Gönlünüz Her Zaman İyilikle Dolu Olsun!

Ne güzel söylemiş atalarımız: “İyilik etmesini bilmeyen insana, bildiği başka şeylerden hayır gelmez!” diye. Yardım etmek ve istemek evrensel bir olgu ve insanları birbirine kenetleyen doğal bir duygudur. Bu duygu din, ırk, cinsiyet, yaş gibi unsurları ayırt etmez ve önemsemez. Sahip olmanız gereken tek şey, biraz “merhamet” ve biraz da “vicdandır”. Günümüz koşullarında birçok insanın bu özel duyguyu suiistimal etmeye çalıştığı mutlak bir gerçektir, fakat iyilik her zaman yerini bulur. Bu yüzden yardım etmek ve istemekten asla vazgeçmemeli insan. Kötülüğü yenmenin tek yolu iyilik yapmaktır.

Yardım İsteyebilmek Çok Önemlidir!

Hepimiz şüphesiz ki zaman zaman yardıma ihtiyaç duyarız. Günümüz koşullarında her şey istediğimiz gibi gelişmeyebilir. Darda kaldığımız anda yolumuza ışık tutmasını ümit ettiğimiz ufacık bir tavsiye ya da yönlendirme bile hayatımızı bir anda değiştirebilir. Bu yüzden ihtiyacı olduğunda yardım isteyebilmeli insan. Yardım etmek ne kadar önemli ise, yardım istemenin de o kadar önemli ve doğal bir süreç olduğunu bilmeli insan. Araştırmalar bile bireyin sağlıklı gelişebilmesi için yardım isteyebilmesinin gerekli olduğu göstermektedir. Çünkü gelecek olan yardım, sizi o anda bulunduğunuz zorlu durumdan ve sağlıksız düşüncelerden kurtaracak ve bu duygu hayata karşı daha güçlü olmanızı sağlayacaktır. Hayatınızda her şeyi tek başına üstlenmeniz mümkün değildir, hayatın yükünü tek başına yüklenmeye çalışmak için sarf edeceğiniz çaba sizi yoracak ve hayata karşı daha umutsuz bir duruma düşürecektir. Zaman gelecek yardıma ihtiyaç duyacağınız anlar da olacak, işte o an bu gereksiniminizi göz ardı etmemelisiniz. Yardım istemek asla zayıflık değildir. Yardım almanın verdiği huzur ve mutluluk size, yardım etmenin de ne kadar önemli olduğunu gösterecektir. 

Yardım Edebilmek Huzurun Anahtarıdır!

Yardım etmeniz, ancak yardım istemeyi öğrendiğiniz anda mümkün olacaktır. Ancak o zaman yardım etmenin ve iyiliğin değerini daha iyi anlayacak ve yardım etmeye her daim hazır olacaksınız. Her yardım ulaştırdığınızda ise, gönlünüz daha da huzurla dolacak. Yaşadığınız ya da yaşayacağınız tüm olumsuzluklara rağmen siz, iyilik yapmaktan asla vazgeçmeyin. Yardıma ihtiyacı olan biri size danışmış ise, ya da o an yardım etmeniz gereken bir ortamda bulunuyorsanız, bilin ki sizin orada olmanız bir tesadüf değil, bir amaca hizmet etmek içindir. Yardım etmek için çok şeye sahip olmanız gerekmez. Siz, çevrenizdeki tüm kötülüklere rağmen, düşen birini kaldırarak, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı birine yardımcı olarak, çevrenizde bulunan bir canlıya bir kap su ve yemek vererek, susuz kalmış bir bitkiyi sulayarak, bir çocuğu sevindirerek, sürücü olarak karşıdan karşıya geçen bir yayaya yol vererek bile, gerekli yardımı yapmış ve huzuru bulmuş olacaksınız.

Mutlu Olmanın Sırrı Mutlu Etmekte Gizlidir!

Yaşadığınız olumsuz, kötü deneyimler ve karşılaştığınız kötü insanlar sizi asla iyilik yapmaktan alıkoymasın.  Yapılan kötülük kimsenin yanına kalmaz ve iyilik her zaman yerini bulur ve galip olur. Yardım etmeye odaklanan insanın daha huzurlu olacağı ve mutluluk hormonları ile besleneceği gözle görülebilecek bir gerçektir. Yapacağınız en ufak bir iyilik, hayata bakış açınızı değiştirecek ve hayatı daha anlamlı yaşamanıza vesile olacaktır. Şu bir gerçektir ki, mutlu olmanın yolu mutlu etmekten geçer. Ve unutmayın, yapacağınız her iyiliği mutlaka karşılık beklemeden yapmalısınız. Kötü ve bu durumu kendi lehine çevirmek isteyen insanlarla elbette karşılaşma ihtimaliniz her zaman olacak, fakat yaptığınız ve yapacağınız iyiliklere karşılık alacağınız dualar, sizi bu duruma karşı koruyacaktır mutlaka, merak etmeyin.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *