Özel Eğitim Öğretmenliği Nedir? Nasıl Olunur? Maaşı Nasıldır?

Bütün dünyadaki eğitim modellerinin en temel amaçlarının başında topluma yük olmayan, kendi kendine yetebilen bireyler yetiştirmektir. Topluma yük olmayan bireyler devletin üzerindeki sosyal yardım yükünü hafifleteceği gibi aynı zamanda bireylerin ekonomik faaliyetleri sayesinde uzun vadede fayda sağlaması sonucunu da beraberinde getirecektir. Bu nedenledir ki son zamanlarda özel eğitim bir devlet politikası haline gelmiş ve özel eğitime ayrılan kaynak geçmiş yıllara nazaran ciddi anlamda artış göstermiştir. Peki Özel Eğitim Öğretmenliği Nedir?

Özel Eğitim Öğretmenliği Nedir?

Özel durumu olan yani; otizmli, işitme engelli, görme engelli ve zihinsel anlamda ileri ve geri olan çocukların yanında disleksi gibi son yıllarda özel öğrenme güçlüğü adı altında toplanan, normalden farklı eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitim ve öğreniminde görev alan bu alanda uzmanlık eğitimi almış öğretmenlere Özel Eğitim Öğretmeni denir.

Özel eğitim öğretmenleri, çeşitli farklılıklara sahip olan bireylerin ihtiyacı olan eğitimleri ve destekleyici çalışmaları saptayarak, gerekli faaliyetleri planlayarak gerçekleştirmeyi kendilerinin görev tanımı olarak ifade etmektedirler.

Özel Eğitim Öğretmeni Nasıl Olunur?

Özel eğitimin devlet politikası haline gelmesiyle özel eğitim öğretmenliği alanındaki açığın hızla kapanmasını gerektirmektedir. Bu gerekliliğin sonucu olarak devlet üniversitelerinin kontenjanı artırılmış özel ve vakıf üniversitelerinin eğitim fakültesi bölümlerinde Özel Eğitim Öğretmenliği bölümlerinin açılmasını sağlamıştır.

Üniversitelerin eğitim fakültelerinde bulunan Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar özel eğitim öğretmeni olmaya hak kazanırlar. Eğitim süresi 4 yıldır. Aynı zamanda sınıf öğretmenlerine ve okul öncesi eğitim öğretmenleri de eğitime tabi tutularak sertifika ile özel eğitim öğretmenliği yapma yetkisine sahip olabilmektedir.

 Özel Eğitim Öğretmenleri Nerelerde Çalışabilir?

Devlet okullarında ve özel okullarda çalışabileceği gibi özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarında da çalışma imkânı bulabilirler. Pek çok özel rehabilitasyon ve özel eğitim kurumu nitelikli özel eğitim öğretmenine ihtiyaç duymaktadır.

Ülkemizde özel eğitimdeki öğretmen açığı 19 bin öğretmen ihtiyacı ile başı çekmektedir. Ancak ne hikmetse 2016 yılından sonra kademeli olarak özel eğitim öğretmeni alımı azaltılmış atama taban puanı 75 puan üzerine çekilmiştir. Bu durumda özel eğitim bölümünden mezun olan öğretmen adayları özel sektörde çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu alanda gerçekten kendini geliştiren öğretmenler kendi özel eğitim merkezlerini açmakta sıkıntı çekmezler ve ciddi paralar kazanabilirler.

Özel Eğitim Öğretmenliğinin Zorlukları Nelerdir?

Öğretmenlik mesleği sevilmeden yapılabilecek bir iş değildir. Hele özel eğitim öğretmenliği, sevginin yanında aşırı bir sabır ve kendini adamışlık ister ki bu herkesin kolaylıkla başarabilmesi mümkün olmayan üstün bir çaba gerektirir.

En büyük sıkıntılarının başında kırtasiye yükü gelir. Her öğrenci için bilişsel, duyusal ve sosyal alandaki yeterliliklerinin ölçüldüğü ön değerlendirmeler ve raporlar vardır. Bu raporlar kılavuz alınarak BEP adı verilen ve her öğrenci için ayrı ayrı hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı hazırlanır. Bu plana uygun olarak her ders için ayrı ayrı ve günlük olarak plan hazırlanır. Her ders sonunda ve ünite sonunda kazanım değerlendirmesi yapılır ve bu değerlendirmeler için ayrıca rapor tutulur. BEP planı yapılan her öğrenci için ayrı ayrı değerlendirme hazırlanması zorunludur. Özel eğitim öğretmenliğini bırakmak isteyenlerin büyük bir çoğunluğu aşırı kırtasiye yükünü sebep olarak göstermektedir.

Özel eğitim aşırı sabır isteyen bir eğitimdir. Bazen bir harfin öğretilmesi bir günde gerçekleşebilirken bazen bir ay hatta bir dönemi bile bulabilmektedir. Otizmli bir çocuğun göz teması kurması bazen bir yılı bulduğu gibi bazen hiç gerçekleşmemektedir. Özel eğitim öğretmeni kararlı, ilkeli, yenilikçi ve sevgi dolu olmalıdır. Her işin basında olduğundan daha çok eğitimin ve özel eğitimin de en başında SEVGİ gelmektedir. İşini sevmek ve saygı duymak her türlü zorluğun aşılmasında altın anahtar konumundadır.

Özel Eğitim Öğretmenliğinin Kazancı Nasıldır?

MEB’ de çalışan bir özel eğitim öğretmeni ek ders ücretinde % 25 lik bir farkla çalışmaktadır. Bu da yapılan işin karşılığında çok cüzi bir meblağ olarak karşımıza çıkar.

Özel sektörde ilk staj döneminde çok az kazansa da uzmanlığını alan bir özel eğitim öğretmeni, çalıştığı özel eğitim alanına göre de kazanç sağlayabilir. Otizm alanında çalışan bir öğretmenin özel ders saati 200 TL den başlarken disleksi alanında uzmanlaşan bir özel eğitim öğretmeni bunun yarısı gibi bir ücretle özel ders vermektedir. Özel eğitim kurumlarında nitelikli özel eğitim öğretmeni pek bulunmadığından işini seven ve sürekli geliştiren, uzman öğretmenler yüksek ücretlerle çalışma imkânı bulabilir.

Sonuç olarak alınan para ne kadar az olursa olsun işini seven özel eğitim öğretmeni için bu durum pek fark yaratmamaktadır. Bunun yanında kazanılan para ne kadar fazla olursa olsun işini sevmeyen bir öğretmen için de asla yeterli olmayacaktır.  “Öğretmenim ben de öğrenebiliyormuşum.” Diyerek size sarılan bir öğrencinin sevgi deponuzda doldurduğu yerin hiçbir maddi karşılığı olmadığını elbette yaşayarak öğreneceksiniz.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

This Post Has One Comment

  1. Özel eğitim öğretmenliği öğretmenlik branşları arasında en zor olan bölümlerden çünkü çok sabırlı olmayı gerektiren bir bölüm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *