2020-2021 Eğitim Döneminde Okullarda Korona Tedbirleri Neleri İçeriyor?

Okullarda korona tedbirleri ile birlikte kapatılmıştı. Mart ayında başlayan pandemide okulların bir salgın durumuna hazır olmaması, öğrenci ve velilerin bilinçli olmaması gibi sebepler nedeniyle okullar bir süredir yüz yüze eğitim veremiyor. Uzaktan eğitim yöntemleri ve EBA sistemi üzerinden eğitim gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu yöntemler bir miktar katkı sağlamış olsa da yüz yüze eğitim kadar nitelikli değildir.

Okullarda Korona Tedbirlerinin Önemi

Okullar Korona Tedbirleri ile Açılacak mı

Eğitime nitelik kazandırmak, bilgi aktarımı dışında duygusal davranışları öğretmek ve gelişimi sürekli kılmak adına örgün eğitime geçiş sağlamak önemlidir. Bu geçiş ise çeşitli önlemler alınarak, salgın süreci kontrol altında tutularak sağlanabilir. Bu kapsamda da okullarda korona tedbirleri hayata geçirilmeye çalışılıyor.

Okullar Korona Tedbirleri ile Açılacak mı?

Okullarda Korona Tedbirleri

Okulları örgün eğitime açmak için yoğun bir çaba içerisine giren Milli Eğitim Bakanlığı birçok önlemi de okullara yerleştirmeye çalışıyor. Birçok okul bu salgın sürecini kontrol altında tutabilecek donanıma sahip değildir. Bu nedenle de gerekli donanımlar ve materyaller okula yerleştirilmelidir. Bu donanımların başında da dezenfektan maddeleri, gerekli afiş ve posterler ile ateş ölçer gelmektedir. Bu ürünlerin tüm okullarda olması gerekir. Tüm okullarda bu önlemler bulunmadığı takdirde ya bazı okullar açılabilir ya da tüm okullar kapalı kalabilir. Bu nedenle korona tedbirleri titiz bir şekilde yürütülüyor.

[irp posts=”14573″ name=”2020-2021 Eğitim Dönemi Okullar Ne Zaman Açılacak?”]

Okullarda Korona Tedbirleri Alındı mı?

Okullarda Korona Tedbirleri

Milli Eğitim Bakanlığı tüm okullarda olması gereken standartlar için TSE işbirliği ile bir proje yürütüyor. Proje kapsamında ‘’Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu’’ yayımlanmıştır. Bu kapsamda korona tedbirleri kriterlerini sağlayan okullara Okulum Temiz Belgesi verilecektir. Bu önlemler ve okulların sağlaması gereken şartlar arasında şunlar bulunur:

 • Pandemi sürecinden sorumlu bir müdür ya da müdür yardımcısı belirlenecek. Tüm okullarda korona tedbirleri bu kişiler tarafından alınacak ve denetlenecek.
 • Eğitim faaliyeti öncesinde genel okul temizliği yapılacak.
 • Okullarda dezenfektan maddesi, maske ve ateş ölçer gibi pek çok malzeme bulunacak.
 • Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları okullarda bulunacak.
 • Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde bir sosyal mesafe düzeni sağlanacak. Personel ve öğrenci ayarlamaları da bu orana göre belirlenecek.
 • Toplu kullanım alanlarında mesafe en az 1 metre olacak biçimde düzenleme yapılacak.
 • Okullara öğrenci bırakma işlemlerini 65 yaş ve üzeri kişiler yapamayacak. Mümkünse her gün aynı veli öğrenciyi bırakacak.
 • Okula girişlerde maske kontrolü yapılacak.
 • Okullara bu dönemde ziyaretçi kabul edilmeyecek.
 • Birçok toplantı telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilecek.
 • Okulun ilk haftalarında öğrenciler farklı yöntemlerle bilgilendirilecek.
 • Okullarda alınan tüm korona tedbirleri okulların web sitesinde yer alacak. Velilere alınan önlemler e-mail ya da e-okul yoluyla duyurulacak.
 • Okullarda maske kullanımı ile sosyal mesafe kurallarının uygulanmasında sıkı kurallar uygulanacak.
 • Öğrenciler korona süreci nedeniyle yoğun kaygı ve korku duygusu içerisine de girdiler. Bu sebeple okullarda psikolojik danışmanlar sayesinde öğrencilerin bu duyguları üzerinde durulacaktır.

Tüm bu korona tedbirleri sayesinde okulların daha güvenli ve temiz bir ortam haline gelmesi hedefleniyor. Böylece de okullar ne zaman açılacak sorusu yakın zamanda cevap bulacak ve çocuklarımız okullarına kavuşabilecekler.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

This Post Has One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *