LGS 2021 Başarısı Kazanmak İçin 7’den 8’e Geçenlere Tavsiyeler

LGS 2021 sınavında başarılı olmak için 7’den 8’e geçenlere tavsiyeler bulunan bu yazıyı okumaları gerekmektedir. 20 Haziran’da yapılan LGS 2020 gösterdi ki konuları ezberleyecek kadar çok çalışmak artık sınavda başarılı olmak için yeterli olmamaktadır. Bunu yerine konuların temel mantığı bilinmelidir. Akıl yürütme, problem çözme ve en önemlisi okuduğunu anlama gibi beceriler kazanmak gerekmektedir.

Bilindiği üzere LGS konuları sadece 8. Sınıf konularını kapsamaktadır. Bu demek değildir ki 7. Sınıf hiçbir işimize yaramayacak. 7. Sınıf konuları 8. Sınıf konularına temel oluşturmaktadır. Özellikle matematikte oran-orantı, yüzdeler, rasyonel sayılar ve tam sayılar konuları önem arz etmektedir.

7’den 8’e Geçenlere Tavsiyeler LGS 2021 Başarısı Kazanmak İçin Yazın Ne Yapmalılar?

lgs-2021-basarisi-kazanmak-icin-7den-8e-gecenlere-tavsiyeler1

8. sınıfa geçen öğrenciler eğer LGS 2021 için bir başarı kazanmak düşüncesinde bulunuyorlarsa kesinlikle yazı boş geçirmemelidirler. Öncelikle yapmaları gereken şey geçen seneki konulardan temel olarak eksiği bulunmaması gerektiğidir. Bunu ders ders düşünmek gereklidir. Örneğin matematik dersinde yukarıda bahsedilen konular 8. Sınıf konuları için temel olmaktadır. Fakat Sosyal Bilgiler dersi tamamen farklı bir şekilde 7. Sınıf konuları ile alakası bulunmamaktadır. Türkçe dersine baktığımızda okuduğunu anlama ön plana çıktığından paragraf sorusu çözülebilir. Yine Fen bilgisi dersinde 8. Sınıfı temel alacak konular iyi öğrenilmelidir.

Eğer 7. Sınıf konularından eksiğim yok diyorsanız 7’den 8’e geçenlere tavsiyeler arasında ilk tavsiye bol kitap okumak olacaktır. Çünkü artık sınavlar salt bilgiyi ölçmemektedir. Okuduğunu anlama becerisi sınavlarda başarı kazanmak adına önemli bir yer tutmaktadır. Bu arada kitap okumak kendi başına bir şey ifade etmemektedir. Önemli olan kitabı anlayarak okumaktır. Mümkünse eğer bir başka birisiyle o kitabı aynı anda okumalı ve kitap bitiminde kitap hakkındaki fikirler tartışılmalıdır. Böylece farklı açılardan düşünme öğrenilmiş olacaktır.

7’den 8’e geçenlere tavsiyeler arasında ikinci tavsiyemiz ise bolca akıl oyunları oynamalardır. Farklı açılardan düşünmeyi öğreten akıl oyunları sınav başarısı üzerinde kesinlikle büyük etkisi olacaktır. LGS 2020’de gördük ki sınav soruları artık zeka oyunu sorularına doğru evirilmektedir. Müfredat dışına çıkmadan, müfredat bilgilerini kullanarak akıl yürütme yoluyla çözülmektedir. Bir soruda birden fazla kazanım ölçülmektedir. Bu yüzden satranç gibi akıl oyunları oynamak yazı boş geçirmemeyi sağlamaktadır. Satranç sevilmiyorsa da en azından bir su doku gibi oyunlar bu noktada işe yarayacaktır.

7’den 8’e Geçenler İçin Çalışma Programı

lgs-2021-basarisi-kazanmak-icin-7den-8e-gecenlere-tavsiyeler2

Öncelikle LGS 2021 müfredat olarak 8. Sınıf konularından çıkacağını unutmayalım. Bu yüzden 7. Sınıf konularına çok boğulmak yersiz olacaktır. Temel olarak az biraz hatırlamak ise faydalı olacaktır. Bu yüzden ders bazında çalışma programı yapmak gereklidir. Fakat öncelikle yukarıda belirttiğimiz gibi kitap okuma ve akıl yürütme oyunlarına verilmelidir.

7’den 8’e geçenlere tavsiyeler için önce matematik dersinden başlayalım. Öncelikle 7. Sınıf konuları az biraz hatırlanması için her bir konudan 20’şer soru anlayarak çözülmelidir. Fakat çok da detaya inip boğulmaya gerek yoktur.  Daha sonra ise 8. Sınıf konularına geçmek yerine akıl oyunlarına vakit ayırmak yararlı olacaktır.

Türkçe dersi adına ise her gün 20 soru paragraf sorusu çözmek yeterli olacaktır. Bunun yanında bolca kitap okumak ve bu kitabı bir başkasıyla tartışıp farklı açılarını görmek bir başka yarar sağlayan faaliyettir.

Fen Bilimleri dersinde de yine 8. Sınıfta bulunan konulara temel olacak bazı 7. Sınıf konuları tekrar edilebilir.

Sosyal bilimler dersi adına 8. Sınıf konular 7. Sınıf konularından tamamen bağımsıdır. Bu yüzden sosyal bilimler açısından bir çalışma yapılmak isteniyorsa bir 8. Sınıf kitabı alınıp çalışılabilir.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *