Japon Çay Seremonisi Nedir? Hangi Görgü Kurallarına Dikkat Edilmelidir?

Dünya çay üretiminde önemli bir yere sahip olan Japonya’da çay, seremoni ile içilmektedir. Japon çay seremonisi çayın hazırlanması süreciyle başlar. Servis edilme ve içme faslından sonra sona eren bir ritüeldir. Çay içmeyi bir tören haline getirmelerindeki amaç, eve gelen misafirlerle bir bağ kurmaktır. Eğer bunu yalnız başlarına yapıyorlarsa da günlük yaşamın stresinden arınıp iç huzuru yakalamaya çalışıyorlar demektir.

Japonya’da bu törene çok önem verilmektedir. Çünkü geleneksel bir ritüeldir. Yerli halkın kendi kültürünü öğrenmesi amaçlı yapılmaktadır. Günümüzde bazıları hobi olarak yapsa da büyük çoğunluk için tarihi bağlarını kuvvetli tutmak için yapılan bir seremonidir.

Japon Çay Seremonisi Tarihi

japon-cay-seremonisi-nedir-hangi-gorgu-kurallarina-dikkat-edilmelidir1

Japonya’ya çayın geldiği yıllarda başlamıştır. Çayın ilk geldiği zamanlar çay sadece ilaç olarak kullanılırdı. Ayrıca herkesi ulaşması mümkün olmayan bir üründü. Bu yüzden sadece asil aileler elde etmekteydi.

[irp posts=”13987″ name=”Hiçbir Yerde Duymadığınız Japon Çayı Türleri Hakkında Bilgiler”]

6.yüzyıla dayanan bu geleneksel adet bugünlerde bir sanat gösterimi olarak da icra edilmektedir. 815 yılında Japon Hükümdarı ülkesine çay ekimi yapılmasını emretti. Bu çayın önemini arttırdı. 1200’lü yıllarda Zen Budizm’i kurucusu ilk yeşil çay tozunu Japonya’ya getirdi.

1300’lü yıllarda Japon çay seremonisi samuraylar arasında meşhur hale geldi. Samuraylar düşmanlarıyla toplantı yapabilmenin yolunu bu törenler ile buldu. Politik amaç için kullanılmaya başlandı.

 

Çay seremonisi bugünkü halini ise 1500’lü yıllarda aldı. O yıllarda hükümdar olan Sen no Rikyu 40’dan fazla çay evi inşa etti. 1600-1800 yılları arasında çay popülerliği çok arttı. Bir samurayın en önemli üç eşyasından birinin sahip olduğu çay kutusu kabul edilmekteydi.

1800 sonlarında ve 1900 başlarında ise çay töreninin sadece elitler tarafından değil, halk tarafından da yapılabileceği kabul edildi. Böylece Japon çay seremonisi bir kültürel miras olarak kabul edildi. Artık günümüzde ise çay törenleri yapmak için üniversiteler gibi yerlerde kulüpler mevcuttur.

Japon çay seremonisi ekşi sözlükte de yer almaktadır.

Japon Çay Seremonisi Nasıl Yapılır?

Japonları çay hazırlama ve içme törenleri olan çay seremonisi Japonca da kısaca Çayyolu adı verilen kelimelerle ifade edilmektedir. Bunlar; sadou, chadou veya chanoyu olarak söylenmektedir. Çay töreninin prosedürü olarak bazı adımları bulunmaktadır. Bu prosedüre Japonca dilinde temae denmektedir.

Bu adımlar kısaca çayı hazırlama, servis etme ve çay içerken sohbet edilmesi şeklindedir. Çay içerken sohbet edilebilse de hazırlık aşamasında sessiz kalınmalıdır. Ayrıca ev sahibi seremoni sırasında çay içmez. Çünkü bütün bu yapılanlar misafirler içindir.

Japon çay seremonisi iki farklı türe ayrılmaktadır. Bunlar resmi ve resmi olamayan törenler olarak ayrılmaktadır. Ortalama resmi olmayan bir seremoni 45 dakika sürmektedir. Resmi olanın 4 saate kadar sürecek ritüelleri mevcuttur.

Görgü Kuralları Nelerdir?

Eğer Japonya’ya gidip bir çay törenine katılmayı düşünüyorsanız bazı görgü kurallarını önceden bilmeniz gerekmektedir. En önemlisi zamanında çay töreninin yapılacağı yerde olmaktır. Törene geç kalmak ayıplanması gereken ilk harekettir. Daha sonra temiz bir çift çorap giymiş olmalısınız. En son olarak da seremoni sırasında sessizliğinizi korumalısınız.

japon-cay-seremonisi-nedir-hangi-gorgu-kurallarina-dikkat-edilmelidir3

Bu üç ana görgü kuralı dışında eve girerken ayakkabıyı çıkarmak, ev sahibine doğru eğilip saygı gösterisinde bulunmak ve ağır koku kullanmamak diğer yan kurallardır. Bunun dışına kıyafet seçimine dikkat edilmelidir. Japon elbisesi kimono giyilmesi hoş olursa da muhafazakâr herhangi bir kıyafet de hor görülmemektedir. Sade olunması daha hoş karşılanmaktadır.

Çay içilirken konuşulan sohbetin konusu kişisel olmamalıdır. Mevsimsel değişiklikler ya da çay töreni hakkında olmalıdır. Seremoni sonunda çay kaselerine ve mevsimlik çiçeklere iltifat etmek iyi olacaktır.

japon-cay-seremonisi-nedir-hangi-gorgu-kurallarina-dikkat-edilmelidir4

Bunun yanında daha katı kurallar da mevcuttur. Bütün seremoni boyunca dizlerin üzerinde oturmak, çayı 3 yudumda içmek ve çayı bitirdikten sonra çayın hoşuna gittiğini belirten bir özel ses çıkarmak. Bu son kurallar yeni başlayanlar için zorunlu olmamaktadır.

 

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *