Esmaül Hüsna Anlamı Ne İçin Okunmalıdır?

Esmaül hüsna anlamı öncesi esmaül hüsna ne demek ona bakılmalıdır. Esmaül hüsna Allah cc’nin isimleri için kullanılan bir tabirdir. Esma isim anlamına hüsna da güzel anlamına gelmektedir. Allah cc’nin 99 tane esması bulunmaktadır. Bu esmaların hepsi farklı anlamlara gelmekte ve farklı niyetlerle çekilmektedir.

fikirsiz_esmaul-husna-anlami-nedir-ve-ne-icin-okunur3

Esmaül hüsna anlamı ve faziletleri oldukça fazladır ve bu konu hakkında çokça rivayet mevcuttur. Bu rivayetler hadisler aracılığı ile günümüze kadar aktarılmıştır. Esmaül hüsna faziletlerinin hepsi bilinmemekle birlikte şifa niyetine de okunan esmaül hüsnalar ve zikirler vardır.

Bir hadisi şerifte efendimiz kim Allahın 99 ismi yani esmasını ezberlerse cennete girer diye müjdelenmiştir. Bir başka rivayette ise bu 99 ismi sayan cennete girecektir diye hadis Buhari kaynaklarında söylenmiştir. Aynı zamanda esmaül hüsna için yüce kitabımız Kuran-ı Kerimde de ayet üzerinden önemi anlatılmıştır. Taha süresinde en güzel isim onun ismidir diye geçmiştir. Esmaül hüsnayı okumak ve anlamlarını idrak etmek bu yüzden oldukça önemlidir.

Esmaül Hüsna Anlamı ve Esmaül Hüsna Zikri

Esmaül hüsna anlamı bakımından her bir esma için farklı bir fazilet içermektedir. Bu yüzden bazı esmaları çekerken esmaül hüsna zikri ile birlikte anlamı da düşünülmeli ve niyet edilmelidir.

Esmaül Hüsna Anlamları

Esmaül hüsna anlamları her biri ayrı biçimde Allah’ın sıfatlarını içermektedir. Esmaül hüsna anlamı ve önemi bakımından bolca zikredilmelidir.

Esmaül hüsna anlamları şu şekildedir;

https://youtu.be/oUx7wZbMF-E

 1. Allah: Allah ismi tüm isimlerin üzerinde toplandığı isimdir. Bu isim başka hiçbir nesne veya kişiye verilemez.
 2. Rahman: Yaratılmış olan tüm varlıklar için merhamet isteyen ve hayır isteyen anlamına gelmektedir.
 3. Rahim: O’nun çok merhamet sahibi olduğunu ve yine O’nun büyük nimetleri isteyene verdiğini anlatmaktadır.
 4. Melik: tüm evrenin tek sahibinin ve hüküm sürenin yalnızca O olduğunu söylemektedir.
 5. Kuddüs: Her türlü hatadan, noksanlıktan ve kötü olan tüm betimlemelerden uzak olduğunu ve her şeyden daha temiz olduğunu anlatmaktadır.
 6. Selam: Darda olan ve sıkıntıda olan kullarını selamete erdiren ve onları cennete selamlayan anlamına gelmektedir.
 7. Mümin: Esmaül hüsna anlamı O’na sığınmış olanları koruyarak onların içlerine iman nurunu salan anlamına gelmektedir.
 8. Müheymin: Tüm kainatı gözeyen ve koruyan anlamına gelmektedir.
 9. Aziz: Asla ve asla mağlup edilemeyen ve her durumda galip gelen anlamına gelmektedir.
 10. El Cebbar: Tüm noksanlıkları tamamlayabilen ve dilediği kişiye dilediğini zorla yaptıracak güce saip olan demektir.
 11. El Mütekkebir: Her durumda ve her olayda zatının büyüklüğünü gösterebilen anlamına gelmektedir.
 12. El Halık: Tüm mevcuduatı tüm hadiseleri yok edip tekrar var eden ve bunları belirleyip yerini değiştirebilen anlamına gelmektedir.
 13. El Bari: Esmaül hüsna anlamı evrende bulunan tüm varlıkları birbirine uygun halde bir araya getiren demektir.
 14. El Müsavvir: Tüm kainata bir sıfat, özellik ve biçim veren anlamına gelmektedir.
 15. El Gaffar: Bağışlaması ve mağfireti oldukça çok olan anlamına gelmektedir.
 16. El Kahhar: İstediği ne varsa bu istediklerini dilediği biçimde yapacak şekilde her şeye hakim olan her şeyde galip gelen anlamına gelmektedir.
 17. El Vehhab: Hangi nimet olursa olsun katında bu nimetleri sürekli bağışlayan anlamına gelmektedir.
 18. Er Rezzak: Yaratılmış olan her şeye ihtiyacı ve faydalanacağı şeyi veren anlamına gelmektedir.
 19. El Fettah: Yaşanmış ve yaşanacak olan tüm zorlukları kolaylaştıran anlamına gelmektedir.
 20. El Alim: Esmaül hüsna anlamı bütün her şeyi sizin bilmedklerinizi de bildiklerinizi de çok iyi bilen anlamıa gelmektedir.
 21. El Kabıd: Kişiye sıkıntı ve daralma hali veren anlamına gelmektedir.
 22. El Basit: Kişiyi çektiği sıkıntıdan kurtaran ve yüreğini genişletip ferahlatan anlamına gelmektedir.
 23. El Hafıd: Varlığı bulunduğu yerden daha aşağı indiren anlamına gelmektedir.
 24. El Rafi: Varlığı bulunduğu mevkiden daha üst mevkilere çıkaran kaldıran anlamına gelmektedir.
 25. El Muizz: Varlığı izzetli hale getiren ve varlığı kuvvetli değerli gösteren anlamına gelmektedir.
 26. El Muzill: Varlığı rezil eden ve aşağılayan onu kötü duruma düşüren anlamına gelmektedir.
 27. El Semi: Var olan her şeyi iyi duyan ve işiten anlamına gelmektedir.
 28. El Basir: Esmaül hüsna anlamı var olan tüm kainatı en iyi gören ve bilen anlamına gelmektedir.
 29. El Hakem: Olmasını gereken ve hak olanı bilip bunu yerine getiren ve tüm her şeye hükmeden anlamına gelmektedir.
 30. El Adl: Adaletinin her şeyden üstün olduğunu ve en adil onun olduğunu söylemektedir.
 31. El Latif: Olması gereken ve olan işleri ve o işlerin nasıl olması gerektiğini tüm inceliklerine kadar bilen ve kulları için bu işlerde iyiliğe ulaştıran anlamına gelmektedir.
 32. El Habir: Gizli ve saklanarak yapılan işlerin tamamından haberdar olan ve bu işlerin gerçek yüzünü bilen anlamına gelmektedir.
 33. El Halim: Esmaül hüsna anlamı kötü iş yapan ve suçlu olan kişiye cezasını hemen göstermeyen ve tövbe etmesi af edilmesi için ona zaman veren anlamına gelmektedir.
 34. El Azim: Azametin çok fazla olduğu ve sözünün her şeye geçtiği anlamına gelmektedir.
 35. El Gafur: Hangi günahı işlerse işlesin affının ve merhametinin çok olduğu anlamına gelmektedir.
 36. Eş Şekur: Yapılan iyilikler ve güzellikler onu gözeterek O istediği için yapıldığı zaman o iyiliklere mükafatlarını daha fazla veren anlamına gelmektedir.
 37. El Aliyy: Esmaül hüsna anlamı her şeyden ve her durumdan daha yüksek ve yüce olduğu anlamına gelmektedir.
 38. El Kebir: Tüm kainattan ve yaratılmışlardan daha büyük olduğu anlamına gelmektedir.
 39. El Hafız: Gelecek olan belalara ve afetlere karşı belli bir zamana kadar korunma imkanı veren ve varlığı koruyan anlamına gelmektedir.
 40. El Mukit: Yaratmış olduğu tüm varlıkların rızkını ve ihtiyacını veren anlamına gelmektedir.
 41. El Hasib: Tüm insanların yaşamı boyunca yapmış olduğu tüm kötü ve iyi şeylerin hesaplarını her ayrıntısına kadar bilen ve haberdar olan anlamına gelmektedir.
 42. El Celil: Görkemli ve ulu olan anlamına gelmektedir. Yücelerin en yücesidir.
 43. El Kerim: Kerem sahibi olan ve lütfu bol ve geniş olan anlamına gelmektedir.
 44. Er Rakib: Esmaül hüsna anlamı yaratmış olduğu her şeyi gözeten ve yarattıkları üzerinde denetim sağlayan anlamına gelmektedir.
 45. El Mucib: Ona dua edip bir şey dileyenlere dilediklerini ve istediklerini veren anlamına gelmektedir.
 46. El Vasi: İlim sahibi, kudret sahibi rahmeti, affı ve merhameti bol olan anlamına gelmektedir.
 47. El Hakim: Tüm işlerinde ve isteklerinde hikmet sahibi olan anlamına gelmektedir.
 48. El Vedud: Yaratmış olduğu kullarını seven ve sevilmeye en çok layık olan anlamına gelmektedir.
 49. El Mecid: Yüksek şan sahibi ve izzet sahibi olan anlamına gelmektedir.
 50. El Bais: Ölmüş olan ölüleri yattıkları kabirden çıkartıp onları tekrar dirilten anlamına gelmektedir.
 51. Eş Şehid: Tüm bilinen ve bilinmeyen zamanlarda her zaman var olan ve orada hazır olan anlamına gelmektedir.
 52. El Hakk: Varlığı ve zatı asla değişmeyen ve sabit kalan anlamına gelmektedir.
 53. El Vekil: Esmaül hüsna anlamı O’na inanların ve teslim olanların işlerini en güzel makama ulaştıran anlamına gelmektedir.
 54. El Kaviyy: Gücü çok olan ve güç sahibi olan anlamına gelmektedir.
 55. El Metin: Düşünülen her yönden oldukça ve çokça sağlam olan anlamına gelmektedir.
 56. El Veliyy: O’nu seven kullarına veli yani dost olan anlamına gelmektedir.
 57. El Hamid: Sadece O’na şükür edilip yalnızca O’nun şükre layık olduğu anlamına gelmektedir.
 58. El Muhsi: Yaratılmış olan ve bilinip bilinmeyen her şeyin sayısını tam olarak bilen anlamına gelmektedir.
 59. El Mübdiü: Esmaül hüsna anlamı hiçbir örnek ya da kopya olmadan bütün alemi baştan itibaren yaratan anlamına gelmektedir.
 60. El Muid: Yok etmiş olduğu varlıkların hepsini tekrar yaratan anlamına gelmektedir.
 61. El Muhyi: Varlığa can ve sağlık veren anlamına gelmektedir.
 62. El Mumit: Yaşayan can sahibi bir varlığa ölüm veren anlamına gelmektedir.
 63. El Hayy: Sağ olan er şeyden haberdar olan ve bunlara gücü kuvveti erişen anlamına gelmektedir.
 64. El Kayyum: Arşı, yeri ve tüm yarattıklarını yerinde tutan ve yerini koruyan anlamına gelmektedir.
 65. El Vacid: Dilediğine dilediği zaman erişen ve onu bulan anlamına gelmektedir.
 66. El Macid: Kerem sahibi olan, iyiliği çok olan kadir ve nam sahibi olan anlamına gelmektedir.
 67. El Vahid: Esmaül hüsna anlamı tüm mevcudatta tek olan benzeri, eşi ve kesinlikle ortağı olmayan anlamına gelmektedir.
 68. Es Samed: Sıkıntı ve arzu içerisinde olan kişilerin sıkıntılarını giderip arzularını yerine getiren anlamına gelmektedir.
 69. El Kadir: Bir şeyi yapmak istiyorsa onu istediği şekilde yapabilen anlamına gelmektedir.
 70. El Muktedir: Güçlü ve güç sahibi olanları dilediği gibi kullanan anlamına gelmektedir.
 71. El Mukaddim: Dilediği kişiyi bulunduğu yerden daha öne getiren ve ileriye taşıyan anlamına gelmektedir.
 72. El Muahhir: Dilediği kişiyi bulunduğu yerden geri alan geriye taşıyan anlamına gelmektedir.
 73. El Evvel: Esmaül hüsna anlamı her şeyden öne olan ilk olan anlamına gelmektedir.
 74. El Ahir: Her şeyin sonu olduğu en son O olduğu anlamına gelmektedir.
 75. Ez Zahir: Tüm varlıklardan görünen ortada olan anlamına gelmektedir.
 76. El Müteali: Tüm sonlardan ve eksikliklerden muaf olan anlamına gelmektedir.
 77. El Batın: Tüm varlıklardan gizli olan anlamına gelmektedir.
 78. El Vali: Tüm yaratılanları idare eden anlamına gelmektedir.
 79. El Berr: Gerek duyulan ihtiyaç hissedilen her şeyi yaratmış olduklarına veren anlamına gelmektedir.
 80. Et Tevvab: Esmaül hüsna anlamı tövbe etmiş olanların tövbelerini kabul edip onları bağışlayan anlamına gelmektedir.
 81. El Müntekim: Suç sahiplerine gerekli olan cezayı veren anlamına gelmektedir.
 82. El Afüvv: Affı bol olan anlamına gelmektedir.
 83. Er Rauf: Esirgeyen ve lütuf sahibi olan anlamına gelmektedir.
 84. Malikül Mülk: Malların ve mülklerin tek ve edebi sahibi anlamına gelmektedir.
 85. Zülcelali Velikram: Kerim olan büyük olan büyüklük sahibi olan anlamına gelmektedir.
 86. El Muksit: Tüm işleri doğru ve birbirine eşit şekilde yapan anlamına gelmektedir.
 87. El Cami: Dilediğini dilediği zaman bir araya getirip toplayan anlamına gelmektedir.
 88. El Ganiyy: Her şeyden müstesna olan ve her şeyden zengin olan anlamına gelmektedir.
 89. El Muğni: İstediğini zengin yapan anlamına gelmektedir.
 90. El Mani: Meydana gelmesini istemediği şeyi meydana getirmeyen anlamına gelmektedir.
 91. Ed Daar: Zararlı şeyleri ve elem oluşturacak durumları var eden anlamına gelmektedir.
 92. En Nafi: Esmaül hüsna anlamı fayda sağlayacak şeyleri var eden anlamına gelmektedir.
 93. En Nur: Gidilmesi gereken yolu gösteren ve o yolu güzelleştiren anlamına gelmektedir.
 94. El Hadi: Dilediğine hidayet veren ve istediğini veren anlamına gelmektedir.
 95. El Bedi: Alemi en baştan yoktan var edip yaratan anlamına gelmektedir.
 96. El Baki: Sonu olmayan sonsuz olan anlamına gelmektedir.
 97. El Varis: Gerçek sahip olan demektir.
 98. Er Raşid: Tüm işleri belli bir düzen halinde yapan takdir edildiği şekilde ilerleten anlamına gelmektedir.
 99. Es Sabur: Sabrı çok olan anlamına gelmektedir.

Esmaül Hüsna Anlamları ve Tesbihleri

Esmaül hüsna anlamları ve tesbihleri belli sayılarda okunduğunda ve çekildiğinde belli faziletlere yol açmaktadır. Esmaül hüsna anlamı ve faziletleri şu şekildedir;

fikirsiz_esmaul-husna-anlami-nedir-ve-ne-icin-okunur3

 1. Allah: bu lafzı 1000 defa ya Alla ya Hu diyerek çekilirse rızık sahibi olur.
 2. Er Rahman: Bu lafzı günde 298 defa çeken iki cihanda da Allah’ın sevdiği kul olur.
 3. Er Rahim: Maddi ve manevi yönden rızık sahibi olmak isteyenler bu zikri günde 258 defa çekmelidir.
 4. El Melik: Söz sahibi olmak ve her açıdan güçlü olmak için bu zikri günde 91 defa çekmek gerekmektedir.
 5. El Kuddüs: Günah sahibi kişilerin günahtan arınmaları ve kalplerinin kirlerinden kurtulmaları için bu zikri günde 170 defa çekmeleri gerekmektedir.
 6. Es Selam: kişi bir durumdan ya da olaydan korkuyorsa bu zikri günde 131 defa çekmelidir.
 7. El Mümin: Esmaül hüsna anlamı bakımından hastalıklardan korunmak için günde 137 defa çekilmelidir.
 8. El Müheymin: Unutkanlıklardan kurtulmak için günde 145 defa okunmalıdır.
 9. El Aziz: Düşmanlara karşı kendini korumak için günde 94 defa okunmalıdır.
 10. El Cebbar: Ondan istenen şeylerin yerine gelmesi için günde 206 kez okunmalıdır.
 11. El Mütekebbir: Rahata ermek ve nam sahibi olmak için günde 662 defa okunmalıdır.
 12. El Halık: Sıkıntı duymamak ve üzüntü çekmemek için günde 731 kez okunmalıdır.
 13. El Bari: Yaptığı işlerde başarılı olmak isteyen kişi ve nam almak isteyen kişi bu zikri günde 214 defa tekrarlamalıdır.
 14. El Musavvir: Esmaül hüsna anlamı bakımından amacına ulaşmak isteyen kişi bu zikri günde 336 defa söylemelidir.
 15. El Gaffar: Bağışlanmak isteyen ve günahlardan uzak durmak isteyen kişi bu zikri günde 1281 defa çekmelidir.
 16. El Kahhar: Zalimlerden kurtulmak isteyen kişi bu zikri günde 306 defa çekmelidir.
 17. El Vehhab: Borç edinmeden yaşamak isteyen kişi bu zikri günde 196 kez çekmelidir.
 18. Er Rezzak: Rızkını bereketlendirmek isteyen kişi bu zikri günde 308 defa çekmelidir.
 19. El Fettah: Hayırlı bir yaşam için her gün 489 defa okunmalıdır.
 20. El Alim: İlmi yönden gelişmek isteyen kişi günde 150 kez çekmelidir.
 21. El Kabid: Zalimin zulmünü bitirmek isteyen kişi günde 903 kez çekmelidir.
 22. El Basit: Bereket isteyenler bu zikri günde 72 defa çekmelidir.
 23. El Hafıd: Esmaül hüsna anlamı bakımından korkudan, beladan ve fenalıktan korunmak için günde 1481 kez okunmalıdır.
 24. Er Rafi: Hayırlı iş mevki için günde 351 kez okunmalıdır.
 25. El Muizz: Fakirlikten kurtulup yükseklere erişmek için günde 117 kez okunmalıdır.
 26. El Muzill: Düşmanını mağlup etmek için günde 770 kez okunmalıdır.
 27. Es Semi: Edilen duaların kabul olması için günde 180 defa okunmalıdır.
 28. El Basir: Kötülüklerden ve acizlikten korunmak için günde 112 kez okunmalıdır.
 29. El Hakem: Haklı olunduğu zamanlarda hakkını almak isteyen kişi günde 68 defa okumalıdır.
 30. El Adl: Adalet sahibi biri olmak için günde 104 defa okunmalıdır.
 31. El Latif: Kısmet ve nimet sahibi olmak için günde 129 defa okumalıdır.
 32. El Habir: Kötü ahlaktan korunmak için ve güçlü bir hafıza için günde 81 kez okunmalıdır.
 33. El Halim: Güzel ahlak ve huy için günde 88 defa okunmalıdır.
 34. El Azim: Sözünü geçerli kılmak isteyen kişi günde 1020 kez okumalıdır.
 35. El Gafur: Kötü davranışlarından kurtulmak isteyen kişi 1286 defa okumalıdır.
 36. Eş Şekur: Rızkını bollaştırmak isteyen ve güzel talih isteyen günde 526 kez okunmalıdır.
 37. El Aliyy: Hayırlı ilim isteyenler ve zilletten kurtulmak isteyenler günde 110 kez okumalıdır.
 38. El Kebir: Saygı görmek isteyen kişiler günde 232 kez okumalıdır.
 39. El Hafız: Nefsine hakim olup malına sahip çıkmak isteyen kişi günde 998 kez okumalıdır.
 40. El Mukit: Esmaül hüsna anlamı bakımından ihtiyaç duyulan şeyi almak isteyen kişi günde 550 kez okumalıdır
 41. El Hasib: Başkaları tarafından sevilmek isteyen ve temiz olmak isteyen kişi günde 80 defa çekmelidir.
 42. El Celil: Bir zalimi yok etmek isteyen kişi bu zikri günde 5329 defa çekmelidir.
 43. El Kerim: Kolaylık isteyen ve bereketli nimet isteyen kişi bu zikri günde 270 defa çekmelidir.
 44. Er Rakib: Bütün işlerinde Allah’ın gözetiminde ve korumasında olmak isteyen kişi bu zikri günde 312 defa çekmelidir.
 45. El Mücib: Dualarının kabul edilmesini isteyen kişi günde 3025 defa okumalıdır.
 46. El Vasi: Sağlık ve bereketli ömür isteyen bu zikri günde 137 defa tekrarlamalıdır.
 47. El Hakim: İlin sahibi olmak isteyen kişi bu zikri günde 6084 defa çekmelidir.
 48. El Vedud: Esmaül hüsna anlamı bakımından insanlar tarafından sevilmek isteyen kişi bu zikri günde 400 defa çekmelidir.
 49. El Mecid: Şeytandan korunmak isteyen ve şeref sahibi olmak isteyen kişi günde 3249 kez okumalıdır.
 50. El Bais: Gafletten korunmak iradeli biri olmak için günde 573 defa okunmalıdır.
 51. Eş Şehid: Asiliklerden kurtulmak ve heybet sahibi olmak isteyen kişiler günde 319 kez okumalıdır.
 52. El Hakk: Kuvvetli iman sahibi olmak isteyen kişiler günde 108 defa okumalıdır.
 53. El Vekil: Allahtan yardım dileyen kişiler bu zikri günde 66 kez okumalıdır.
 54. El Kaviyy: Kansızlıktan kurtulmak isteyen kişiler bu zikri günde 116 kez okumalıdır.
 55. El Metin: Kötülüklerden korunmak ve maddi manevi arınmak için günde 500 kez okunmalıdır.
 56. El Veliyy: Allah’ın yardımını gözetenler günde 2116 defa okumalıdır.
 57. El Hamid: Bol rızık isteyenler günde 3844 kez okumalıdır.
 58. El Muhsi: Kuvvetli hafıza ve zeka için günde 148 defa okunmalıdır.
 59. El Mübdi: İşlerinizde galip gelmek ve sonunu getirmek için günde 57 defa okunmalıdır.
 60. El Muid: Kaybettiklerini geri almak isteyen kişi günde bu zikri 124 defa tekrarlamalıdır.
 61. El Muhyi: Yaptığı işlerde olumlu sonuç almak isteyen kişi bu zikri günde 68 kez okumalıdır.
 62. El Mumit: Haramdan ve kötülüklerden uzak durmak isteyen kişi bu zikri günde 490 kez okumalıdır.
 63. El Hayy: Sözünğ etkili kılmak isteyen kişi günde 324 kez okumalıdır.
 64. El Kayyum: Dileklerinin gerçekleşmesini isteyen kişi günde 196 kez okumalıdır.
 65. El Vacid: Bir şey kaybedildiyse bulmak için 196 kez okunmalıdır.
 66. El Macid: Bol rızık için günde 2304 kez okunmalıdır.
 67. El Vahid: Esmaül hüsna anlamı bakımından kötü fikirlerden beden ve zihin yorgunluğundan kurtulmak isteyen kişi günde 3669 defa okumalıdır.
 68. Es Samed: Kimseye el açmamak için günde 134 kez okunmalıdır.
 69. El Kadir: İstediğini yaptırmak isteyen kişi günde 305 kez okumalıdır.
 70. El Muktedir: İşlerinde başarılı olmak isteyen kişi günde 774 kez okumalıdır.
 71. El Mukaddim: Yaptıklarında yükselmek isteyen kişi 184 kez okumalıdır.
 72. El Muahhir: Kötü olanlar korunmak ve uzaklaşmak için günde 847 defa okunmalıdır.
 73. El Evvel: Hayır işlerinde en önde olmak isteyen kişi günde 37 defa okumalıdır.
 74. El Ahir: Uzun bir ömür için günde 801 kez okunmalıdır.
 75. Ez Zahir: Güzel ahlak sahibi olmak ve merakını gidermek için günde 1106 defa okunmalıdır.
 76. El Müteali: İstediği konuma erişmek için günde 551 defa okumalıdır.
 77. El Batın: Kalp genişliği için ve korkularından emin olmak için günde 62 kez okumalıdır.
 78. El Vali: Makam mevki ve saygı için günde 47 kez okunmalıdır.
 79. El Berr: Yaptığı her işin neticesinde iyilik görmek isteyen kişi günde 202 kez okumalıdır.
 80. Et Tevvab: Ettiği tövbelerin kabul olmasını isteyen kişi günde 409 defa okumalıdır.
 81. El Müntekim: Esmaül hüsna anlamı bakımından zulümlerden ve kötülüklerden korunmak isteyen kişi günde 630 kez okumalıdır.
 82. El Afüvv: İç ferahlığı için günde 156 kez okunmalıdır.
 83. Er Rauf: Hiçbir şeyden kötülük görmek istemeyen kişi günde 287 kez okumalıdır.
 84. Malikül Mülk: Malını ve parasını kazanmada kolaylık isteyen kişi günde 212 kez okumalıdır.
 85. Zülcelali Velikram: İşlerinde rahatlık isteyen biri günde 1115 defa okumalıdır.
 86. El Muksit: İki kişiyi özellikle eşleri barıştırmak için günde 209 kez okunmalıdır.
 87. El Cami: Arası bozuk olanların arasını yapmak için günde 114 defa okunmalıdır.
 88. El Ganiyy: Bol rızık ve servet için günde 1060 defa okunmalıdır.
 89. El Muğni: Geçim kolaylığı ve hayırlı rızık için günde 1100 kez okunmalıdır.
 90. El Mani: Esmaül hüsna anlamı bakımından belalardan ve korkulardan korunmak için günde 161 defa okunmalıdır.
 91. Ed Darr: Kötülük sahibi kişinin defi için günce 1001 kez okunmalıdır.
 92. En Nafi: Şifa sahibi olmak için günde 201 kez okunmalıdır.
 93. En Nur: Yanlışın ve doğrunun farkına varmak için günde 256 kez okunmalıdır.
 94. El Hadi: Söz dinleyen çocuklar için günde 400 defa okunmalıdır.
 95. El Bedi: Maddi manevi iyilik ve Allah’ın yardımı için günde 86 kez okunmalıdır.
 96. El Baki: Sağlık ve ömür için günde 113 defa okunmalıdır.
 97. El Varis: Ömür uzunluğu, nam sahibi ve rızık sahibi olmak için günde 707 kez okunmalıdır.
 98. Er Raşid: Güzel ahlak için günde 514 kez okunmalıdır.
 99. Es Sabur: İşlerini rahatça tamamlamak için günde 298 kez okunmalıdır.

 

Esmaül Hüsna Anlamı ve Esmaül Hüsna İlahisi

fikirsiz_esmaul-husna-anlami-nedir-ve-ne-icin-okunur3

Esmaül-Hüsna anlamı faziletleri saymakla bitmeyen Allah’ın 99 ismi olarak bildiğimiz zikirleridir. Esma-ül-Hüsnayı namazdan sonra günlük hayatımızın her alanında her ihtiyacımız için çekmek mümkündür.  Birçok derde deva olan Allah’ın isimleri insanlık için büyük önem arz etmektedir.

Esmaül hüsnayı sesli dinlemekte mümkündür. Esmaül Hüsna ilahisi YouTube ve diğer müzik uygulamalarında mevcuttur. Bilinen birkaç esmaül hüsna ilahisi linki şu şekildedir;

Esmaül Hüsna Anlamı ve Sağlık Esmaül Hüsna Oku

fikirsiz_esmaul-husna-anlami-nedir-ve-ne-icin-okunur3

Esmaül Hüsna anlamı bilmek hastalıklardan korunmak için de önemlidir. Esmaül hüsna oku diyenler bunu sağlık içinde söylemektedirler.

Hastalık için okunacak esmalar şu şekildedir;

Sağlıklı saçlar için El Bedi okunmalıdır.

Kalp hastalığı olanlar En Nur okumalıdır.

Tansiyon hastası olanlar El Hafid okumalıdır.

Böbrek hastaları El Hayy ismini okumalıdır.

Migren hastaları El Gani ismini okumalıdır.

Akciğer hastaları Er Razık ismini okumalıdır.

 

 

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *