Kolon Kanseri Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi

Kolon Kanseri sindirim sisteminin son halkalarından olan bağırsağın üst kısmında meydana gelen bir kanser türüdür. Genellikle 50 yaş ve üzeri insanlarda görülmekle birlikte daha genç insanlarda da görülebilir.

Kolon kanseri,bağırsakların iç çeperinde meydana gelen polip adı verilen yapıların zamanla bağırsak yüzeyini sararak çalışmaz hale gelmesine neden olmasıyla ortaya çıktığı gibi her polip de kansere neden olacak diye bir kural da yoktur. Buna rağmen; polipler sıklıkla izlenmeli ve büyümeleri kontrol edilmelidir.

Kolon Kanseri Nedenleri

Genetik etkenler bu kanser türünün nedenleri arasında sayılmasına rağmen kaçınılmaz olmasının en önemli nedeni değildir

Hayvansal gıdalarla beslenmenin yaygın olduğu batı tipi beslenme genetik faktöre göre daha fazla risk taşır.

Bağırsak iltihapları eğer tedavi edilmezlerse bağırsağın yapısını bozacağından kanserleşmeye kadar giden ,bağısak hücresi DNA larında mutasyona neden olmaktadır.

Çalışma koşullarından doğan kimyasallara maruz kalan insanlar da diğer bütün nedenler elendiğinde risk grubuna girmektedir.

Kolon Kanseri Belirtileri

  • Yüksek ateş
  • Ağrılı dışkılama
  • Sürekli olarak dışkılama isteği
  • halsizlik
  • Karın ağrısı
  • Anemik kansızlık
  • Şişkinlik

Bu belirtilerden bir veya bir kaçı görüldüğünde ve kısa sürede geçmediğinde , hemen bir gastroenteroloji uzmanına başvurmalısınız.

Kolon Kanserinin Teşhis ve Tedavisi

Gastroenteroloji uzmanı tarafından yapılan fiziksel muayene sonucunda, ultrason ilk başvurulacak tanılama yöntemidir.

Daha sonrasında yapılan kolonoskopi ile teşhis daha kolaylaşır. Kan testleri ve biyopsi sonucuna göre kesin kanser tanısı konulan hastalar , ilk olarak kemoterapi ve radyoterapiye yönlendirilir.

Daha sonrasında gerek görülürse cerrahi müdahale ile devam eden tedavi sürecinde ameliyat sonrası metastaz denilen , kanserin diğer organlara sıçramasının önlenmesi için; tekrar kemoterapi ve radyoterapi yapılması son zamanlarda sıklıkla uygulanan bir yöntemdir.

Hastanede sürdürülen tedaviden sonraki süreçte hastalar artık ; uzmanların verdiği beslenme programına uymakla yükümlüdür. Beslenme programına uyulmadığı takdirde kolon kanserine yakalanma riskleri öncekine oranla daha da fazla olacaktır.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *