Geçmişe Takılıp Kalmanın İlişkiler Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nelerdir?

İnsanlar, birbirleri ile çok farklı ilişkilere sahip olabilmektedir ve özellikle aşk ilişkilerinde ortaya çıkan ve sahip olduğu etkilerden dolayı ilişkiyi her yönü ile olumsuz etkileyen şeylerin başında ise geçmişe takılıp kalmak gelir… İlişkilerin başlangıç aşamasında pek önemli bir sorun olarak görülmese de, geçmişe takılıp kalmanın ilişkiler üzerindeki olumsuz etkileri birçok ilişkinin bitmesine bile sebep olabilen bir sorundur.

Partnerler arasında mutlaka bulunması gereken rahatlığın, güvenin ve saygının az olması da bu soruna sebep olabilir. Bunun dışında olarak, ilişkileri olumsuz bir şekilde etkileyen bu sorunun psikolojik bir rahatsızlık olarak kabul edilmesi de mümkündür. Retroaktif kıskançlık adı ile bilinen bu psikolojik rahatsızlık, birliktelik kurulmuş olan kişinin geçmişi ile alakalı aşırı merak ve endişe duymak şeklinde tanımlanabilir.

Retroaktif Kıskançlık Nedir?

mithat-Geçmişe Takılıp Kalmanın İlişkiler Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nelerdir

Retroaktif kıskançlık adlı bu psikolojik sorunun temel etkenleri hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Fakat genetik etkenlerden değil de, yetiştirilme tarzı ile alakalı olan etkenlerden kaynaklı bir sorun olduğu düşünülebilir. Çünkü kıskançlık ile yakından ilişkili olan bu sorunun çevresel etkenler ile gelişmesi daha kolaydır. Fakat retroaktif kıskançlığın psikolojik yollarla tedavi edilmesinin mümkün olduğu bilinmektedir.

Ayrıca eski ilişkilerinin şimdiki ilişkisinden çok daha iyi olduğunu düşünen kişiler de partnerlerini yeteri kadar mutlu edememektedir. Bu durum da retroaktif kıskançlık kadar olumsuz bir durumdur ve ne yazık ki tedavi edilmesi pek de mümkün değildir.

Eğer ki geçmişe takılıp kalmanın ilişkiler üzerindeki olumsuz etkileri, partnerlerden bir tanesinin sahip olduğu eski bir ilişkiyi özlemesi ile bağlantılı olarak meydana geliyorsa, bu durumun psikolojik bir sorun olduğu söylenemez.

Geçmişe Takılıp Kalmanın Zararları Nelerdir?

mithat-Geçmişe Takılıp Kalmanın İlişkiler Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nelerdir

Bu konuda bilgi sahibi olunması gereken şeyler, geçmişe takılıp kalmanın zararlarıdır. Eski eşi, eski sevgiliyi, eski işyerini, eski arkadaşları ya da daha başka eski kişileri veya yerleri özlemek kişinin özgüveni üzerinde çok olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

Çünkü geçmişte kalmış olan ilişkilerini hatırlayan ve gereğinden fazla özleyen bir kişi zaten sahip olduğu ilişkiyi yeterince iyi bir şekilde değerlendiremeyecektir. Bundan dolayı ise, şu an birlikte olduğu kişiler ile sağlıklı bir ilişkisi kuramadığı için yalnızlaşabilir. Bu ise geçmişe takılıp kalmanın ilişkiler üzerindeki olumsuz etkileri arasında en çok görülen etkidir.

Geçmişe takılıp kalmanın ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerinden bir tanesi olarak, aşırı öfke duygusu da meydana gelebilir. Bu öfke ise herhangi bir dostluk ilişkisinin ya da bir aşk ilişkisinin sürdürülebilmesine engel olur. Ayrıca geçmişe takılıp kalmak, geçmiş hakkında aşırı meraklı olunmasına yol açacağı için, bu fazla merak duygusu da her türdeki ilişkilere ciddi zararlar verir. Hatta ilişki içerisinde fiziksel şiddet görülmesine bile yol açabilir.

Ayrıca geçmişe takılıp kalmanın zararları arasında mutsuz hissetmek de bulunur. Sürekli geçmişi düşünen ya da bir kişinin geçmişini merak eden insanların eğlenmesi, bir ilişki ile yeteri kadar oyalanması ya da partneri ile iyi vakit geçirmesi oldukça zordur. Bu ise kişinin pek çok konuda sorun yaşamasına sebep olabilir.

Retroaktif Kıskançlık Nasıl Tedavi Edilir?

mithat-Geçmişe Takılıp Kalmanın İlişkiler Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nelerdir

Bir kişinin partneri hakkındaki eski olayları fazla bir miktarda merak etmesi olarak tanımlanabilen retroaktif kıskançlık, tek başına ortaya çıkan bir rahatsızlık olmayabilir. Bundan dolayı retroaktif kıskançlık tedavisinin nasıl olacağını tarif etmek oldukça zordur. Çünkü bu sorun, patolojik bir kişilik bozukluğu ile ya da basit bir obsesyon ile bağlantılı olabilir. Bu gibi durumlardan dolayı, tedavi yöntemleri de farklılaşabilmektedir.

Örneğin basit bir takıntı ile bağlantılı olarak ortaya çıkan bir vaka, sadece bireysel terapiler yolu ile tedavi edilebilir. Fakat uzun bir süreden bu yana devam etmiş olan psikolojik rahatsızlıklara bağlı olarak ortaya çıkmış bir retroaktif kıskançlık vakasının tedavisinde çift ya da eş terapisi gerekli olabilir. Eğer bulunuyorsa, bu soruna sebep olan patolojik vakaların seviyelerine göre bu tedavi yöntemi bir psikiyatr tarafından belirlenebilir ve hatta gerekli görülmesi durumunda düzenli ilaç tedavisi bile uygulanabilir.

Sonuç olarak, geçmişe takılıp kalmanın ilişkiler üzerindeki olumsuz etkileri pek çok farklı sebepten kaynaklı olarak meydana gelebilir. Fakat bu sorunun üstesinden gelmek, öncelikli olarak kişinin kararlı olmasına bağlıdır.

Yani partnerinin geçmişini sürekli merak etmekten ve sorgulamaktan zevk alan bir kişinin hiçbir retroaktif kıskançlık tedavisi ile iyileştirilemeyeceği de söylenebilir. Çünkü bu sorun tamamen kişisel ve istek ile ortaya çıkarılan bir sorun olarak görünmektedir. Retroaktif kıskançlık sorunu olan ya da şu anki ilişkisi yerine geçmişteki ilişkilerini önemseyen kişilerin mutlaka destek alması tavsiye edilir.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *