OUTLIERS ÇİZGİNİN DIŞINDAKİLER KİTAP İNCELEMESİ

Malcolm Gladwell daha önce meydana getirdiği, Blink ve Tipping Point isimli eserleri ile kitapseverler ile buluşmuştu. Outliers ve diğer kitaplarda farklı düşüncelere ve yenilikçi bir yaklaşıma yer vermişti. Eserleri yolu ile dünyayı anlama ve düşünceyi şekillendirme adına farklı yaklaşımlar geliştirmemize yardımcı olmuştu. Yeni kitabı Outliers ile birlikte tekrar farklı bir görüş açısına imza atmayı başarmaktadır.

İlginizi Çekebilir: Okumak İçin Sadece Bir Gün Yetecek 10 Kısa Kitap

Türkçe anlamı ile Çizginin Dışındakiler olarak isimlendirebileceğimiz eser, yüksek hayat başarısı yakalayan insanların özelliklerine değinmektedir. Bu insanlarının hayatlarının tuhaf ve alışılmadık ortak noktaları olduğuna değiniyor. Başarıyı yakalamak adına insanların potansiyellerini nasıl kullanmaları gerektiğine ve potansiyelin yanında, doğum ile birlikte gelen şansların başarıya nasıl yardımcı olduğuna değiniyor.

Outliers Eserine Göre Başarı Kriterleri Nelerdir?

Yazar, Outliers adlı eserinde kişilerin başarıya ulaşma adına verdikleri mücadele harici konulara da değinmektedir. Başarılı bir kariyere sahip olan insanlar özellikle dünya çapında ismi duyulan karakterler azimden daha fazlasına sahiptir anlayışını vurgulamaktadır. Bu insanların verdiği çaba kadar çevreleri, aileleri, doğdukları yerler gibi birçok ayrıntının birbiri ile paralel seyretmesine değinmektedir.

Kitap, aslında büyük başarı ile sonuçlanan kariyer hedeflerinin çok daha ayrıntılı ve karmaşık bir yapı içerdiğini anlatmaktadır. Eser içerisinde ilginç bir ayrıntı olan, Bill Gates ve Beatles’in ortak yanlarının olduğunun anlatılmasıdır. Bu ortak yanların başarıyı sağlayan araçlar olduğu anlatılmaktadır.

Aynı Kariyer Başarısı İçin Aynı Özgeçmişler

Yurtdışında bulunan ünlü avukatlarının aynı öz geçmişe sahip olduklarını vurgulamaktadır. Hedeflere ulaşmak adına çevrenin ve yaşamsal etmenlerin önemine dikkat çekmektedir. Oldukça ilginç bir bakış açısı ile bu durumu anlatmakta ve okuyucu kitlesinin de düşüncelerinin yeni bir noktaya doğru şekillenmesini sağlamaktadır.

Tüm bu olay örgüsü aile, kültür, çevre, gelinen nesil ve sınıflar açısından incelenerek anlatılmaktadır. Yazar aynı zamanda, farklı kategorilerde ve mesleklerde başarıyı yakalamak nerde doğduğunuza, hangi yıl doğduğunuza, hangi ailede doğduğunuza bağlıdır demeyi ihmal etmiyor. Tüm bu olgulara ek olarak ‘’Biz hayatımızda başarıyı nasıl yakalayabiliriz? Sorusuna cevap aramayı da ihmal etmiyor.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *