Gittikçe Yaygınlaşan Alzheimer Hastalığından Kurtulmak Mümkün mü?

Bir çeşit beyin hastalığı olan Alzheimer, kontrol altına alınmadığı takdirde günden güne etkisini arttırarak devam ettiren bir hastalıktır. En belirgin özelliği unutkanlık olan alzheimer hastalığında bunun yanı sıra hastalarda depresyon ve anksiyete gibi rahatsızlıklarda görünmektedir. Dünya üzerinde yaklaşık 40 milyon alzheimer hastası bulunuyor olması alzheimer hastalığının ne kadar yaygın bir hastalık olduğunu ve bu sebeple bu hastalığa yakalanmamak için azami dikkatin gösterilmesi gerektiğini bizlere anlatmaktadır.

Alzheimer’ın Belirtileri

Genellikle gündelik yaşam içerisinde yaşadığımız bazı durumlar her ne kadar alışılagelmiş olsa bile aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşadıysanız mutlaka uzman bir hekime başvurmanız gerekmektedir.

  • Günlük aktiviteleri etkileyecek derecede unutkanlık yaşamak. Özellikle de belirli aralıklarla yapılan alışveriş, spor veya iş toplantıları gibi durumların unutulması alzheimer hastalığını işaret ediyor olabilir.
  • Eğer her zaman gittiğiniz iş yerinin veya camii gibi yerlerin yerini karıştırıyorsanız derhal bir uzman hekime başvurmanız gerekmektedir.
  •  Öte yandan kararsızlık, bir şeyin yerinin kaybedilmesi durumunda başka kişileri suçlama, sosyal yaşamdan uzaklaşma gibi işaretlerde alzheimer hastalığının belirtilerinden biri olabilir.

Alzheimer Tedavisi

Son yıllara kadar alzheimer tamamıyla ortadan kaldırılabilen bir hastalıktan ziyade uygulanan tedavilerle sadece hastalığın ilerlemesinin durdurulması amaçlanıyordu. Ancak son zamanlarda uygulanan tedavi yöntemleri de gösteriyor ki alzheimer hastalığından tamamen kurtulabilmek artık mümkün.

Alzheimer hastalığının en önemli özelliklerinden biri olan unutkanlık beyinde toplanan sıvı nedeniyle meydan gelmektedir. Son zamanlarda geliştirilen ameliyat yöntemleriyle beyinde biriken fazla sıvı alınarak hastaların unutkanlıktan kurtulması sağlanabiliyor.

Bunun dışında son zamanlarda bulunan souvenaid adlı süt sayesinde hastaların özellikle erken dönemde alzheimer hastalığından kurtulabildikleri gözlemlenmiştir. İçerisinde omega-3 ve B vitamini gibi yaklaşık 8 çeşit besin öğesi barındıran bu süt, uygulandığı 200 civarı hasta üzerinde olumlu sonuçlar doğurmuştur. Henüz deneme aşamasında olan bu içecek sayesinde önümüzdeki yıllarda alzheimer hastalığından sonsuza dek kurtulabilmek mümkün olabilir.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

This Post Has One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *