Empati Yeteneğinizi Geliştirin !

Etrafımıza baktığımızda günümüzdeki ilişkilerin ne kadar yüzeysel olduğu kolayca gözlemlenebiliyor. Samimi olmayan ilişkiler beraberinde getirdiği sorunlar ile kısa sürede bitebiliyor. Peki bu ilişkileri kısa sürede bitiren gerçek neden nedir hiç düşündünüz mü? Huzurlu ve mutlu bir ilişkinin sırrı şüphesiz sevgi ve saygıdır. Fakat bu sevgi ve saygının tohumlarında mutlaka bir empati duygusu bulunmalıdır. Anlayışın temelinde yatan bu duygu, mutluluğun da sırrı olarak bilinmektedir.

Nedir ?

Empati, başkalarının duygularını, içinde bulundukları durumu anlayabilme yeteneğidir. Kişi kendini bir başkasının yerine koyabilme yeteneğine sahiptir, böylece karşısındakinin duygu ve düşüncelerini hisseder ve kararlarını bu doğrultuda verir. Empati sayesinde birine karşı kötü davranmadan ya da onu incitmeden önce onun ne hissedebileceğini fark edebilir, böylece uygulamaya yöneldiğiniz olumsuz bir davranıştan kolayca vazgeçebilirsiniz. Empati yeteneği doğuştan olabildiği gibi sonradan da kazanılabilir bir özelliktir. Sanılanın aksine kolay kazanılabilen bir özelliktir.

“Çoğu zarar azı karar” sözünden yola çıkarak empati duygusunun da normal ölçülerde gelişmesi gerektiğinin altını çizmekte yarar vardır. Fazla empatik duygulara sahip kişilerde duygusal anlamda zayıflık ve bunun sonucu olarak bazı psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda kişi kendi duygu ve düşüncelerini ikinci plana atarak, sürekli başkalarının ne düşündüğüne odaklanır ve çevresindeki insanlara aşırı duygusallık ile yaklaşır.

Empati Yeteneği Kimlerde Görülür ?

Empati kurabilmenin her ne kadar kolay olduğunu söylesek de, bu özelliğin herkes tarafından kazanılamayacağı da bir gerçektir. Ben-merkezci bir yapıya sahip ya da stres ve kaygı yoğunluğu yaşan bireyler bu özelliği maalesef edinemezler. Kendi içlerinde yaşadıkları duygu yoğunluğundan dolayı bir başkasının duygularını anlama ve değerlendirme yetisine sahip olamazlar. Duygusal anlamda sağlıklı ve çevresi ile iyi bir ilişki içerisinde bulunan bireyler bu özelliğe daha yatkın kişilerdir.

Empati Yeteneğinizi Nasıl Geliştirebilirsiniz?

Empati kurma yeteneği edinmek veya geliştirmek istiyorsanız, şunları unutmayın:

  • Biri ile konuşurken dikkatinizi karşı tarafın duygularına yoğunlaştırın. Aynı durumda siz olsanız ne yapardınız ?
  • Davranışların insanlar üzerinde bıraktığı etkiyi her zaman göz önünde bulundurmaya çalışın.
  • Daha düşünceli olmak için öncelikle karşı tarafı dinleyin ve dinlediğinizi sohbet esnasında kısa tepkiler vererek karşı tarafa gösterin.
  • Konulara ve kişilere karşı ön yargılı davranmayın. Gelişen olayların her zaman bir hikayesi vardır. Önce dinleyin, sonrasında değerlendirin.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *