Erkekler Kadınları Sevmek İçin Hangi Özellikleri Arar?

Çekiciliği olan kadın “Erkekleri Anlayan” kadındır. Bu kadın her şeyden önce erkeğin özel kişiliğini bulup çıkarmak için çok zaman ve çaba harcar. Kadınları sevmek için erkekleri anlama gücü cana yakınlıktan beceriklilikten tahsilden ya da dış görünüşten çok daha önemlidir.

Erkekler Kadınları Sevmek İçin Hangi Özellikleri Arar?

Şimdi cana yakın bir kadının kendiliğinden bilmesi gereken dokuz temel maddeyi burada sayalım:

1. Kadınları Sevmek Erkeklerin Çoğu İyi Birer Anne Olma Özelliğini Ararlar

Yani erkeğini hayatındaki en önemli kişi olarak görecek bir kadının peşindedirler. Böyle bir kadın onu kendisi de dâhil olmak üzere diğer bütün insanlardan üstün tutacaktır. Gerçi erkeğin kendisine sağladığı elbise otomobil ev ve para gibi şeyleri takdir edip bunlardan dolayı sevinecektir.

Erkekler Kadınları Sevmek İçin Hangi Özellikleri Arar?

Ama hiçbir zaman bu tarz eşyalara erkeğine verdiği değerden daha fazla değer vermeyecektir. Onu çocukları annesi veya başka herhangi bir akrabası için asla geri plânda bırakmayacaktır. Erkek eğer ihmâl edildiğini en ufak bir ölçüde bile hissetse dâhi içten içe karısını sevilmeye hiç mi hiç değer bulmaz.

2.   Kadınları Sevmek İsteyen Kalbindekini Gizlemeyeni Seçer

Erkekler Kadınları Sevmek İçin Hangi Özellikleri Arar?

Eğer kızgınsa tehlikeli manevraların veya suratını asmanın arkasına sığınmaz. Bu kadın dırdır etmeden söyleyeceğini söyler ve sonra ya affeder ya da unutur.
Cinsel yakınlaşmayı hiçbir zaman bir mükâfat olarak kullanmayacağı gibi cinsel soğukluğu da ceza olarak uygulamaz.

3. Kadınların “Hayır” Demeye Hakkı Olduğu İçin Erkeğe “Evet” İşaretini Vermeyi Bilir

Erkekler Kadınları Sevmek İçin Hangi Özellikleri Arar?

Zaten bunu yapmazsa ilişki sağlanamaz. Gizli ve belli belirsiz herhangi bir işaretten bir şekilde faydalanabilir, yani “Bana sorarsan evet derim” gibisinden.
İlk adımı atmak ve işin tersine olduğu görüntüsünü vermek kadının elindedir. Yani ilk adımı her ne kadar kendisi atıyor da olsa öyle ustaca bir manevra yapar ki sanki ilk adımı erkek atıyormuş gibi çevreye gösterir, üstelik bundan gurur duyar. Arzulamanın böyle garantiye alınması kadın ve erkek arasındaki ilişkilerin başlangıç safhasında büyük rol oynar.

4. Kadınlar Erkeğin Seks Alanındaki Hayal Kırıklıklarını Da Çok Zor Geçirdiğini Bilir

Erkekler Kadınları Sevmek İçin Hangi Özellikleri Arar?

Bu yüzden de tutabileceğinden fazlasına söz vermez.

5. Kadın Kocasının Hayatında Cinselliğin Önemli Bir Rol Oynadığını Bilir

Kocasının sevgili olarak becerikliliği kendisini neyin memnun ettiğini ve neyin hoşuna gittiğini kocasına belli etmesine geniş ölçüde bağlıdır. Ancak böylelikle erkek kendisini iyi bir sevgili olarak gösterebilir. Karısına tattırabileceği sevinç ve zevk artık kendi elinde olduğu için fevkalâde mutlu ve eşine minnettardır.

Seks yönünden geri çevirme tam bir reddedilme cevabı olarak anlaşılır. Kadının arzusunun bazen erkeğininkiyle paralel gitmemesi onun sevgi dolu bir eş olmasını engellemez.

Erkekler Kadınları Sevmek İçin Hangi Özellikleri Arar?
Bir kadın olarak kendisini ihmâl ederse erkekte seks bakımından başlayan ilgisizlik giderek kişiliğine de yönelir. Erkek karısının çekiciliğiyle övünür ve onun çekici taraflarını belirtmek için yapacağı her denemeyi takdirle karşılar. Örneğin eşine böyle denemeler yapmasını rica etmesine gerek kalmadan onun baştan çıkartıcı bir gecelik giymesinden büyük memnunluk duyar.
Erkek ne kadar müsamahakâr olursa olsun karısı üzerinde seks bakımından tek başına hak sahibi olmak ister, üstelik bu da hakkıdır. Her türlü flörtten şiddetle alınır ve kıskanır.
Sevilmeye değer kadın sadece ve sadece erkeğinin dikkatini kazanmaya gayret eder, yoksa sevilme yarışını değil.
Bir erkek de tıpkı bir kadın gibi şefkatli davranışlara duyarlıdır, kucaklaşmalara öpüşmelere hediyelere ve kadınının hayatı ve işine duyacağı ilgiye ihtiyacı vardır.

6. Erkeklerin Spor ve İşler Güçler Muhabbetini Normal Karşılayan Kadınları Sevmek Eğlenceli Gelir

Erkekler Kadınları Sevmek İçin Hangi Özellikleri Arar?

İşler güçler ve spor hakkında muhabbet eden erkekler kadına bilye oyunlarından bahseden küçük oğlan çocukları gibi gelebilir. Ama kendine güvenen kadın bu gibi konular arasında kendisinin ihmal edildiği duygusuna kapılmaz.
Buna mukabil kadınlar da kendi aralarında toplanıp dedikodu yapmaktadırlar. Hayat sadece karı koca arasında geçmiyor, arada arkadaşlarıyla çene çalmak evliliğe de iyi gelecektir.

7. Kadınları Sevmek İçin Erkeklerin Hor Kullanılma Duygusuna Kapılmamalıdır

Erkekler Kadınları Sevmek İçin Hangi Özellikleri Arar?

Sevilmeyen kadın kocasına gündüz başına gelen aksiliklerin uzun bir listesiyle daha kapıdan eve girmeden saldırır. Bunlar örneğin çocuklarının yaptıkları yaramazlıklara veya alışverişteyken esnafa olan kızgınlıkları ve buna benzer diğer şikâyetlerdir.
Üstelik içine attığı şikâyet konularında kocasını da suçlu kişi olarak gösterir, hatta erkek o kadar suçludur ki aslında mevcut olmayan suçunu ancak zevk duyduğu bir şeyi yapmaktan vaz geçmek suretiyle karısına kendisini affettirebilir. Meselâ televizyonda futbol maçını izlemez ya da akşama arkadaşlarıyla buluşmaz.

8. Mümkün Olmayanı Kocasından Asla İstemeyen Kadınları Sevmek Gereklidir

Erkekler Kadınları Sevmek İçin Hangi Özellikleri Arar?

Ancak fazla mesai karşılığında kendisine verebileceği bazı şeyleri ondan beklediğinde de erkeğinin işinde uzun zaman kalmasına kızmaz.

9. Kim Olduğunu Güçlü Yanlarını Ve Bu Dünyadaki Yerini İyi Bilen Kadınları Sevmek Gerekir

Kendisi hakkında oldukça olumlu bir kanaati vardır ve bunu çevresine de aşılar, kendisine güvenir. Kısaca çevresi onu sevilmeye değer kendisi de bunu hoş ve tabiî bulur.
“Seni seviyorum” sözü onun için çok anlamlıdır ama bu sözü erkeğinden günde bin defa duymaya ihtiyacı yoktur. Pek de cana yakın olmayan bir kadının aksine “Hoşuna gidiyor muyum?” ya da “Akıllı değil miyim?” gibi soruları ikide bir bıkıp usanmadan sormaz.
Sevilmeye değer bir kadının kendisine olan özgüveni o kadar yüksektir ki böyle onaylamalar çok az ihtiyaç gösterir. Bir erkeğin kadına karşı hissettiği delice tutkusunu veya bir kadının üzerine fazlaca düşmesinin sevgi olmadığını iyi bilir.

Erkekler Kadınları Sevmek İçin Hangi Özellikleri Arar?

Sevginin iki olgun insan arasında bir alışveriş ve paylaşım olduğunu, hepsinden daha ötesi karşılıklı dayanışmanın bulunmasıyla sağlanacağını da bilir.
Bunları bilmek kadına kocasına yakın olma, onunla ilgilenme, onu daima daha iyi tanıma ve ona daha da yaklaşma imkânını verir.
Herkes tarafından sevilme isteğinin dayanılmaz baskısı altında değildir. Zaten hiçbir insan herkes tarafından sevilmez. Bir kadın tek bir erkeğin sevgisine muhtaçtır.

Erkekler Kadınları Sevmek İçin Hangi Özellikleri Arar?

İnsanların diğer davranış şekillerinde oldukları gibi cana yakın olma dereceleri de kadından kadına değişir. Bir kadındaki içten gelme doğal cana yakınlık aşırı bencillikle gölgelenmeden o kadının kendisine olan saygısı ve olgunluğuyla gelişir. Bir kadın kendi kendisini sevilmeye değer bulduğu ölçüde diğerlerine de öyle görünür.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *