Pisa Kulesi Yıkılmadan Nasıl Hala Eğik Şekilde Durabiliyor?

Pisa Kulesi İtalya’da bulunan bir kuledir. İtalya’nın kuzeyinde bulunan bir şehir olan Pisa Şehri bilindiği üzere eğik kulesi ile meşhurdur. İtalya’ya turist olarak gidip eğik kulenin eğilmesini engellediğini gösteren fotoğraf çektirmeyeni dövmektedirler. Her ne kadar insanlar fotoğrafta Pisa Kulesi yıkılmasını engelleseler de gerçekte akıbeti ne olacak? Kule ne zaman yıkılacak?

Pisa Kulesi Tarihi

pisa-kulesi-yikilmadan-nasil-hala-egik-sekilde-durabiliyor1

12.yüzyılda Pisa bugünün İtalya ülkesinin bulunduğu yerde varlıklı ve refah seviyesi yüksek bir deniz cumhuriyetiydi. Meydanda bulunan katedrali ülkenin şanına yakışır bir seviyede bir görkemli binaya dönüştürmeye karar verdi.

Zaten var olan kilise genişletildi ve güzelleştirildi. Meydana ayrıca devasa kubbeye sahip bir vaftiz binası eklediler.  1173 yılında ise çan için bir kule inşa etmeye karar verdiler. Bu deniz şehir devleti o zaman göre zengin bir devletti. Dolayısıyla bu kuleyi inşa edecek mühendisler zamanın en iyi mühendisleriydi. Fakat o zamana göre işlerinde ne kadar usta olurlarsa olsunlar üzerinde bulundukları toprak hakkında fazla bilgi sahibi değildiler.

Aslında Pisa ismi üzerinde bulunduğu toprağı tam olarak temsil eden bir isimdir. Pisa, şehrin altındaki kil, çamur ve ıslak kumu ifade eden sulak arazı anlamına gelmektedir. Yunanca bir kelimedir. Daha önce bu topraklarda yaşayan antik Romalılar bu sorunu toprağın içine gömülen kazık denilen devasa ayaklarla çözmüşlerdi.

Tüm bunlara rağmen kulenin mimarları 3 metrelik temelin yeterli olacağını düşünmüşlerdir. 5 yıl içinde kulenin güney cephesi toprak altına kaymış bulundu. Pisa Kulesi yapılmaya başlandıktan bir süre sonra Pisa şehri savaşa girdi. Bu yüzden Pisa Kulesi yapımı yaklaşık yüz yıl boyunca dördüncü katta kaldı. Bu da bu kayan zemine rağmen kulenin yerleşmesini sağladı.

İnşaat 1272 yılında tekrar dördüncü kattan başladı. Yapılırken önce eğimi biraz azaltmayı başarsalar da koyulan taşların ağırlığıyla eğim biraz daha arttı. 7. Kat ve çan odası bittiğinde Pisa Kulesi eğimi 1,6 dereceydi.

Pisa Kulesi Neden Yıkılmıyor?

pisa-kulesi-yikilmadan-nasil-hala-egik-sekilde-durabiliyor2

Mühendisler kule yapıldıktan sonra yüzyıllar boyunca bu eğime bir çare bulmaya çalıştılar. 1838 yılında çökük temeli incelemek için temelin etrafına kaldırım döşediler. Fakat bu durum destek kumunu kaldırmalarına neden oldu. Bu yüzden durum daha da kötüleşti. Böylece daha fazla eğildi.

1935 yılına gelindiğinde temele harç katarak temeli güçlendirmeye karar verdiler. Bu seferde harç temel boyunca homojen şekilde dağılmadı. Bu da yine eğimi arttırdı. Tüm bu çabalar Kuleyi yıkılma noktasına gelmesine yaklaşmasına neden oldu.

İkinci Dünya Savaşı Sonrası araştırmacılar toprağın yapısını da göz önüne alarak araştırmalar yaptılar. Gelişen teknoloji yardımıyla 1970 yılında kulenin ağırlık merkezini hesaplamayı başardılar. 1990 yılında bu bilgi sayesinde kulenin ayakta kalabilmesi için ne kadar eğimde olması gerektiğini hesapladılar. Bu eğim 5,44 derecelik bir eğimdi. Fakat ilginçtir ki kule o sırada 5,5 derecelik eğime sahipti. Bu yüzden kulenin yıkılmasını engellemek için ellerini çabuk tutmaları gerekliydi.

1992 yılında kulenin kuzey ucundan 38 metreküp toprak çıkardılar. Sonra temeli çelik halatla örmeden önce 600 ton kurşun külçe koyarak yapıyı dengelediler. Böylece kulenin yapılmasından yüzyıllar sonra kule 4 derecelik açıyla sabitlendi.

Pisa Kulesi Kaç Metre?

pisa-kulesi-yikilmadan-nasil-hala-egik-sekilde-durabiliyor3

Aslında kuleyi tam olarak da düzeltebilirlerdi. Fakat kulenin bu meşhur özelliğini kaybetmek istemediler. Kule şu anda 55-56 metre yüksekliğinde 4 derecelik eğimle durmaktadır. Kaç merdiveni var diye sorulursa bunun cevabı 294 basamak merdivene sahip olduğudur.

 

 

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *