Kur’an’da Geçen Kıyamet Alametleri İle İlgili Tüm Merak Edilenler

Kur’an’da geçen kıyamet alametleri büyük alametler ve küçük alametler olarak insanoğluna geleceği işaret etmektedirler. Sadece Allah-ü Teâlâ tarafından zamanı bilinen kıyamet yani dünya yaşamının son bulması ile ilgili bazı alametlere dair ipuçları Kur’an’da geçmektedir. Rabbimiz zamanını bildirmese de kıyamet ile ilgili bilgileri bizlere vermiştir.


Peygamber efendimiz tarafından sahabeler söylenen bu alametlerden büyük olanlar şu şekildedir.

Kur’an’da Geçen Büyük Kıyamet Alametleri

Kur’an’da geçen büyük kıyamet alametleri içinde ilk sırayı Mehdi alır. Bu aşamaya geldiğimiz zaman kıyametin yakın olduğunu söyleyebiliriz.

Büyük Kıyamet Alametleri 1:Mehdi Gelecek

Kıyamet alametleri

Allah tarafından yeryüzüne gönderilecek ve İsa Mesih ile birlikte Deccal’e karşı savaşacaktır. Kurtarıcı olarak görülmektedir ve insanların önderi olacaktır.

Büyük Kıyamet Alametleri 2: Deccal Çıkacak

Kıyamet alametleri

Deccal insanları yalanları ile zehirleyecek kötülüğe ve anarşiye yönlendirecektir. Sağ gözü kördür ve iki gözünün arasında yalnızca inananların görebileceği şekilde “kâfir” yazdığı söylenmektedir. Kendisinin kısır olduğu, Mekke ve Medine’ye giremeyeceği ve 40 gün dünyada kalacağı da ifade edilir.

Büyük Kıyamet Alametleri 3: Hz. İsa Mesih Gökten İndirilecek

Kıyamet Alametleri

Kur’an’da geçen kıyamet alametleri içinde yer alan Mesih ile ilgili olan alamettir. Kıyamet kopmadan önce Hz. İsa yeryüzüne indirilecek, kendi ümmetini İslam’a çağıracak ve Deccal denen yaratığı öldürecektir.

Büyük Kıyamet Habercileri 4:Ye’cüc ve Me’cüc Çıkacak

kıyamet alametleri

Asılları ve soyları belli olmayan insan topluluklarına verilen isimdir. Bu iki topluluk kıyamet öncesinde dünyada talan ve katliam yapacaklardır. Hz. Zülkarneyn tarafından onları engellemek üzere yapılmış engel yıkılacaktır. Bundan sonra yeryüzüne salınacak olan bu iki topluluğun üyeleri her yeri yakıp yıkacaklar.

Büyük Kıyamet Habercileri 5: Her Yeri Kaplayan Bir Duman Çıkacak

kıyamet alametleri

Dünyayı kaplayan bir duman çıkacak ve 40 gün kırk gece kalacak. Müminle için nezle gibi geçecek ama kâfirler sadece sarhoş olacaklar.

Büyük Kıyamet Alametleri 6: Güneş Batıdan Doğacak

kıyamet alametleri

Kur’an’da geçen kıyamet alametleri arasında en dikkat çekici olanlardan biri de Güneş’in batıdan doğmasıdır. Güneş batıdan doğduğu zaman insanlar toplu halde iman etse de bundan önce iman etmemiş olanlara bu andaki imanın faydası olmayacak.

Büyük Kıyamet Habercileri 7: Çok Büyük Bir Ateş Çıkacak

kıyamet alametleri

Tam anlamıyla ne olduğu hakkında çeşitli rivayetler olsa da yanardağ patlamaları olduğu konusundaki kanı daha güçlüdür.

Büyük Kıyamet Habercileri 7: Arabistan Yarımadas’ının Doğusu ve Batısında Yer Batması Olacak

kıyamet alametleri

Bu büyük depremler anlamına gelmektedir. Zaten deprem olduğunda ki eğer o kadar büyük olursa Kâbe de yıkılıp gidecektir.

Büyük Kıyamet Habercileri 8: Ay Tutulması Gerçekleşecek

kıyamet alametleri

Her ay tutulmasında bu korkuyu yaşayan İslam âlemi için tek başına belirleyici bir alamet değildir. Bu alametlerin pek çoğu bir arada görüldüğü zaman kıyamet kopacaktır.

Büyük Kıyamet Alametleri 9: Kâbe Yıkılacak

kıyamet alametleri

Oluşan depremler ve patlamalar nedeniyle Kâbe yıkılacak tüm dünyada olduğu gibi taş üstünde taş kalmayacaktır. Bu durum zaten Kur’an’da geçen kıyamet alametleri tekmili birden gerçekleştiğinde vuku bulacaktır.

Büyük Kıyamet Alametleri 10: Dabbet’ül-Arz Diye Bir Yaratık Çıkacak

Kıyamet Alametleri

Yer hayvanı anlamına gelen Dabbet’ül Arz yer altından çıkarılacak ve insanlığa korku salacaktır. Aynı zamanda güneşin batıdan doğması da gerçekleşecektir. Kur’an’da geçen kıyamet alametleri arasında en korkutucu olanı budur.

Kur’an’da Geçen Küçük Kıyamet Alametleri Başladı Mı?

Kur’an’da geçen kıyametin habercileri pek fazla olmasına karşın bazıları da kaynaklara göre değişiklik gösterir. Bunlardan küçük olanlarını pek çok kaynakta ortak olanları derledik ve listelik sizler için.

Küçük Kıyamet Alametleri 1: Emanete Sahip Çıkılmayacak

kıyamet alametleri

Emanete sahip çıkılmadığı günlerden geçmekte olduğumuzun bilincindeyiz. Ancak bunu önlemek için kendi kişisel çabalarımız sayesinde bu erdeme sahip çıkmalıyız.

Küçük Kıyamet Alametleri 2: Zinadan Doğan Çocuklar Artacak

kıyamet alametleri

Yeni dönemde yetimhanelerdeki çocuk sayıları, sokaklara bırakılan bebeklerin artan sayıları ile sanki bu alamet çoktan gerçekleşmiş gibi.

Küçük Kıyamet Alametleri 3:İçki Artacak

kıyamet alametleri

Sadece içki çeşitleri değil üretimi ve tüketimi de artış gösterdi. Marketlerde aleni olarak satılan içkiler her ne kadar 18 yaşından küçüklere satılamasa da nüfusun büyük bir kısmı içki tüketiyor.

Küçük Kıyamet Alametleri 4: Zekât Artık Verilmez Olacak

kıyamet alametleri

İnsanlar malının zekâtını vermemek için çeşitli yollar ve hilelere başvurmaktadır. Hatta zekât verme zamanı yüklü miktarda borç alarak zekât zamanı geçince bunu geri verenler dahi duyulmakta.

Küçük Kıyamet Habercileri 5: Erkekler İpek Giyecek

kıyamet alametleri

Erkeklerin giymediği herhangi bir şey kalmadığına göre bu alamet çok uzun zamandır ortadadır zaten.

Küçük Kıyamet Alametleri 6: Zalimden Korkulduğu İçin Dalkavukluk Artacak

kıyamet alametleri

Zalimlerin zulmünden korkulduğu için “yaşa! Varol! “ nidaları atarlar. Yöneticiler halka zulüm yapsa da halk korkutulduğu için ses çıkarmaz. İşte! Çağımızın hastalığı ve Kur’an’da geçen kıyamet işaretleri arasında gerçekleşenlerden biri de budur.

Küçük Kıyamet Habercileri 7: Gençler Açıkça Günah İşleyecek ve Rahatsızlık Duymayacak

kıyamet alametleri

Evet, artık gençler aleni olarak günah işlemekte ve bundan da asla hicap duymuyorlar. Tam tersine birisi onları ayıpladığında üste çıkıp “sana ne?” diyorlar.

Küçük Kıyamet Alametleri 8: Eski Alimler Cahillikle İtham Edilecek

kıyamet alametleri

Eski âlimlerin sözleriyle dalga geçilecek ve çağımıza göre cahil oldukları üzerinde ısrar edilecektir. Şu anda da yapılan pek farklı değildir. hatta dinde reform söylentileri bunun gerçekleştiğinin en önemli kanıtıdır.

Küçük Kıyamet Alametleri 9: Tefecilik ve Faiz Legal Hale Gelecek

 

Tefecilik ve faiz bankalar ve finans kuruluşları aracılığıyla devlet tarafından belirlenmiş kanunlarla işlemektedir. Böylece Kur’an‘da geçen kıyamet alametleri içinde küçük olanlardan bir tanesi daha gerçekleşmiştir

Küçük Kıyamet Alametleri 10: İyilik Edenlerle Dalga Geçilecek

kıyamet alametleri

İnsanlara iyilik yapan kimseler enayilikle suçlanacak ve yaptıklarının ahmaklık olduğu öne sürülecektir. Bundaki en büyük pay iyilik yapan kimselerin zamanla suiistimale uğraması ve iyilik yapmaktan soğutulmasıdır.

Küçük Kıyamet Habercileri 11: Hurafeler Yaygınlaşacak

 

Hurafeler yaygınlaşarak insanlara inanç esaslarıymış gibi gösterilecek. İnsanlar hurafeleri gerçek iman esaslarına yeğ tutacak.

Küçük Kıyamet Habercileri12: Günahlara Çağrı Artış Gösterecek

kıyamet alametleri

Her türlü yayın ve basın organı ile insanlar günaha davet edilecek. Gece gündüz her zaman açık olan televizyonlar ve internetten çağrılar artacak. İnternette masum bir arama sonrasında dahi ortaya çıkan sohbete davet eden reklamlar bunun ispatıdır.

Küçük Kıyamet Habercileri 13: İyiliklerin Önü Kesilecek

kıyamet alametleri

İyilik yapmak isteyenlere izin verilmeyecek. Yardım yapmak isteyenlere ceza verilip yardımına el konacaktır. Hatta aşevleri kapatılıp insanlara yardım eden ve yemek verenler cezalandırılacaktır.

Küçük Kıyamet Habercileri 14: Komşuluk Kısırlaşacak

kıyamet alametleri

Komşular birbirini tanımayacaklar. Birbirlerinin evlerine ve ırzlarına göz dikecekler. Komşuluk eskiden kardeşlik gibiyken ahir zamanda en yakın düşmanlar komşular olacak.

Küçük Kıyamet Habercileri 15: Camilerde Kur’an ve Ezan Makamla Şarkı Söyler Gibi Okunacak

kıyamet alametleri

Kur’an okumanın özel makamları ve nidaları olmamasına rağmen bunlarla Kur’an okunmaya başlanacak. Sanki şarkıymış gibi ritimler tutulacak.

Küçük Kıyamet Habercileri 16: Aşağılık İnançlara ve Yaşantıya Sahip Kimseler Söz Sahibi Olacak

kıyamet alametleri

Aşağılık inançlara sahip sapkın kimseler insanlar üzerinde mal varlıklarıyla ve etkileme güçleriyle söz sahibi olacaklar. Bu da toplumun tamamen sapkınlığa yönelmesini sağlayacaktır. Kur’an’da geçen kıyamet alametleri içinde küçük olanların en büyüklerinden biridir.

Küçük Kıyamet Habercileri 17 : Binalar Büyük ve Çok Katlı Olacak

kıyamet alametleri

Küçük Kıyamet Habercileri 18: Çalgılar Her Yerde Yaygın Olarak Çalınacak

kıyamet alametleri

Belki de yüzyllardır bu durum reel olarak sürdürülmektedir. Her yerde illa ki herkes bir enstrüman çalsın diye uğraşlar devam ederken bu konu üzerine kurslar açılmaktadır.

Küçük Kıyamet Habercileri 19: Kaos ve Anarşi Artacak

kıyamet alametleri

Toplumlar arasında karışıklık ve karmaşanın hâkim olduğu çağımızda gün geçmiyor ki bir terör olayı olmasın. Ortadoğu zaten karışıklığın ana merkezi konumundadır. Hemen her ülkede kaos ve anarji az ya da çok etkilidir.

Küçük Kıyamet Habercileri 20:Cinayetler Artış Gösterecek

kıyamet alametleri

Sebepleri ne olursa olsun insan hayatına kıyılan eylemler cinayettir. Gerek savaşlar gerekse suikastlarla cinayetlerin artış gösterdiği bu günlerde bu alametin de gerçekleştiği görülmektedir.

Küçük Kıyamet Habercileri 21:Güzel Ahlak ve İman Sahibi Olmak Ayıplanacak

kıyamet alametleri

Güzel ahlak sahibi insanlar aşağılanacak ve ayıplanacaklar. Çağdışı kalmakla itham edilecekler.

Küçük Kıyamet Habercileri 22:Cansız Varlıklar Da Konuşacak

kıyamet alametleri

Robotlar ve dijital uygulamalarla konuşturulan cansız varlıklar oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

Hatta akıllı telefonlarda dahi bu uygulamalar hali hazırda yüklü olarak gelmektedir.

Küçük Kıyamet Alametleri 23:Boşanmalar Artacak

kıyamet alametleri

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre her 4 evlilikten biri boşanma ile sonuçlanmaktadır. Bu da boşanmaların yeterince arttığı konusunda olan işaretlerdendir. Bu da Kur’an’da geçen kıyamet alametleri gerçekleşti mi sorusuna verilecek cevaplardandır.

 

 

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *