Kadınların Korkulu Rüyası İdrar Kaçırma, Hayat Kalitesini de Düşürüyor

Normal bir kişi idrarını tutabilme ve istediği zaman idrarını yapabilme özelliğine sahiptir. Kişilerde idrar tutamama rahatsızlığı, yani idrarın kişinin isteği dışında dışarı atılması olayına “idrar kaçırma” denir. Türkiye genelinde üç kadından biri idrar kaçırma sorunu ile karşı karşıya gelmektedir.

Kadınlarda idrar kaçırma nedenleri?

Kadınlarda idrar kaçırma rahatsızlığının iki ana sebebi vardır.

Birinci idrar tutamamanın nedeni idrar kesesi kaynaklıdır. İdrar kesesinin aşırı ve kontrolsüz kasılmaları idrar kaçırmaya neden olur.  Şiddetli idrar hissi oluşur ve tuvalete yetişemeden idrar kaçırılır.

İkinci neden ise idrar kesesinin boynunda bulunan kasların gevşemesidir. Kaslardaki bu gevşeklik; sık ve doğum sayısının fazla olması, zor doğumlar, iri bebek doğurma ve obezite gibi nedenlerle bağlantılıdır. Öksürme, hapşırma, ıkınma gibi hallerde idrar kaçırılır.

Bu durumlar dışında rahim ameliyatları sonrası ve idrar kesesi enfeksiyonlarında da idrar kaçırma ortaya çıkabilir.

İdrar Kaçırma Hastalığı Nasıl Saptanır?

Muayene ve hastanın idrar kaçırma ile ilgili verdiği detaylı bilgiler rahatsızlığın teşhisinde çok önemlidir. Muayene sırasında idrar kaçırma net olarak tespit edilebilir, rahim ve vagina’nın idrar kaçırmaya sebep olacak şekilde yer değişikliği var mı kolayca anlaşılabilir. Daha sonra idrar tahlili ve ürodinami testi denen testler ile idrar torbasının içindeki basınç ve idrar kaçırmanın tipi ve şiddeti anlaşılabilmektedir.

İdrar kaçırma tipleri

  • Egzersiz, öksürme ve ıkınma ile ortaya çıkan stres tipi idrar kaçırma,
  • Sıkışma sonucu tuvalete yetişemeden idrar kaçırma durumudur
  • Karışık tip denen tipte ilk iki tip kaçırma da aynı hastada görülür,
  • Uykuda idrar kaçırma
  • Devamlı sızıntı şeklinde kaçırma olarak sayılabilir.

İdrar Kaçırma tedavisi

Enfeksiyon kaynaklı idrar kaçırma rahatsızlığı tespit edilmiş ise ilaç tedavisi ile tedavi edilebilir. Bunun dışında ki sebeplerden kaynaklı idrar kaçırma rahatsızlığında, şikayetlerin derecesine göre ilaç ya da ameliyat ile tedavi edilebilmektedir.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *