Dünyanın En Büyük Cami Sıralaması Top 10

Camiler islam dininin önemli ibadet yerleridir. İslam dinine mensup olanlar için önemi son derece büyük olan camilerden bazıları ihtişamlarıyla göz alırlar. Dünya üzerinde büyüklükleriyle adından söz ettiren 10 adet en büyük cami için sıralama yaptık.

Dünyanın En Büyük Cami Sıralaması

 

10. Saleh Camii, Sanaa, Yemen En Büyük Cami (44.000)

fikirsiz_dunyanin-en-buyuk-cami-siralamasi-top-10

Saleh Camii Yemen’in en büyük cami ve aynı zamanda dünyanın onuncu büyük camisidir. 2008 yılında inşa edilen caminin çarpıcı mimarisi, hem Yemen hem de İslami etkileri o kadar güzel ve etkili bir şekilde birleştiriyor ki bu modern bina aynı zamanda bir turistik cazibe merkezi haline geldi. Çatının üstünde, her biri 100 metre yüksekliğe ulaşan altı minareli merkezi bir kubbe vardır. Caminin hem batı hem de doğu taraflarında on kapı bulunurken, güney tarafında beş kapı daha avluya çıkar. Saleh Camii’ni çevreleyen güzel çiçek bahçeleri ve modern iç mekan özellikleri arasında klima, yüksek kaliteli ses sistemi ve bir kütüphane bulunmaktadır. Yaklaşık 44.000 kişiyi barındıracak yeterli alan var.

 

9. Jama Mescidi, Delhi, Hindistan (85.000)

Jama Mescidi,

Jama Mescidi dünyanın dokuzuncu en büyük Cami’dir ve Hindistan’ın Delhi, Chandni Chowk şehrinde bulunmaktadır. Cami, ünlü Tac Mahal’i de yapan Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından 1644-58 yılları arasında inşa edilmiştir. Beyaz mermer ve kumtaşından inşa edilen bu muhteşem caminin kendine özgü özellikleri arasında dört kule, üç geçit ve iki minare bulunmaktadır. Binanın Şah Cihan’ın son mimari yapısı olduğu söyleniyor ve içeride bulunan paha biçilmez pek çok emanet arasında, kutsal Kur’an’ın geyik derisine yazılmış bir versiyonu var. Büyük salonda 10.000 daha fazla kişi ibadet edebilirken bu sayı cami avlusuyla birlikte 85.000 kişiye çıkmaktadır.

 

8. Badshahi Camii, Lahor, Pakistan En Büyük Cami (100.000)

fikirsiz_dunyanin-en-buyuk-cami-siralamasi-top-10-7

Badshahi Camii, Lahor’un tarihi yerlerinden biridir ve dünyanın en büyük Cami listesinde sekizinci sıradadır. 1673 yılında Altıncı Babür İmparatoru Aurengzeb tarafından inşa edilmiş, bir zamanlar dünyanın en büyük cami olarak bilinirdi. Badshahi Camii’nin mimarisi Fars, Hint, İslami ve Orta Asya tarzlarının etkilerini yansıtmakta ve Hindistan’ın Tac-ul-Masajid gibi diğer camilerin tasarımını da etkilemiştir. İki yan kubbe, merkezi bir kubbe ve her biri 50 metreden yüksek dört minare vardır. Ana salonda 5.000 ve avluda 95.000 kişi olma üzere toplamda 100.000 kişi aynı anda ibadet edebiliyor. Cami toplam 29.867 metrekarelik bir alana yayılıyor.

7. II.Hasan Camii, Kazablanka, Fas (105.000)

fikirsiz_dunyanin-en-buyuk-cami-siralamasi-top-10-14

Fas’ın Kazablanka şehrinde bulunan II. Hasan Camii, dünyanın yedinci en büyük Cami ve aynı zamanda Fas’ın en büyüğüdür. 1993 yılında inşa edilen ve 105.000 kişinin ibadet edebildiği cami, yoğun kentin gürültüsünden ve kirliliğinden oldukça uzaktadır. Mağribi tarzında inşa edilmiş bu zarif caminin tek bir kubbesi ve minaresi vardır. Cami yarımada bir alanda durduğundan, Atlantik Okyanusu’na bakan mükemmel bir manzaraya sahiptir. Caminin bulunduğu yer aynı zamanda birçok güzel bahçeye ve 41 çeşmeden oluşan muhteşem bir avluya sahiptir. Cami aynı anda 105.000 kişi almakta.

6. İstiklal Camii, Cakarta, Endonezya En Büyük Cami (120.000)

fikirsiz_dunyanin-en-buyuk-cami-siralamasi-top-10

‘Istiqlal Camii’ adı Bağımsızlık Camii anlamına gelir. Dünyanın altıncı büyük Camisi olan Istiqlal Camii, Endonezya’nın Cakarta şehrinde bulunmaktadır. Endonezya’nın en büyük camisi ve aynı zamanda Güney Doğu Asya’nın en büyük cami dir. Bina 1978’de Endonezya’nın bağımsızlığı onuruna inşa edildi. Hem İslami hem de Endonezya mimarisinden farklı olan cami, yeni bir modernist Uluslararası tarzda inşa edildi. İki kubbe, yedi giriş ve sadece bir minare vardır. Caminin bulunduğu bölgede ayrıca havuzlu bir bahçe ve muhteşem bir çeşme bulunur. İstiklal Camii’nde 120.000 kişi ibadet edebilir.

 

5. Tac-ul-Masajid, Bhopal, Hindistan En Büyük Cami (175.000)

fikirsiz_dunyanin-en-buyuk-cami-siralamasi-top-10

Hindistan’ın Bhopal şehrinde bulunan Taj-ul-Masajid, dünyanın en büyük Cami listesinde beşinci sırada yer alıyor. Taj-ul-Masajid ismi ‘Camilerin Tacı’ anlamına gelir ve yapımı 1800’lü yıllarda Bhopal Begüm’ünün emriyle başladı. Ne yazık ki, siyasi istikrarsızlık ve yetersiz finansman inşaatı o kadar geciktirdi ki, cami çok geç açıldı. Tasarımı Babür mimarisinin ilkelerini izler ve bina Jama Mescidi ve Lahore Badshahi Camilerini andırır. Taj ul Masajid 175.000 kişi kapasitesine sahip olup, aynı zamanda İslami bir çalışma alanına sahiptir.

4. Faysal Camii, İslamabad, Pakistan (300.000)

fikirsiz_dunyanin-en-buyuk-cami-siralamasi-top-10-7

Faysal Camii Pakistan’ın en büyük cami ve aynı zamanda dünya camileri arasında dördüncü büyük camidir. Pakistan’ın ulusal camisi ve Güney Asya’daki en büyük Sünni Müslüman camisidir. Himalaya eteklerinde yer alan yapıya, 1986 yılında inşaatını finanse eden Suudi Arabistan Kralı Faysal’ın adı verilmiştir. Mimari olarak, tasarımı çöl Bedevi kabilelerinin kullandığı geleneksel çadırların şekline sahiptir. Bir kubbeden yoksun olsa da, caminin her biri 90 metre yüksekliğinde dört uzun minaresi var. Yaklaşık 5.000 metrekarelik bir alanı kaplayan binada 300.000 kişi ibadet edebiliyor.

 

3. İmam Rıza Tapınağı, Meşhed, İran (700.000)

fikirsiz_dunyanin-en-buyuk-cami-siralamasi-top-10-7

MS 818’de kurulan Meşhed’deki İmam Rıza mabedi, dünyanın en büyük Cami listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Tapınak, yedinci Şii İmamı olan İmam Rıza’nın öldü yere yapılmıştır.  Bu büyük kompleks bir üniversite, bir kütüphane, dua salonları, yemek salonları ve bir mezarlık içerir. Yedi avlusunun her birinde 100.000 kişinin sığabileceği alanlar bulunmakta.. Altın kubbe ve minarelerle süslenmiş olan cami toplam 598.657 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır ve 700.000 kişiyi ağırlama kapasitesine sahiptir.

 

2. Mescid-i Nebevî, Medine, Suudi Arabistan (1.000.000)

fikirsiz_dunyanin-en-buyuk-cami-siralamasi-top-10

Dünyanın en büyük ikinci Camii olan Mescid-i Nebevî, Suudi Arabistan’ın Medine şehrinde bulunmaktadır. Hac’ın önemli bir yeridir ve Mescid-i Nebevî, Kâbe’den sonra en kutsal yerdir. Ayrıca, MS 622’de Medine’ye giderken peygamber Muhammed’in göçünü takiben İslam tarihinde inşa edilen ikinci camidir. Yeşil Kubbesi ve on minaresi ile kendine özgü bina, hem Osmanlı hem de klasik İslam mimarisi özelliklere sahiptir. Yaklaşık 400.500 metrekarelik bir alana yayılan cami Hac boyunca 1.000.000 hacı barındırabilir.

1. Mescid-i Haram, Mekke, Suudi Arabistan (4.000.000)

fikirsiz_dunyanin-en-buyuk-cami-siralamasi-top-10

Dünyanın en büyük Cami olan Mescid-i Haram, Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunmaktadır. Caminin merkezindeki Kabe, Allah’ın Evi olarak bilinir ve İslam’ın en kutsal yeridir. İbrahim Peygamber’in hayatı boyunca kurulan Kâbe, tüm Müslümanların günlük dualar sırasında yönelmesi gereken yerdir. Mescid-i Haram, Hac boyunca 4.000.000 kişiyi barındırabilir ve yaklaşık 400.800 metrekarelik bir alana yayılır. Son genişlemesi Muhammed’in doğum yerinin yok olmasına neden oldu. Bu caminin tarihi MS 638 gibi erken bir zamana dayanır.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *