Peter Pan Sendromu Nedir?

Peter Pan hikayesini bilmeyeniniz yoktur. Bir çocuk masalı olarak ortaya çıkan bu hikayede baş kahramanımız olan Peter Pan büyümeyi reddetmekte ve asla büyüklerin dünyasına katılmayı istememektedir. İşte literatüre de Peter Pan Sendromu olarak geçen davranışsal bozukluğun özü bu hikayeden gelmektedir. Peki nedir bu sendrom ve etkileri nelerdir? Gelin bu soruların cevaplarına hep birlikte bakalım.

Peter Pan Sendromu Nedir?

Peter Pan Sendromu, tıp literatürüne ilk kez psikanalist doktor Dan Riley tarafından yerleştirilmiştir. Bu psikolojik rahatsızlığa göre kişi büyüme yaşını geciktirmeye ve sosyal ilişkilerinde bir çocukmuş gibi davranmaya devam etmektedir. Özellikle erkeklerde gözlemlenen bu durum büyüme korkusu olarak da adlandırılabilir.

Büyümekten korkan yetişkin birey, sorumluluk almaktan oldukça korkar ve yetişkinler dünyasının onu kabul etmeyeceğini düşünür. Bunun yanı sıra yetişkinlerin sergilediği davranışların pek çoğuna kayıtsız kalır ve yetişkinler dünyasının dertlerine ve problemlerine kayıtsız kalarak adeta küçük bir çocukmuş gibi hayatına devam etmeyi seçer. Bu sendrom yüzünden kişiler, kendilerini dünyanın merkezinde görebilir ve sosyal ilişkilerde zayıflık yaşayabilirler. Neşeli ve hareketli yapılarına rağmen sosyal iletişimlerde kendilerini kapatmayı seçerler. Bu durum kişinin ciddi ortamlarda ciddiyetsiz giyinmesine ve çocuk kıyafetlerine ilgi duymasına kadar gidebilir. Ciddi bir ruhsal davranış bozukluğu olan Peter Pan Sendromu mutlaka tedavi edilmelidir.

Korkunç Psikolojik Şiddet Yöntemleri Arasından Gizlice Sıyrılanı: Gaslighting

Peter Pan Sendromu Çeşitleri Ve Nedenleri

Peter Pan Sendromu, yaştan yaşa değişim göstermekte ve her yaşta farklı şekilde ortaya çıkmaktadır;

10 – 15 Yaş Arası: Dış dünya ile iletişimin kopması, görevlerden ve sorumluluklardan kaçma çabası olarak ortaya çıkar.

16 – 22 Yaş Arası: Kendini aşırı beğenme durumu. Narsizm belirtileri.

23 – 25 Yaş Arası: Aşırı mutsuzluk. Gerçekler ile yüzleşme ve kaçmaya çalışma çabası olarak ortaya çıkıyor.

26 – 30 Yaş Arası: Mutsuzluk hissinin daha yoğun bir hale gelmesi. Kaygı durumunda artış ve huzursuzluk hissi olarak ortaya çıkıyor.

45 Yaş ve Sonrası: Yeniden çocuk olma hissinin artması. Hareketler ve tavırlardaki aşırı çocuksuluk ve umursamama durumu olarak ortaya çıkıyor.

Peter Pan Sendromu’nun nedenleri olarak genellikle otorite boşluğu ve çocukluk travmaları gösteriliyor. Çocukluğunu otoritenin yetersiz olduğu bir ortamda fazla özgür ve sorumluluk almadan geçiren bireylerde ileride bu sendromun görülmesi olasıdır. Fakat sendromun tek sebebi de bu durum değildir, sendromun çıkış noktası bireyden bireye değişim gösterebilir.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…