Robotlarla İç İçe Yaşamak

Günümüzde birçok insan öyle ya da böyle teknoloji ile iç içe yaşamaktadır. Aynı zamanda birçoğu buna yabancı olmadığı gibi günlük yaşamda teknolojiyi aktif olarak kullanmaktadır. Gelişen bilişim teknolojisi insanların ona yetişmesiyle ters oranda gelişmektedir. Bunun sebebi ise teknoloji alanındaki bilimsel gelişmelerin hızı ve insanların buna yetişmekte geride kalması. Bu durum insanlık açısından olumsuz bir durum değil ancak teknolojik açıdan son derece hızlı ve olumlu bir gelişme olduğunu kabul etmek gerekir. Günümüzde henüz çok yaygın olarak bilinmese de nesnelerin interneti  (IOT) somut olarak yaşamın birçok alanında varlığını sürdürmektedir.

Yapay zekanın ulaştığı nokta : Leonardo Da Vinci Robotu Üretildi

Nesnelerin interneti (IoT) Nedir?

IOT kavram olarak sanırım içinde internet kelimesi geçmesinden dolayı bizden ve içimizden biri gibi algılanıyor olabilir. Ancak Nesnelerin interneti olan IOT gerçek anlamda son derece gelişmiş bir teknoloji. IOT günümüzde kullanılan bir teknoloji. İnternete bağlanabilen tüm cihazlarda kullanılmaktadır. Ancak 2020 yılından itibaren IOT teknolojisi yaklaşık 30 milyar cihazda kullanılacak. Nesnelerin interneti IOT bir akıllı sensor uygulamasıdır.

Akıllı Sensor IOT

Akıllı sensor IOT her türlü nesnenin internet aracılığı ile diğer cihazlara bağlanıp iletişim halinde olması sistemidir. Şaka gibi gelse de,  insanların günlük yaşamda kullandığı milyarlarca nesne internete bağlanmış olacak. Evlerde kullanılan mutfak cihazları, insanların takı olarak kullandığı kolye, küpe bileklik, hatta belki abartılı gelebilir tshirtler bile akıllı nesneler olarak adlandırılacak ve internete bağlanabilecek.

IOT Yaşamın Hangi Alanında ve Hangi Sektörlerde Kullanılacak?

 • Ultrasonik sensor
 • Sıvıların ölçülmesi sensor uygulaması
 • Sıvılar arasındaki farkları tanıma sensorü
 • Işık algılama sensoru
 • Renk algılama sensorü
 • Dokunarak algılama sensorü
 • Kızılötesi algılama sensorü
 • Sonar sensor uygulaması
 • Lazer sensor uygulaması

Ultrasonik sensor

İnsan kulağının duyamayacağı ses dalgaları ile nesnelere dokunmadan aradaki mesafeyi ölçmede kullanılan bir sistemdir. Burada ilginç olan menzilin değişmesi durumunda da ölçüm yapabilecek teknolojik donanıma sahip olmasıdır.

Sıvıların ölçülmesi sensor uygulaması

Seviye sensorü adı verilen sıvıların ölçülmesi sensor uygulaması, sıvıların derinliğini, seviyelerini ölçebilmeyi sağlayan sistemdir. Bu ölçümlerde sıvının sabit veya hareketli olması ölçüm yapmayı engellememektedir. Ayrıca, sıvıya dokunmadan sensor aracılığı ile bu ölçüm gerçekleşmektedir.

Sıvılar arasındaki farkları tanıma sensorü

Sıvılar arasındaki farkların IOT sensor aracılığı ile tanımlanması ve ölçülme sistemidir. Bu ölçme farklı hareket, yoğunluk, hacim vs. gibi farklılıkları sensor yardımıyla ölçüp sıvıyı tanımlama işlemidir.

Işık Algılama Sensoru

Günümüzde en yaygın biçimde kullanılan yaklaşım sensorü olarak bilinen sistemdir. Algılanan ışığın yoğunluğu ile paralel olarak çalışan sensorlerdir.

Renk algılama sensorü

Renk algılama sensoru, renklerin arasındaki yoğunluk farklarının ölçümü sonucunda renklerin algılanmasıdır. Renklerin algılanması ile nesnelerin türlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Dokunarak algılama sensorü

Nesnelerin, gerek dokunarak gerekse uzaktan algılayan bir sensor uygulamasıdır.

Kızılötesi algılama sensorü

Kızılötesi algıma sensorü, günümüzde en çok savunma sanayin de kullanılmaktadır. Kullanımı bununla sınırlı kalmayıp, hız ve güçlü güneş ışığı ölçümlerinde de kullanılmaktadır. Kızılötesi teknolojisi, geniş sektörel kullanım alanına sahiptir. Tarım ve sanayi, savunma ve bilimsel teknoloji alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sonar sensor uygulaması

Sonar sensor uygulaması, maliyeti en yüksek uygulamadır. Navigasyonlarda nesne algılamada kullanıldığı gibi, jeofizik mühendisliği uygulamalarında, su altı dalgıç uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Lazer sensor uygulaması

Lazer sensor uygulaması uzakta olan nesnelerin izlenmesinde, aradaki mesafenin ölçüm ve tespit edilmesinde kullanılan son derece hassas ve pahalı bir uygulamadır.

IOT Uygulamasının Geniş Çaplı Kullanım Alanları

 • Sağlık
 • Çevre ve şehircilik
 • Güvenlik önlemleri
 • Üretim sektörü
 • Otomasyon uygulamaları
 • E-ticaret reklam ve pazarlama
 • Lojistik
 • Hasta takip sistemi
 • Maden ve metalürji
 • Tarım ve hayvancılık
 • Giysiler ve giyilebilir nesneler
 • Akıllı araç teknoloji uygulamaları
 • Radyasyon tespiti

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *