Muharrem Ayı ve 3 Hadis

Muharrem ayı İslam literatürüne mübarek aylardan biridir. Peygamberimiz aleyhisselam, Muharrem ayının 9. ve 10. günlerinde oruç tutmuştur. Aşure orucu olarak bilinen bu orucu Yahudiler de tutmaktadır. Ancak Peygamberimiz aleyhisselam ‘ Musa’nın firavunun zulmünden kurtulduğu gün olduğu için tutuyoruz, bu günü kutluyoruz.’ demişlerdir. Yahudilerin tutmasına karşılık Rasulullah aleyhisselam Hz. Musa’ya onlardan daha yakın olduğunu ve oruç tutmaya daha layık olanların Müslümanlar olduğunu buyurmuştur. Ancak Yahudilere benzememek adına peygamberimiz Muharrem’in 9 ve 10. günde de oruç tutmuştur.

[irp posts=”13909″ name=”Çocuklarda Din Eğitimi Ne Zaman Başlar ?”]

Muharrem Ayı İle İlgili Hadisler

Muharrem ayı ne yapılır

Peygamberimiz aleyhisselam’ın amcası Abbas’ın oğlu şu şekilde rivayet etmektedir. ‘Rasullulah aşure gününde oruç tutmuştur ve aşure gününde tutulan orucu da emretmiştir’ Rasulullah aleyhisselam (Muharrem ayında) aşure günü oruç tutunuz, emrini Ramazan orucu farz kılınmadan önce mi yoksa sonramı vermiştir, mendub bir oruç mudur? Konusu İslam üleması tarafından itilaflıdır.

Katade’nin babası (ra) Peygamberimizin şu hadis-i şerifini nakletmektedir: Rasulullah’a aşure günü orucuyla ilgili soruldu. Rasulullah: ‘Geçmiş senelerde işlenen günahlara keffarettir’ buyurmuştur. Bu hadis-i şerif aşure orucunun faziletini en iyi şekilde anlatmaktadır. Efendimiz aleyhisselam Medine’ye göç ettiğinde İsrailoğulları aşure orucunu tutuyordu. Ancak Rasulullah Muharrem ayı 9 ve 10. günde de oruç tutarak onlara benzemeden Muharrem orucu tutmuştur.

Peygamberimiz aleyhisselam’ın amcası Abbas’ın oğlu şu şekilde rivayet etmektedir: Rasullulah aleyhisselam şöyle buyurdu: ‘ Gelecek yıla kadar ömrüm olursa Muharrem ayının 9. günü oruç tutacağım’ buyurmuştur.

[irp posts=”12455″ name=”Esmaül Hüsna Anlamı Nedir ve Ne İçin Okunur?”]

Muharrem Ayında Ne Yapılmalıdır?

Aşure tarifi ve yapılışı | Aşure Günü ne zaman

Rasulullah aleyhisselam Muharrem ayının 9 ve 10. günü aşure orucu hakkında onlara benzememek adına emretmiştir. Başka bir hadis-i şerifinde ‘ Ehli kitaba (yani Hristiyanlara ve Yahudilere) muhalefet edin’ buyurmaktadır. Onlar gibi ibadet etmek, onlar gibi oruç tutmak, onlar gibi giyinmek ve sosyal hayat nizamı oluşturmak dinen caiz değildir.

Muharrem ayında Şiilerin düzenlediği merasimler, son zamanlarda bidat şeklinde gerçekleştirilen uygulamalardır. Sünni alimler bu tür ayinlere izin vermemektedir. Şiiler, Muharrem ayının içerisinde aşure gününde şehit edilen Hz. Hüseyin (ra) anısına bu ayinleri düzenlemektedir. Kanlı geçen bu merasimler İslam dininin tasvip etmediği uygulamalar içerisinde yer almaktadır.

[irp posts=”9057″ name=”Anne Usulü Tam Kıvamında Aşure Tarifi”]

 

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *