Düşünceli Olmak Ayrıcalıktır!

Medeniyet, bir toplumun sahip olduğu varlıkların tamamını ifade eder. Bir ülkede medeniyet ne kadar yer edinmişse, ülkenin gelişimi o kadar hızlı ve sağlıklı olur. Toplumun düşünce yapısı, medeniyeti oluşturan faktörlerin en başında yer alır. Bir ülkede toplumun sağlıklı gelişebilmesi için, bireylerin düşünce yapılarında saygı, empati, anlayış ve özveri gibi önemli duyguların var olması gerekir. Saygın bir topluluk geleceğe yönelik çok şey vaat eder.

Düşünceli Olmak Neden Önemlidir?

Bireyin düşünce yapısı, hem kendini hem de çevresindeki tüm insanları ve gelişen olayları olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Düşünce yapınız içinizde beslediğiniz duygular doğrultusunda şekillenir ve zamanla tavırlarınıza yansır. Saygı ve anlayıştan yoksun düşünce yapısına sahip bireyler toplumun düzenini bozar ve bu yapıya sahip bireylerin çoğunlukta olması ülkenin gelişmesine engel teşkil eder.

Düşünceli Olmak Zor Mudur?

Sanılanın aksine düşünceli olmak o kadar da zor değildir. Duygularınızın düşünce yapınıza göre oluşuyor ve sizin tarafınızdan yönetiliyor olması, saygı, sevgi, empati, anlayış gibi duygulara sahip olmanın da yine sizin elinizde olan bir durum olduğunun göstergesidir. Ne düşünürseniz onu hisseder ve onu yaşarsınız.

Düşünceli Olmak Tam Olarak Neyi İfade Eder?

Empati Yeteneğinizi Geliştirin !

Düşünceli olmak yardım etmek, öncelik vermek, anlayış göstermek, dinlemek, nazik davranmak gibi kavramların bir bütünüdür aslında. Konuşma tarzınız bile düşünce yapınızı ele verir. Yardıma ihtiyaç duyan birine yardım etmek, önceliğe ihtiyacı olan birine öncelik tanımak, sizinle konuşmak isteyen birine can kulağı ile dinlediğinizi hissettirmek, empati kurarak birinin heyecanını, mutluluğunu ya da hüznünü paylaşmak sizi her daim ayrıcalıklı kılacaktır. Karşınızdakine “hanımefendi” ya da “beyefendi” şeklinde hitap etmeniz bile sizin düşünceli olduğunuzun bir göstergesidir. Bunu yapmanız sizi zayıf ya güçsüz göstermez, aksine yüceltir. Sadece bireylere karşı değil, aynı zamanda çevreye karşı duyulan saygının da önemi büyüktür. Çöpleri yol kenarına atmak, çevre temizliğine karşı duyarsız kalmak, doğaya ve canlılara zarar vermek toplumun dengesini sarsacaktır. Dengesi bozulmuş bir toplumun içerisinde yaşamak ise her geçen gün daha çekilmez ve zor olacaktır. Bu yüzden sağlıklı bir gelecek için her konuda duyarlı davranmaya özen göstermeliyiz.

Düşünceli Davranmak Ruh Halinizi De Olumlu Yönde Etkileyecektir!

Düşünceleriniz duygularınıza, duygularınız ise tavırlarınıza yansır her zaman. Öfke, intikam, hırs, kıskançlık gibi duygular ruh halinizi olumsuz yönde etkileyen duygulardır. Ruh halinizin sağlıklı gelişebilmesi için, düşüncelerinizin de sağlıklı olması gerekir. Düşünceli davranmanız hem ruhsal hem de fiziksel olarak size fayda sağlayacaktır. Fiziksel hastalıkların kaynağında genelde hep ruhsal sorunlar görülmekte. Ruh sağlığınızın bozulması, bağışıklık sisteminizin de zayıflamasına neden olacak, bu durum da sizi hastalıklara karşı bir hedef haline getirecektir. Bu yüzden düşüncelerinizi her zaman pozitif yönde yönlendirmeye gayret edin. Günümüz koşullarında ne kadar zor olduğunu düşünüyor olsanız da, denemekten vazgeçmeyin. Birine yardım etmiş olmanın verdiği duygu, sizi her zaman mutlu edecektir, yeter ki gerçekten isteyin. Kalbiniz ve düşünceleriniz her daim iyilikle dolsun. Karşınızdaki size ne kadar saygısızca davranırsa davransın, sizin ona verebileceğiniz en büyük ders düşünceli davranmanız olacaktır.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

This Post Has One Comment

Comments are closed.