Her Eğitimcinin Okuması Gereken 10 Kitap

Ülkemizde her birey on iki senelik zorunlu eğitimden geçmektedir. Bu on iki yıl boyunca öğrenciler anne babalarından çok öğretmenleriyle muhatap olurlar ve vakitlerinin çoğunu evlerinde değil okulda geçirirler. Öğretmenler için de aynı durum geçerlidir. Her Eğitimcinin Okuması Gereken 10 Kitap vardır. Okul günü yarım gün ya da tam gün olsa bile eve gittiklerinde dahi akıllarında okulla ilgili yapmaları gereken şeyler ya da yaşadıkları vardır.

Her Eğitimcinin Okuması Gereken 10 Kitap

Peki içinde bulunduğumuz bu eğitim sistemini ne kadar tanıyoruz? Onun aksayan yönlerinin ne kadar farkındayız ve ne kadar iyi analiz edebiliyoruz? Yalnızca şahit olmak yetmez farklı fikirleri anlamak ve yaşadıklarımızı doğru analiz etmek için okumak da gerekir. İşte eğitim camiasıyla ilgili olan herkesin ama en çok da öğretmenlerin mutlaka okuması gereken 10 kitabı sizin için sıra gözetmeden listeledik.

Her Eğitimcinin Okuması Gereken 10 Kitap 1/ Ferit Edgü – Hakkari’de Bir Mevsim

Ünlü yazar Ferit Edgü tarafından yazılmış bir yarı anı kitabıdır Hakkari’de Bir Mevsim. İlk başta O adıyla 1977 yılında yayımlanmıştır. Ferit Edgü 1964 yılında er-öğretmen olarak Hakkari’nin bir köyünde görevlendirildiğinde yaşadığı duyguları kendini kaptan olarak tanıtan ve bir fırtınanın ardından denizi bile olmayan bir dağ köyünde gözünü açan kahramanın ağzından anlatır.

Her Eğitimcinin Okuması Gereken 10 Kitap

Şartlarına hiç alışkın olmadığı bir köyde dilinden anlamadığı insanların arasındadır. Derme çatma bir köy okulunda onlara eğitim vermelidir. Kar yağdığında medeniyetle bütün ilişkisi kesilen bu köyde hastalanıp ilaç bulabilse iyileşebilecekken kimsesiz gibi ölen bebekleri gördükçe aklını kaybetmemek için uğraş verir.

Bu kitap şehirdeki şartlara alışmış bir öğretmenin şartları görece daha kötü olan bir bölgeye atandığında yaşayacağı psikolojik gelgitleri görmek açısından önemlidir.

2/ Francisco Ferrer – Özgür Eğitim: Modern Okulun Kökenleri

1900’lü yıllarda, İspanya’nın karışık olduğu bir dönemde kendi okulunu kuran Francisco Ferrer kendi gözünden yaptıklarını anlatmaktadır bu kitapta. Tutuklanmasının ardından yaptıklarının suçsuzluğunu göstermek isteyerek kaleme sarılır ve okuluyla ilgili düşüncelerinin şekillenmeye başladığı ilk anlardan itibaren olan biten her şeyi yazar.

Her Eğitimcinin Okuması Gereken 10 Kitap

Fakat yazdıkları kurtulması için yeterli olmaz ve 1909 yılında düşünceleri yüzünden kurşuna dizilerek öldürülür. Kilisenin her alanda hala hakimiyetini koruduğu bir dönemde eğitimin dinin tekelinden kurtarılmasını ve öğrencilere bütün kitapların ezberletilmesi yerine düşünmeleri için fırsat verilmesini savunmaktadır.

Siyasi düzlemde eğitimin yerini anlamak ve eğitimin özünde özgürlük olup olmadığını düşünmek açısından temel oluşturabilecek bir kitaptır Özgür Eğitim: Modern Okulun Kökenleri.

Her Eğitimcinin Okuması Gereken 10 Kitap 3/ Grigory Petrov – İdealist Öğretmen

Moskova Üniversitesinin başarılı profesörü olan Raçinski köyüne giderek öğretmen olabilmek için kariyerini bir kenara bırakır. Herkes onun delirmiş olduğunu düşünse bile Raçinski’nin amacı köylerdeki kötü koşullar ve imkansızlıklar yüzünden kendini gösteremeyen zeki öğrencileri bularak onları bir elmas gibi işlemektir.

Her Eğitimcinin Okuması Gereken 10 Kitap

Rusya’nın içinde bulunduğu sefalet dönemi ve halkın bütün cehaletine rağmen Raçinski ideallerinden asla şaşmaz ve onu profesörlükten istifa ettiren çizgisinden ayrılmadan bütün zorlukları aşarak ilerler.

Grigory Petrov idealist bir öğretmenin bir topluluğun kaderini nasıl değiştirebildiğini çok çarpıcı bir şekilde anlatır. Yalnızca destek ve öğretimle cehaletin nasıl söndüğünü ve bilgi ışığının yanmaya başladığını gösterir. Kitap bu açıdan oldukça önemlidir.

4/ Salman Khan – Dünya Okulu: Eğitimi Yeniden Düşünmek

Kuzenlerine ders vermek için yaptığı bir yazılımın ardından gelen YouTube dersleri ve sonrasında kendi internet sitesinde eğitime ulaşamayan her birey için bir müfredat oluşturarak bedava yayınlayan Salman Khan kendi akademisini kuruş hikayesini anlatıyor. Eğitimde teknolojik dönüşümün öğretmen, öğrenci ve sınıf üçlüsünü nasıl değişime uğratacağından ve fırsat eşitliğini nasıl sağlayacağından bahsediyor. Kolay okunan bu kitap yenilikçi pek çok fikirle dolu.

Her Eğitimcinin Okuması Gereken 10 Kitap

Herkesin kendi hızına göre öğrenmesi, sınıflarda küçük yaştaki çocuklar arasında bile tekrar edilen sosyal eşitsizliğin önlenmesi adına bazı fikirler oluşturması açısından değerli Her Eğitimcinin Okuması Gereken 10 Kitap arasında yer alan bir kitaptır.

5/ Her Eğitimcinin Okuması Gereken 10 Kitap 5/ İvan İllich – Okulsuz Toplum

Her Eğitimcinin Okuması Gereken 10 Kitap

Avusturyalı filozof İvan İllich bu kitabında eğitimin kurumsallaşmasıyla birlikte gelen problemleri ele aldığı yazılarına yer vermektedir. Eğitimin okullarda kurumsallaşmasıyla birlikte devletin eğitim için ayırdığı büyük orandaki bütçelere rağmen başarının sağlanamadığını söyleyerek bu konunun nedenlerini araştırıyor. Okulların birer hapishane olduğunu ve sosyal eşitsizlikleri yeni nesillere aktardığını ve statükonun devamını sağladığını söylüyor.

Geriye doğru bir adım atıp okulların içinde bulunduğu durumu ve bunun eğitime nasıl yansıdığını görmek adına okunması gereken kitaplardan biri Okulsuz Toplum.

Her Eğitimcinin Okuması Gereken 10 Kitap 6/ Joel Spring – Özgür Eğitim

Joel Spring bu kitapta Francisco Ferrer, A.S. Neil, İvan İllich, Paulo Freire gibi eğitimcilerin fikirlerini derinlemesine analiz ederek eğitimin toplumdaki ve devletteki rolünü irdeliyor. Hakim güçlerin eğitim yoluyla kendi düşüncelerini genç beyinlere empoze ettiğinden bahsederek eğitimin fırsat eşitliği gibi masum bir isteğin altında devlet elinde tekelleşmesinin olası sonuçlarını yazıyor kitabında.

Eğitim konusunda herkesten farklı düşünen eğitimcilerin düşüncelerinin toplanarak sentezlendiği bu kitap da bütün öğretmenlerin okuması gereken kitaplar arasında.

7/ Pasi Sahlberg – Eğitimde Finlandiya Modeli

Her Eğitimcinin Okuması Gereken 10 Kitap

Finlandiya’da uzun yıllar eğitimcilik yapan Pasi Sahlberg ülkenin eğitim konusunda diğer milletlerden neden bu kadar önde olduğunu tarihsel olaylar ve gelişmelerle birlikte anlatıyor. Finlandiya’nın başarılarının altında yatan sebebi kendi görüşleriyle, ülkedeki eğitim sisteminin dinamiklerini birlikte veriyor.

Finlandiya’nın neyi nasıl yaptığını anlamak ve onların başarılarına bakarak kendimiz için neyi uygulamamız gerektiğini düşünmek için önemli bir kitap Eğitimde Finlandiya Modeli.

8/ John Taylor Gatto – Eğitim: Bir Kitle İmha Silahı

Gatto, uzun yıllar Amerikan okullarında öğretmenlik yapmış bir eğitimcidir. Kitabında zorunlu eğitimin öğrencilerin hep çocuk kalmasına neden olduğunu, okul boyunca yapılan harcamalar sayesinde şirketlerin zengin olduğunu ve sırf bu yüzden zorunlu eğitimin bir işe yaramadığı görülmesine rağmen devam ettirildiğinden bahsediyor yazar.

Her Eğitimcinin Okuması Gereken 10 Kitap

Ona göre okullar iyiyi daha iyi kötüyü de daha kötü yapmak için oluşturulan bir kurumdan ötesi değil ve öğrenciler hazır yapabiliyorken kendilerini bu sistemin dışına çıkarmalılar. Gatto bunun için de evde eğitimi öneriyor.

Zorunlu eğitim üzerine düşünmek ve yeni fikirler ortaya koyabilmek açısından önemli ve Her Eğitimcinin Okuması Gereken 10 Kitap arasında yer alan bir eserdir.

Her Eğitimcinin Okuması Gereken 10 Kitap 9/ J.J. Rousseau – Emile

Rousseau’nun eğitimle ilgili çarpıcı fikirlerinin bulunduğu bu kitapta hayali bir çocuk bebeklikten evlilik çağına kadar yetiştiriliyor. Çocuğun eğitiminde anne-babanın görev dağılımını, büyüyüp evlenene kadar o çocuk üzerindeki sorumluluklarını hiçbir detayı atlanmadan anlatıyor Rousseau.

Her Eğitimcinin Okuması Gereken 10 Kitap

Onun eğitimle ilgili bu fikirleri Fransız İhtilali’nden sonra uygulanan eğitim sistemine kılavuzluk etmiştir.

Okurken çoğu nokta belki de ütopik bulunacaktır fakat eğitimle ilgili ilerici görüşlerinin bir eğitimciye ışık olmaması imkansızdır.

10/ Grigory Petrov – Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Bugün yapılan uluslararası sınavlarda öğrencileri daima birinci gelen Finlandiya’nın bir bataklık ülkesiyken ve hiçbir imkana sahip değilken nasıl geliştiğini ve şimdiki durumuna geldiğini sık sık o ülkeye giden Grigory Petrov’un anlatımıyla okuyoruz.

Her Eğitimcinin Okuması Gereken 10 Kitap

Her ne kadar Finlandiya’nın şartlarıyla ülkemizin şartları birbirine taban tabana zıt olsa da onlar çamurların içinden şahlanıp kendini göstermeyi bilmişse bunu bizim eğitim sistemimiz neden yapamasın? Bir örnek teşkil etmesi açısından her eğitimciye fikir verebilecek muazzam bir eser olarak Her Eğitimcinin Okuması Gereken 10 Kitap arasında yerini alır.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *