Kuran’ı Kerim’de Sedef Hastalığı Yer Alıyor mu?

Her yaşta ortaya çıkabilen sedef hastalığı, günümüz tıp dünyasının tedavi edebildiği bir hastalıktır ve Kur’an’ı Kerim’de sedef hastalığı yer almaktadır. Bu hastalığın Kuran ayetleri ile tedavi edilip edilemeyeceği de merak konusudur. Uzmanların yaptıkları açıklamaya göre bu hastalık genetiktir ve bebeklik çağından itibaren görülebilir. Genellikle 30 yaşından itibaren hastalık kendini göstermeye başlar. Kadın erkek her yaşta ortaya çıkabilen bir hastalıktır ve tedavisi mümkündür.

Tıp dünyasında prosiasis adıyla bilinen sedef hastalığı deri hastalığıdır. Deri üzerinde kabarmış kızarık lekelerle kendini gösteren Kur’an’ı Kerim’de sedef hastalığı, damla şeklinde de kendini gösterir. Çocuklarda ve bebeklerde genellikle damla şeklinde kendini gösterir. Bitkinlik, halsizlik, deride kızarıklık ve pullanma gibi belirtiler bu hastalığın belirtileri arasındadır. Çocuklarda iyileşen sedef hastalığı aniden tekrar çıkabilir ve tedavisi uzun sürebilir. Bu gibi durumlarda doktor gözetimi gereklidir.

Sedef Hastalığının Tedavisi Bulundu

Genç yaşta özellikle erkeklerde kendini gösteren bu hastalık sperm kalitesini doğrudan etkiler. Tedavi edilmediği zaman kısırlığa neden olur. Erkeklerde cinsel hastalığa neden olması nedeniyle ilk andan itibaren tedavisi ihmal edilmemelidir. Ergenlik çağında meydana gelen sedef hastalığı sosyal alanda psikolojik problemlere neden olur. Kur’an’ı Kerim’de sedef hastalığı deri hastalığı olarak geçmektedir.

Tedavide kortizon deri ilaçları ön plandadır ve ilaç kullanımı hastalık başlamadan gerçekleşmelidir. Ayak altında çıktığı zaman yürüme zorluğu meydana gelir. Kur’an’ı Kerim’de sedef hastalığı kesinlikle bulaşıcı bir hastalık değildir. Hava yoluyla veya temas yolu ile insandan insana bulaşmaz.

Kuranda Sedef Hastalığı

Kuranda Sedef Hastalığı
Kuranda Sedef Hastalığı

İslam literatüründe her türlü hastalıkta ilaç tedavisi ve rukye birlikte uygulanmaktadır. Kur’an’ı Kerim’de sedef hastalığı tedavisinde rukye kullanılmaktadır. Peygamberimiz aleyhisselam zamanında bir grup sahabe bir kavme esir düşer. Tam bu sırada kabile reisi yatağa düşer ve hastalanır. Sahabe ‘ reisinizi iyileştirirsem bizi serbest bırakır mısınız?’ der. Kabile ileri gelenleri kabul eder. Sahabe ‘Fatiha’ suresini okur ve hasta aya kalkar. Sahabeleri serbest bıraktıkları gibi bir koyun sürüsü hediye ederler. Meseleyi Rasulullah aleyhisselam’a anlatınca azı dişleri görünecek derecede gülümser ve ‘Fatiha’nın şifa olduğunu nereden bildin?’ diye sorar. Bu kıssa Hayat’üs Sahabe’de geçer. Kur’an’ı Kerim’de sedef hastalığı tedavisi mümkündür.

Peygamberimizin (as) hastalar için okunmasını tavsiye ettiği sureler vardır. Bunun yanında bitkisel tedavi tavsiyeleri de vardır. Tıbb-ı Nebevi kitabı peygamberimizin tıp alanındaki tavsiye ve Kur’an’ı Kerim’de sedef hastalığı gibi konuları kapsar.

Bunu delil getiren alimler Fatiha Suresi’nin her türlü hastalığın tedavisinde okunabileceğini vurgulamıştır. Suya okuyup sedefli yere sürmek veya direkt olarak sedefli olan yere Fatiha’yı okumak şifadır. Kur’an’ı Kerim’de sedef hastalığı Hz. Eyüp kıssasında geçer.

Fatiha gibi, Felak Suresi, Nas Suresi, Haşr Suresinin son 4 ayeti (Huvallahüllezi), Ayet’el Kursi, Amerrasulü, Yasin Suresi ve İhlas Suresi Kur’an’ı Kerim’de sedef hastalığı için okunabilir. Bir hastaya bu surelerin okunması veya bir suya okunup üflenmesi şifadır. Bu uygulama İslam alimlerinin uygulamalarıdır. Sureler maddi olsun manevi olsun birçok hastalığın tedavisinde etkilidir.

Editörümüzün Önerisi: Sudocrem Faydaları Nelerdir? Sudocrem İle 1 Cilt Kremi Yapılışı

Dinimizde Sedef Hastalığı

Bilimsel açıdan ‘ hastaların ruhsal anlamda rahatladığında tedavi sürecinin kısaldığı’ ispatlanmış bir durumdur. Kuran ayetleri insana huzur verir ve rahatlık verir. Hasta’ya Kuran okumak veya şifalı ayetleri okumak onu ruhen rahatlatır ve bu durumda tedavi süresi kısalır. İslam’da şafi yani şifayı veren Allah-u Teala’dır. Kur’an’ı Kerim’de sedef hastalığı için dua etmenin yanı sıra ilacını aramak da gerekir.

Hz. Eyüp kıssası da aynı şekilde Allah’ın şafi isminden bahseder. Nisa/163, En’am/84, Enbiya/83-84, Sa’d 41/44. ayetler Hz. Eyüp aleyhisselam ile ilgilidir. Hz. Eyüb’ün (as) nebi olduğu, onun imtihan edildiği, şeytana karşı Rabbinden yardım istediğinde ayaklarının altından su çıkarıldığı, ailesinin ve malının geri verildiği, buyrulmaktadır. Hz. Eyüp ‘sabır timsali’ bir peygamberdir. Hz. Lut ve Hz. Yusuf (as) soyundan gelir. Kur’an’ı Kerim’de sedef hastalığı konusu bu kıssada geçer.

Hz. Eyüb’ün bütün vücudunu saran yaralardan oluşan bir hastalığı vardı ve bu hastalık Allah’ın yerden kaynattığı bir su ile tedavi olduğu anlatılmaktadır. Kur’an’ı Kerim’de sedef hastalığı için de şifalı suların tedavi edici özelliği olduğu bilinmektedir. Bazı kaynak sularının şifalı olduğu bilinmektedir ve deri hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Şura 30’da Allah-u Teala ‘ Başınıza gelen musibetler kendi yaptıklarınızdadır. Allah-u Teala çoğunu af eder.’ buyrulmaktadır. Başa gelen musibetlerde ilk önce tevbe edilmelidir ve yapılan kötülükler terk edilmelidir.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *