Migren Aşısı Migreni Tamamen Tedavi Ediyor Mu?

Migren Aşısı ve Tedavisi Hakkında Detaylı Bilgiler

Vücutta migrenin vermiş olduğu ağrıyı esas arttıran şey, trigeminovasküler sistemde bulunan damarların etkisi ile oluşmakta ve bunun sonucu olarak baş ve beyindeki damarlar genişlemektedir. Migrenin ortaya çıkışında özellikle ergenlik dönemindeki hormonların etkisi yüksek olmaktadır. Fakat migrenin etkisi dış ve iç etkilere bağlı olarak daha çok 35-45 li yaşlara denk gelmektedir.

Migrenin Ortaya Çıkışı Hangi Yaşa Dayanıyor?

Yaklaşık 10 yıl öncelerine kadar migren tedavisi yöntemleri hastalığı tamamen ortadan kaldırmak yerine o an ki ağrıyı dindirmekten öteye geçemiyordu. FDA tarafından 2009 yılında onaylanmış olan botulinum toksin ilacı, migren rahatsızlığı yaşayan kişilerdeki ağrısız gün sayısının artmasına yardımcı olmaktadır.

Kişide migrenin atak halinde görüldüğü zamanlarda uygulanan ilaç tedavi yöntemleri uzun süreli tüketim adına uygun görülmemektedir. Triptan grubunda bulunan bu ilaçların aylık kullanım miktarı 6-8’i geçemezken migren ağrısının ayda 15 günü geçen kişilerde bu tedavi eksik kalmaktadır.

Teknolojinin ilerlemesi, ilaç tedavisine de olumlu gelişmeler getirmiştir. Geçmiş yıllar içinde tedavi edilemeyen hastalıkların birçoğu biyolojik ilaç devrimleri ile günümüzde rahatlıkla tedavi edilebilmektedir. Biyolojik ilaç grupları arasında bulunan migren aşıları, gerçek anlamda aşı olarak tanımlanmamaktadır. Bu migren aşısı, hastalığı henüz tamamen sonlandırmamaktadır.

Migren Aşısı Hastaya Nasıl Uygulanır?

FDA tarafından erenumab isimlik migren aşısı, migren önleyici olarak kullanım için onaylanmıştır. Uygulanan hastalar üzerinde (aylık ağrılı gün sayısı 4-15 gün olan) 3 aylık bir sürecin sonunda migren ağrılarının neredeyse %50 oranında azaldığı belirlenmiştir. Migren hastaları için uygunluğu, başvurduğu nöroloğu tarafından belirlenmelidir. Maalesef bu ilaç tedavisi henüz sağlık bakanlığı tarafından onaylanmadığı için Türkiye de migren aşısı uygulaması yapılamamaktadır.

Ülkemizde yaşayan migren hastalığı olan kişiler için eğer klasik ilaçlardan yeteri kadar yararlanamıyorsa, sinir blokajları bunun için ekonomik bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Botulinum toksin ilacı,

  • Aylık migren atak miktarı 3’ün üzerinde,
  • Migren ağrılı gün sayısı 8 ve üzeri,
  • Baş ağrısı yaşadığı gün sayısı 15 ve üzeri olan hastalar için en etkili yöntem olarak bilinmektedir.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *