarında hasta ziyaret etmektedir.

saglik-turizmi-nedir-saglik-turizmi-icin-en-populer-ulkeler-nelerdir3

Tayland

Dünya genelinde estetik cerrahide öne çıkan Tayland’ı, estetik, obezite ve cinsel konularda tedavi olmak isteyenler ziyaret ediyor.

Hindistan

Dünyanın ikinci kalabalık ülkesi olan Hindistan, sağlık turizmi sayesinde yılda 4 milyar dolar kazanmaktadır. Yaklaşık hasta sayısı da üç yüz bin civarıdır. Çin’in yanı sıra diğer Güney Doğu Asya ülkelerinden gelen hastalar Hindistan’ın sağlık imkanlarından faydalanmaktadır. Sağlık hizmetinde popüler ülkeler kategorisindeki Hindistan, bu konuda Asya bölgesinin merkezi ülkelerinden biridir.

Brezilya

ABD başta olmak üzere birçok ülke estetik konusunda bu ülkeyi ziyaret ediyor. Brezilya’ya hem tatil, hem de tedavi amaçlı ziyaret eden hasta sayısı 300.000’i geçiyor.

 

 

 

 

 

 

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *