Gogol – Ölü Canlar Kitap Konusu

Ölü Canlar Kitap Konusu

Rus yazar Gogol, esasında 3 cilt olarak tasarladığı eserini aldığı tepkiler sebebi ile sadece bir cilt olarak yayınlamakla yetinmiştir. Bu cilt bile geniş bir yankı uyandırmıştır.

19. Yüzyılın Ruslarına tam anlamı ile bir eleştiri yağmuru niteliğindedir. Eserin yazılış amacı ise tam bir vatansever olan Gogol’ un ülkesinde yaşanan bütün sahtekarlıkları ve düzensizlikleri ortaya sererek; daha düzgün bir Rus halkı, daha ileri seviyede yaşam tarzı olan bir ülkeye sahip olmak amacıdır.

Ölü Canlar’ da tam anlamı ile realist bir dil kullanılarak Rus yaşam tarzı gerçek betimlemeler ile fevkalade anlatılmıştır. Kitabı okurken baştan sona bütün ortamı rahatlıkla hayal edebilecek bilgiye sahip olmanız mümkün.

Ölü Canlar Karakterleri

Pavel İvanovich Chichikov: baş kahramandır. Herkesin sevdiği, ilgi duyduğu, sempatik kişiliğinin yanında tam bir sahtekardır.

Korobochka Anne : yaşlı, tertemiz niyetli bir kadındır. Yaşına rağmen sahibi olduğu toprakları ve malikaneyi çok iyi şekilde yönetir.

Manilov: Pavel ‘in iş yaptığı toprak sahiplerinden sadece birisidir. Kendi halinde hayat süren bir adamdır.

Nozdryev : bir başka toprak sahibidir. Yalancı, düzenbaz, ayyaşın biridir.

Plevshkin: cimri mi cimri diğer toprak sahibidir.

Selifah, Petrushka : Pavel’ in hizmetçileridir.

Ölü Canlar Kitap Konusu

Pavel Ivanovich, feodal sistem ile yönetilen Rusya’ da her toprak sahibinin kendi malı sayılan köleleri satın alan bir adamdır. Ancak işin tuhafı o çalışan ya da iyi iş bilen kölelere değil ölü kölelere taliptir.

O dönemin kurallarına göre, her toprak sahibi kendi toprağında kaç kişi yaşıyorsa ona göre vergilendirilmektedir. Işte bu yüzden Pavel karış karış dolaştığı yerlerdeki ölü kölelerin, ölüm belgelerini satın alır. Bu sayede ortada olmayan bir mülkü rehin almış olur ve bundan kazanç sağlar. Tabi iş yaptığı toprak sahipleri de hallerinden oldukça memnundurlar.

Işte kitapta, Pavel İvanovich Chichikov bu sahtekar oyununu düzenlemek üzere son gittiği kasabada oldukça değişik ve renkli olaylar yaşadığı ve çok fazla ölü can topladıktan sonra, yakayı ele verdiği anlatılmaktadır.

Gogol’un Ölü Canlar kitabı, baştan sona akıcı bir dille yazılmış ve okuyucusunun dikkatini kendisi üzerinde toplamayı başarmıştır.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *