Dünyada En Yaygın 10 Din

Arama motorlarında sıkça aratılan konular arasında Dünyada en yaygın 10 din, konusu yer almaktadır. Bu merak insanoğlunun geçen yüz binlerce yıl boyunca hangi inanç sistemi içerisinde yer aldığı, ne tür inanışlar benimsediği merakından gelmektedir.

İnsanoğlu, hayatı boyunca yaşayış tarzıyla beraber kutsal saydıkları Tanrı ya da farklı inanç sistemlerine göre değişen varlıklara tapmıştır. Tarih boyunca örnek bir kişi vasıtası ile veya kültürle aktarıla gelen din, semavi kaynaklı olduğu gibi, tamamen beşeri unsur kaynaklı da olmuştur.

Bazen gözle görülebilen, çoğu zaman görülemeyen, bazen hissedilen ama çoğu zaman hissedilemeyen canlı/cansız varlıklara inanmak, genel anlamda inanç sistemlerinin hareket notasıdır. Çeşitli inanışlar ile ortaya çıkan din çeşitleri dünya din haritasında karma bir tablo ortaya çıkarmıştır. Dünyada en yaygın din 2020 yılı itibari ile dünyada en çok inanılan din Hristiyanlık ile beraber toplamda 10 din vardır.

Dünyada En Yaygın 10 Din ve Bu Dinlerin Özellikleri

Dünya kurulduğundan beri, yeryüzünde milyarlarca insan yaşamış ve ölmüştür. Bu süreç içerisinde birçok inanış şekilleri ortaya çıkmıştır. Bunların bir kısmı semavi iken, bir kısmı da insan etkisi ile meydana gelmiştir. Bu nedenle dünyadaki dinler ve özellikleri, kimi zaman ortak değerlere( sevgi, adalet vs.) sahip iken, kimi zaman ise birbirinin tam zıttı kural ve kaidelere( ölüm, ölüm sonrası hayat, amellerin hesabı vs.) sahip olabilmektedir.

Elbette dünya üzerinde binlerce din bulunmaktadır. Özellikle Asya ülkelerinde( Hindistan, Çin vs.) her bölge, mahalle veya topluluğun özel inanışı bulunmaktadır. Ancak bunların taraftarlı oldukça azdır. Burada sayı olarak dünyada en yaygın 10 din üzerinde durulacaktır. İşte dünyada en yaygın dinler listesi!

1 – Hristiyanlık

fikirsiz-dunyada-en-yaygin-10-din

Dünyada en yaygın 10 din listesinde ilk sırada Hristiyanlık yer almaktadır. Yaklaşık olarak 2,5 milyara kişi bu inancı benimsemektedir. Dünyanın her yerine yayılmış olmasına rağmen en çok Avrupa, Amerika ve Avusturya’da yaygındır.

Hristiyanlıkta ki Teslis inancı ( Baba-Oğul-Kutsal Ruh) 3 ilahi varlığı simgeler. (Hristiyanlığa göre Hz. İsa Tanrının oğludur.)  Hz. İsa’nın annesi olan Hz. Meryem, onu babasız dünyaya getirmiştir.

Hristiyanlıkta vaftiz edilme diye bir terim vardır. Vaftiz edilmenin Hristiyanlık inancındaki anlamı suya batırılmak, daldırılmak anlamına gelmektedir. Bebekler ilk dünyaya geldiklerinde günahkar oldukları kabul edilir ve suyla yıkanırlar. Hristiyanlık da bu ritüel oldukça önemlidir.

Hristiyanların ibadet mekanı kilisedir. Ancak tüm Hristiyanlar aynı mekanda ibadet etmez. Çünkü üç ana grupa ayrılmıştır Hristiyanlık; Katolik, Protestanlık, Ortodoksluk. İnanılan kitap 4 bölümden( Matta-Markos-Luka-Yuhanna) oluşur ve genel adı İncil’dir.

2 – İslamiyet

fikirsiz-dunyada-en-yaygin-10-din

Yaklaşık olarak 1,6 milyar insanın İslam inancına sahiptir. Bu sayıyla en çok inananı bulunan ikinci din durumundadır ve dünyada en yaygın 10 din listesinin 2. sırasında yer almaktadır.

İslam dinin peygamberi Hz. Muhammed’dir. Yedinci yüzyılda ortaya çıkan ve gelişen İslamiyet’in kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’dir. Bu kitap, melek Cebrail vasıtası ile Hz. Muhammed’e aktarılmıştır. Yani semavi bir dindir. Bu kutsal kitapta 3 konu üzerinde durulmuştur;

  1. Akaid: İnanç
  2. İbadet: Verilen nimetler için yapılan şükür ve ibadet.
  3. Muamelat: Neyin nasıl yapılacağını ifade eder.

İslam temel olarak Tevhid inancı üzerine kuruludur. Yani Allah(Tanrı) tek ve biriciktir. Yine Kuran-ı Kerim’de yer alan bir sure olan İhlas suresinde, Allah’ın tek ve biricik olduğu vurgulanmaktadır. Bununla beraber aynı surede Allah’ın doğrulmadığı, doğurmadığı ve var olan hiçbir şeyin ona denk olmadığı bildirilmiştir.

Ölümden sonra hayatın varlığına inanışın da temel inançlardan olduğu İslamiyet de, Ahiret inancı vardır. Burada Cennet ve Cehennem bulunmakta ve insanlar bu dünyada ne yaptıysa, Ahirette hesabını vereceği inancı vardır. (İyi ameller yapıldı ise Cennete, kötü ameller yapıldı ise de Cehenneme gidilecektir.)

Hoşgörü, sevgi ve saygının hakim olduğu İslamiyet’in, kelime manalarından birisi de barıştır. Hangi dinden ve ırktan olursa olsun şu 5 temel husus, tüm insanlar için zaruridir ve yerine getirilmelidir;

  1. Dinin Korunması
  2. Aklın Korunması
  3. Neslin Korunması
  4. Malın Korunması
  5. Canın Korunması

Bu 5 husus, sadece İslamiyet inancına sahip olanlar için değil, tüm insanlar için geçerlidir. Yani bu dünyada hangi inanıştan olursa olsun tüm insanlar aynı haklara sahiptir, herhangi birinin bir diğerine üstünlüğü yoktur. Bu ve benzeri özelliklerinden dolayı hoşgörünün oldukça hakim olduğu bir dindir.

Dünya da giderek yayılmaya devam eden İslamiyet, en çok Ortadoğu, Asya ve Balkanlarda yaşamaktadır.

3 – Hinduizm

fikirsiz-dunyada-en-yaygin-10-din

Dünya’da yaklaşık olarak bir milyara yakın inananı olduğu bilinmektedir. Bu sayıyla dünyada en yaygın 10 din listesinde 3. sırada yer almaktadır.

Hinduizm, adından da anlaşılacağı üzere en geniş kitlesi Hindistan da yer almaktadır. Kutsal kitapları Kutsal Vedalar’dır.  Dünya üzerindeki en eski inanışlardan biri olan Hinduizm, ölümden sonra tekrar başka bir bedende dünyaya gelme olan  Reenkarnasyon inancı vardır. Bu inanış, Hindistan’da bulunan kast sisteminden dolayı geldiği düşünülmektedir. Çünkü ülkede tüm insanlar eşit değildir ve sınıflara bölünmüştür. Ayrıca hayatta iken sınıflar arası geçiş ise kesinlikle mümkün değildir.

Tam bu noktada Reenkarnasyon inancı devreye girmektedir. Bu inançla beraber bulunduğu sınıfın değiştiğine inanılmaktadır. Hayatlarını iyi ya da kötü yaşamalarına bağlı olarak başka bir sınıf içerisinde dünyaya geleceklerine inanmaktadırlar.

Bu dinin inananlarına Hindu denilmektedir. Daha sonradan kesinlikle Hindu olunmaz. Hindu olabilmek için, Hindu bir aileden doğmak gerekir. Ayrıca inek kutsal olduğu bu dinde inekler kesinlikle kesilmez.

4 – Budizm

fikirsiz-dunyada-en-yaygin-10-din

Yaklaşık olarak 700 milyon insan bu dine inanmakta ve bu sayıyla dünyada en yaygın 10 din listesinin 4. sırasında yer almaktadır. Hayattaki acı, işkence ve hayata karşı tatmin olmayı açıklayan ve bunların yok edilmesi için uygun yollar gösteren bir inanışları vardır.

Bu din de ibadet eden kişilere Budist ve uyanmış diye nitelendirilen, farkında olan kişiye de buddha denmektedir. Budizm kurucusu ise Sidhartha Gautama olarak bilinir. Bu dinde yer alan meditasyon ve reenkarnasyon, Budizmin temellerini oluşturmaktadır. Bu iki temelin yanında  karma felsefeler de budizmin temel taşlarını oluşturan inanışlardandır.

5 – Sihizm

fikirsiz-dunyada-en-yaygin-10-din

Yaklaşık olarak 23,5 milyon inananı ile dünyada en yaygın 10 din listesinde 5. sıradadır. Tek tanrılı dinler arasında yer alan bu dine inananlara Sih olarak isimlendirilmektedir. Bu dinde de reenkarnasyona, yani öldükten sonra farklı bedenlerde yeniden hayat bulduklarına inanılmaktadır.

Sih Gurularının direk Tanrı’dan ilahi mesaj aldıkları için iman etmektedirler ve bunu savunmaktadırlar.  Ölen kişilerin cesetleri yakılmalıdır. Nadir olarak da gömme şeklinde defin uygulaması yapılmaktadır.

6 – Yahudilik

fikirsiz-dunyada-en-yaygin-10-din

Yahudilik, tek tanrılı dinlerden en az sayıda inananı olan dindir. Bu sayısıyla beraber dünyada en yaygın 10 din sıralamasında 6.’dır. Bu dinin peygamberi Hz. Musa’dır. Bu dine inanların mukaddes kitabı Tevrat’tır. En bilinen mezhepleri Muhafazakar, Ortadoks, Reformist ve Yeniden Yapılanmacılar’dır.

Bu dindeki  görevlilere ise Haham, ibadet mekanlarına Havra denilmektedir. Yahudi inancına göre sonradan Yahudi olunmaz, Yahudi bir aileden dünyaya gelmek gerekmektedir. Ayrıca Yahudi birisiyle evlenmek için Yahudi olmak gerekir. Bu nedenle başka dinden olanlarla evlenmek yasaktır.

İnançlarına göre Yahudiler kendilerini  üstün ırk ve geri kalan insanlar ise kendilerinin hizmetkarı olarak görmektedir. Bu husus, kendi yazdıkları kutsal kitapta sıkça dile getirilmektedir.

7 – Bahailik

 

Yaklaşık olarak 7 milyon inananı olan bu din, dünyada en yaygın 10 din listesinin 7. Sırasında bulunmaktadır. İran’da ortaya çıkan bu din, Bahaullah Mizra Husein tarafından ortaya atılmıştır.

Bahailik toplumsal eşitlik ve birlik gibi kavramların hakim olduğu bir inanış sistemdir. İbadet özellikleri oldukça basit olan Bahailik de içki içmek yasaktır. İbadet için belli bir mekanları yoktur, kendi belirledikleri evlerde toplanıp ibadet etmektedirler.

8 – Konfüçyüsçülük

fikirsiz-dunyada-en-yaygin-10-din

Semavi bir din olmayıp beşeri dindir. Kurucusu Konfüçyüs’dur ve inanışın adı da buradan gelmektedir. Daha çok ahlak üzerine kurulu olan bu dinin Doğu Asya kültürünün üzerinde oldukça fazla etkisi bulunmaktadır.

Tanrı olarak Tao’ya inanmaktadırlar. Dostluk ve adalet inanışın ana konuları arasında yer almaktadır.

9 – Jainizm

fikirsiz-dunyada-en-yaygin-10-din

Dünyada en yaygın 10 din listesinin sonlarına doğru yaklaşırken, 9. sırada Jainizm yer almaktadır. Günümüzde Hindistan da hüküm süren bu din, Hindistan içerisinde bulunan azınlık dinlerden birisidir. Jainizm’e göre bütün canlılar eşit ve özgürdür. Ayrıca bu Jainizm de ölümden sonra tekrar başka bir canlının bedeninde dünyaya gelme inancı olan Reenkarnasyon inancı vardır. Semavi, yani vahye dayalı bir din olmayıp, beşeri bir dindir.

Mahavira adındaki bir kişinin kurduğu bu inanış sistemine göre dünya sonsuzdur. Bununla beraber evrenin baş ve sonunun olmadığı, öteden beri hep var olmuş ve sonrasında da var olacağı inancı vardır. Bu inanış sistemine göre canlılar oldukça değerlidir. Bu nedenle hiçbir canlıya kötülük yapmama ve zarar vermeme konusunda oldukça titiz davranmaktadırlar. Bu kurala bağlı olarak da vejetaryen olarak yaşamlarını sürdürmektedirler.

10- Şinto

fikirsiz-dunyada-en-yaygin-10-din

Dünyada en yaygın 10 din listemizin son sırasında Şinto dini yer almaktadır. Yaklaşık 4 milyona yakın inananı bulunan bu din, yerel dinler arasında yer almaktadır. Kökeni Japonya olan bu din daha çok ruhsal olup, hoşgörü ve saygının hakim olduğu bir inancı vardır. İnanç sistemi tabiat, yani doğa üzerine kuruludur.

Tabiata inanılan bu dinde ölülere saygı ve sevgi duymak, oldukça erdemli bir davranıştır ve erdemli olmak için ise bu şarttır. Bununla beraber ölüler, insanlara muhtaçtır. Bu nedenle ölülerin mezarlarına yiyecek ve giyecek gibi insani ihtiyaçlar bırakılmaktadır. Bunun nedeni ruhların ölmediği, sadece şekil değiştirdiği inancından dolayıdır.

 

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *