İlişkiye Vakit Ayırmak Nedir? Sağlıklı Bir İlişkide Zaman Ayırmak

İlişkiye vakit ayırmak kavramı 21. Yüzyılın en büyük dertlerinden biri haline geldi. Günlük hayatımızın yoğun olması sebebiyle artık ilişkilerimizde gerekli özeni gösteremez olduk. Özellikle de aşk hayatının yüklediği sorumluluk, zaten yeterince yoğun olan hayatlarımızı ekstra strese sokmakta.

İlişki stresi sebebiyle yaşanan bu konsantrasyon kaybı nedeniyle artık bir süre sonra hayatın belirli kısımlarından fire vermek durumunda kalıyoruz. İşte bu noktada kişiler bir seçim yapmak zorunda kalıyorlar. Biz de bu yazımızda ilişkiye vakit ayırmak üzerine bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istedik.

İlişkiye Vakit Ayırmak ve İlişkide Konsantrasyon

fikirsiz-ilişkiye-vakit-ayırmak

Kadın erkek ilişkilerinde konsantrasyon sağlanmasının yegane unsurlarından birisi de sadakattir. Sadakat; yalnızca bir ilişkide değil, hayatın her anında kişilerin bir olguya karşı bağlılıklarının göstergesidir. Her iki tarafın birbirlerine duydukları sadakat sonucunda ilişkide konsantrasyon bozukluğu yaşanması bir nebze önlenmiş olur.

fikirsiz-ilişkiye-vakit-ayırmak

İlişkilerini önemseyen ve değerli kılmak isteyen kişiler, ilişkileri için gerekli fedakârlıklarda bulup, hayatlarının odak noktalarından pay ayırmaktalar. Aslında burada kimseye suçlu muamelesi yapmak doğru değildir. Kişilik özellikleri ile alakalı bir durum bu. Neticede insanların ilişkilerdeki tavırları, genel fikir yapılarıyla alakalı. Bu yüzden ilişkilerdeki genel tutum kişilerin ilişkiye bakış açılarının algılanmasıyla tam olarak anlaşılabilmektedir.

fikirsiz-ilişkiye-vakit-ayırmak

İlişkileri ile beraber diğer işlerini de aynı oranda götürmek isteyen kişiler, bir süre sonra bu yoğunluk sebebiyle bunalacak ve soğumaya başlayacaklardır. Bu illa yaşanacak diye bir kaide yok fakat genel olarak durum bunu göstermektedir. Kişilerin karşılıklı olarak birbirlerine tanımaları gereken süreyi sunmaları ve fark edilen sorun her neyse beraber çözmeleri bu süreçte önemlidir.

İlişkiye Vakit Ayırmama Sebepleri

fikirsiz-ilişkiye-vakit-ayırmak

İlişkide konsantrasyon kaybı bahsettiğimiz üzere genel olarak kişinin yoğunluğu sebebiyle olmaktadır. İnsanlar yaşantılarının bir kısmını kariyer yapmak için planlamış olabilirler. Özellikle de yaşanan sıkıntılar kişisel gelişim konusunda ayrılan özel istekler nedenlidir. Bireyler ihtiyaçları olduğunu düşündükleri olgular için gerekli özeni göstermek istersen ilişkilerinde aynı başarıyı gösteremezler. Bu noktada karşı cinsten bu konuda anlayış beklenmelidir. Eğer karşılıklı olarak her iki tarafta yoğunluk yaşıyorsa bu noktada birbirlerini anlamak daha kolay olacaktır.

fikirsiz-ilişkiye-vakit-ayırmak

İlişkide konsantrasyon kaybının bir diğer sebebi, gerçekten o ilişkiye ait olduğunu hissetmeden ilişkiyi yaşamaya devam etmektir. Öyle ki, sevgisine inanmayan birisinin ilişkisinde de alacağı tutum genel olarak gelir geçer olacaktır. Bu nedenle ilişkiyi yaşarken aslında bu ilişkinin ne denli kişi üzerinde etkili ve önemli olduğu da sorgulanmalıdır. Bu aslında yalnızca ilişkiye konsantre olmakla değil aynı zamanda da ilişkide ki genel sürecin tayini içinde etkilidir. Ayrılıkların en temel sebebi yaşanan olumsuz düşüncelerin kişilerde üstü kapalı kalması ve ilişkilerin zamanla heyecanını kaybetmesidir.

İlişkiye Vakit Ayırmak İçin Yapılması Gerekenler

İlişkiye vakit ayırmak için bazı noktalara özen gösterilmesi gerekiyor. Bir ilişkide konsantrasyon sağlanabilmesi için kişisel kaygıların giderilmesi gerekmektedir. Yazımızın ilk kısımlarında da anlattığımız gibi kişiler sahip oldukları kişisel özellikler neticesinde bazı durumlarda bazı davranışlar sergilemektedirler. Bu yüzden öncelikle, kişisel özelliklerin tayin edilmesi gerekmektedir. Bu sayede kişinin konsantrasyon kaybına neden olan durum tayin edilebilir ve gerekli önlem alınabilmektedir.

1- Konsantrasyon Kaybının Nedenleri Bulunmalı

fikirsiz-ilişkiye-vakit-ayırmak

İlişkilerde konsantrasyon kaybı yaşanması durumunda öncelikle bu fikre neden olan ölçütler incelenmelidir. Eğer zorunlu olarak bir tarafın hayatını etkiyen bir durum varsa, bunun karşılıklı olarak güç birliği içerisinde çözülmesi gayet normal ve hatta ilişkiyi güçlendirecek bir davranış olacaktır. Unutulmamalıdır ki ilişkilerde karşılıklı olarak sorumlulukları paylaşmak, ilişkinin temellerini güçlendirmektedir.

2- Sevdiğine Zaman Ayırmak İçin Uyum

fikirsiz-ilişkiye-vakit-ayırmak

Bir başka durum ise kişinin bazı istemediği şeylerin, diğer taraf tarafından yapılıyor olmasıdır. Yaşanılan ilişki karşılıklı uyumu gerektirdiğinden dolayı mutlaka beraber düşünülmeli ve istenmeyen her ne varsa tartışılabilir olmalıdır. Bunun önemi ilişkinin sürekliliğini sağlamak için elzemdir. Anlaşmazlık olması nedeniyle bir tarafın yaşadığı konsantrasyon kaybı ister istemez diğer tarafın dikkatini çekecektir.

3- Uzak Mesafe İlişkilerinde İlişkiye Vakit Ayırmak

fikirsiz-ilişkiye-vakit-ayırmak

İlişkide konsantrasyon kaybına neden olan etkenlerden bir diğeri çiftler arasına mesafe girmesidir. Eğer kişilerin arasına istemeden de olsa bir uzaklık girerse, ister istemez taraflarda ilişkiye bağlı kalamama gibi bir durum görülebilir. İlişkiden soğumanın başka bir olan bu durum neticesinde, kişilerin hayatlarının farklı yönlerde gelişmesi ile konsantrasyon eksiklikleri görülebilir.

fikirsiz-ilişkiye-vakit-ayırmak

Bu konuda genelleme yapılması mümkün değildir, bazı durumlarda ilişki yaşayan kişilerin arasına giren uzaklık ilişkinin daha da cazip gelmesini sağlayabilmektedir. Unutulmamalı ki; kadın erkek ilişkilerinin genel bir kuralı yoktur. Yaşanan her şey yaşayan kişilere özel gelişmektedir.

fikirsiz-ilişkiye-vakit-ayırmak

Aslında mesafeler sevgiye engel değildir. Fakat mesafelerin getirdiği sorumluluklar bizi yazımızın başındaki durumlara götürmektedir. Kişilerin taşıması gereken sorumluluklar arttıkça, bir ilişkideki istenen konsantrasyonda artacaktır. Bunun yarattığı etki eğer partnerler tarafından karşılanamıyor ise bu durum konsantrasyon eksikliği olarak karşımıza çıkacaktır.

fikirsiz-ilişkiye-vakit-ayırmak

Bu yazımızda sizlerle sevgilim bana vakit ayırmıyor gibi serzenişlerin nedenlerine inmek istedik. Sevgilisine zaman ayırmayan erkek ya da kadın bireylerin bu konuda doğru yönde kararlar almaları ilişki sağlığı açısından önemlidir. İlişkide zaman ayırmak üzerine siz de kim zaman özveride bulunabilirsiniz.

Bunun yanı sıra sitemizde yer alan “Ruh Eşini Bulmak İçin 7 Tavsiye” konulu yazımıza da göz atabilirsiniz.

 

 

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

This Post Has One Comment

  1. İlişkilerde zaman ayırma kavramı genel bir problem , fakat bunun başlangıcı dogru kişiyi bulmaktan geçiyor. Yazınızdada belirttiğiniz gibi kişiler birbirlerine açık ve dürüst olarak başlangıç yapabilirse sorunlar çözülecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *