Evcil Hayvanların Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri

Evde evcil hayvan bakımı çocuk sahibi olduktan sonra soru işaretleriyle dolu olan bir durum halini almaktadır. Bazı anne ve babalar çocuklarının sağlığının bozulacağından korkarak evcil hayvan edinmekten çekinmektedirler. Fakat evcil hayvan sahibi olan evlerde çocuk gelişiminin olumlu yönde etkilendiği izlenmektedir.

Empati

 Evcil hayvan bulundurmak ve çocuğun da hayvanın bakımına katkı sağlamasına izin vermek, çocuğun diğer canlıları anlamasına ve dolayısıyla empati duymasına yardımcı olur. Empati duygusu gelişmiş kimseler hem kendi gelişimleri hem de kişiler arası iletişimleri için oldukça önem taşımaktadır. Hayvanların da acıktığını, gezmek istediğini ya da üzülebildiğini öğrenen çocuk, diğer canlılara ve çevresindeki insanlara karşı daha saygılı ve daha sevgi dolu büyümektedir.

Doğum – Ölüm Bilinci

Evcil hayvan besleyen, bu hayvanların doğum yaptığı ve ölebildiği gerçeğine şahit olan çocuklar doğum ve ölüm kavramlarının bilincine varırlar. Bu bilinç ile insan doğum ve ölümlerini daha sakin karşılar. Kardeş kıskançlığı ve tek çocuk sendromu gibi durumlarla karşı karşıya kalındığı zaman evcil hayvan beslemek olumlu yönde etki sağlayacaktır.

Sosyal Yetenek

Sosyal beceri, çocukların çok küçük yaşlarda öğrenmelerini gerektiren; yardımlaşma ve sosyal çevreye uyum sağlama güdülerinin gelişmesini sağlayan bir yetenektir. Sosyal yetenek yönüyle başarılı olan çocuklar yetişkin olduklarında çok daha sağlıklı ve iyi bireyler olmakta ve bu doğrultuda çocuklar yetiştirmektedirler. Evcil hayvan bulundurmak da çevreye duyarlı olmayı ve sosyal yardımlaşmayı geliştirmektedir.

Fiziksel Gelişim

Evde evcil hayvanı olan çocuklar onların davranışlarını taklit ederlerken; hoplar, zıplar ya da onlar gibi yürümeye çalışırlar. Bu davranışlar çocukların fiziksel olarak gelişim sağlamasına yardımcı olur.

Konuşma

Evcil hayvanı olan çocuklar gün içerisinde gözlemlediği hayvanın hareketlerini anne ve babasına anlatırken dil gelişimleri de doğal olarak gelişmektedir.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

This Post Has One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *