Kök Hücre Bağışı Hayat Kurtarıyor

Kök hücre bağışı, hastanın kemik iliğinin kısmen ya da tamamen boşaltılması sonucunda sağlıklı ve doku grubu uyumlu kişiden alınmış olan kök hücrelerinin yerleştirilmesiyle, bu kök hücrelerinin çoğalması sonucunda birçok hastalığın ortadan kaldırılması işlemine verilen addır.

Kök Hücre Bağışı Nasıl Yapılır?

Bu bağış konusunda bilgilendirilmiş olan 18-50 yaş aralığında bulunan sağlıklı bireyler kök hücre bağışı için uygun kişilerdir.

Bağışçılar kök hücre bağışında bulunmadan önce ad-soyad, doğum tarihi ve TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ile kalıcı adres bilgilerini vererek kendilerini tanıtmalıdır. Başvuru sırasında kimlik ibraz edilmesi de yasal zorunluluk içerisindedir. Aynı zamanda bilgilendirme ve onay formunu doğru ve eksiksiz dolduran bağışçı belirli aşamalardan geçirilir ve bu aşamaya test aşaması adı verilir.

Test Aşaması

Bu bağışı ger.ekleştirmek için aday olan kişilerden,

  • Bulaşıcı hastalık incelemesi için serolojik testlerin yapılması,
  • Kan gurubunun belirlenmesi,
  • Doku tiplemesi yapılabilmesi için 3 tüp kan alınır.

İlk önce bulaşıcı hastalık testleri yapılır ve negatif çıkması durumunda doku tiplemesi yapılabilmesi adına T.C Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan Doku Tipleme Laboratuarı’na numuneler gönderilir. Elde edilen sonuçlarda Kemik İliği Bankası’na ait olan veri tabanına aktarılır.

Kök Hücre İçin Bağış Aşaması

Test aşaması sonucunda aktarılan veriler, T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı TÜRKÖK Birimi’ne hastalar tarafından yapılan başvuru sonucunda taranır. Hasta ile bağışçı arasında gerekli doku uyumu tespit edildiğinde, bağış yapacak olan kişi ile Türk Kızılay’ı tarafından iletişim kurularak, onay alınır. Bu aşamaya kadar olan süreçte verilen kan sadece gerekli testlerin yapılması için verilmiş olup, asıl süreç başlayacaktır.

İki farklı yöntem kullanılarak bağış için gerekli done alınır. Bu yöntemlerden bir tanesi, periferik kök hücre toplama olup, bağışçının hastanede yatması bile gerekmez. Diğer yöntem ise, kemik iliği bağışı yöntemi olup, bunda bağışçıya anestezi uygulanır ve hastanede kalması gerekir. Yöntemlere bağışçı ile birlikte nakil merkezi karar verir.

Neden Gereklidir?

Kök hücre bağışı sonucunda bazı hastalıklar tedavi edilir. Kök hücre bağışı ile tedavi edilebilen hastalıklar,

  • Lenfomalar,
  • Kemik iliği kanserleri,
  • Farklı organ kanserleri,
  • Kalıtsal anemiler,
  • Kalıtsal metabolik hastalıklar,
  • Kemik iliğinin kısmen ya da hiç çalışmadı durumlar,
  • İmmün yetersizlikleri olarak belirtilebilir.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

This Post Has One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *