Hospis Bakım Nedir?

Hospis bakım; yaşamın son döneminde bulunan hastalara, mevcut olan tüm tedavi yöntemlerinin denenmesine karşın sonuç alınamamasından dolayı, artık aktif bir tedavi yöntemi uygulanmadığı yada herhangi alternatif bir tedavi yöntemi aramanın çoktan bırakıldığı, palyatif bakım felsefesi eşliğinde hastadaki rahatsız edici semptomların kontrol edildiği ve hastanın yaşam kalitesinin mümkün olan en iyi seviyede tutularak bu hasta bireylere yaşamlarının son dönemlerini yaşam kalitesine uygun geçirmeleri amacıyla, kurumsal bünye içerisinde sunulan bir sağlık hizmetidir.

Hospis Bakımın Amacı Nedir?

Hospis bakımda sunulan palyatif tedavi ve bakım yaklaşımlarıyla ancak hastanın hayatının sonuna yani ölüme huzur ve saygınlık içerisinde ulaşması hedeflenmektedir. Hospis bakım aynı zamanda ev ortamının ve koşullarının sağlanabildiği kurumlar olarak terminal dönem hastalarına palyatif bakımla birlikte sunulan bakım hizmetidir.

Yaşamın son evresinde psikolojik olarak yıpranma durumunu en aza indirmesi nedeniyle de önemli bir bakım hizmeti olarak kabul edilmektedir.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *