Panaromik Çekim Nedir, Ne Amaçla Panaromik Çekim Yapılır?

Panaromik Çekim, Video çekimi yapan, küçük ya da büyük filmler hazırlayan; kısaca kamerayı eline alan herkesin bilmesi gereken kamera çekim tekniklerinin başında gelmektedir.

Panaromik çekim, sahnede verilmek istenen alanın çok çok geriden yani bulunulan ortamın çok uzağından çekilmesidir. Bu çekim tekniğinin amacı oyuncuya değil; sahneye yani çevreye dikkat çekmektir. Çay içen bir çiftin çekildiği sahnede kullanılması durumunda çifte değil; çayın içildiği fiziksel ortama dikkat çekilmek istenir.

Panaromik çekim ile farklı olaylar aynı sahne içerisinde de verilebilir. Aynı anda birden fazla kavga eden askerler ve bulunulan savaş ortamı panaromik çekimle çok net ve kolay bir şekilde izleyiciye ulaştırılır.

Panaromik çekimin bir özelliği de aynı zamanda sürpriz sonlu çekimlerin verilmesinde de oldukça etkilidir. İki kişiye ayrı ayrı yakın çekim yapılırken birbirlerine doğru koştukları düşünülebilir. Fakat bu iki kişi aynı sahne içerisinde çok uzaktan çekildiğinde birbirlerinden uzaklaştıkları ya da farklı kişilere koştukları sürprizi ile karşılaşılabilir.

 

Cep Telefonu İle Nasıl Profesyonel Fotoğraflar Çekebilirsiniz? adlı yazımıza gitmek için tıklayın.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *