Çocuklarınızın Özgüvenini Zedelememek İçin Bu Hataları Yapmayın !

Kendine güveni olan çocuklar hayatta daha başarılı olmaktadır. Çocuklarımızın başarılı birer birey olabilmeleri için mümkün olduğu kadar kendine güvenen çocuklar yetiştirmemiz gerekmektedir. Bu aşamada çocuğa karşı sergilenen tutum ve davranışlara dikkat edilmelidir.

Çocuğa kurulan her cümle onun zihninde olumlu ya da olumsuz bir takım düşünce oluşturmaktadır. Yanlış ve düşünmeden kurulan her cümle çocuklarda olumsuz psikolojik sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle çocuklarla doğru iletişim son derece önemlidir.

Sağlıklı bir çocuk yetiştirmenin ilk aşaması ise sağlıklı iletişimden geçer.  Çocuk yetiştirirken fizyolojik ihtiyaçların karşılanması ne kadar önemli ise duygusal açıdan da doğru bir iletişim kurmak o kadar önemlidir. İletişim esnasında kullanılan kelimeler çocuğun üzerinde olumlu ya da olumsuz etki bırakmaktadır.

Çocuklarda Cinsiyet Ayrımcılığı ve Beraberinde Getirdiği Sorunlar

Çocuklara Kullanılmaması Gereken İfadeler

Çocukların dış görünüşleri ile asla dalga geçilmemeli, alay edilmemeli. Tehdit içeren cümleler kullanılmamalıdır. Çocuk üzerinde psikolojik baskı kuracak cümleler kullanılmamalıdır. Çocuğunuzun başarılı ve özgüveni yüksek bir kişi olmasını istiyor iseniz onunla iletişim esnasında asla kullanılmaması gereken ifadeleri şöyle sıralayabiliriz;

“Çok meşgulüm, seninle ilgilenemem”

Çocuklar bizim en değerli varlıklarımızdır. Dolayısı ile onlara vakit ayırmak son derece önemlidir. Meşgul olduğumuz anlar elbette olabilir. Ancak bunu ona belirtirken dikkatli olmamız gerekir.

Bu cümle çocuklarda sevilmediğini ve bizim için değersiz olduğunu hissettirebilir. Bu nedenle, “Ben de seninle ilgilenmek istiyorum fakat şu anda biraz işim var, biter bitmez hemen yanına gelip seninle ilgileneceğim” demek daha doğru olacaktır.

“Baban eve gelsin bütün yaptıklarını anlatacağım”

Çocuk üzerinde disiplin kurmak önemlidir. Fakat çocuğu anne ya da baba ile tehdit etmek doğru değildir. Tehdit içeren cümleler çocuk üzerinde ters etki yaratabilir. Aksi ve huysuz, söz dinlemeyen bir çocuk ya da psikolojik sorunları olan bir çocuk haline gelebilir.

“Seni bırakırım”

Çocukların olumsuz davranışlarını engellemek için kendi yokluğumuzla tehdit etmemeliyiz. Seni bırakır giderim gibi cümleler çocuklarda anksiyete bozukluğuna yol açabilir. Ayrılık kaygısı yaşayan çocuklar ebeveynlerine bağlı çocuklar olarak yetişiyorlar. Bu durum birçok psikolojik soruna yol açabilmektedir.

“Sana yardım edeyim”

Çocuklarımız bir iş yaparken ona yardım etmek doğru bir davranış değildir. Her aşamada onun yardımına koşmak ve onun yapması gereken işi yapmak çocuklarda sorumluluk duygusunun gelişememesine, sürekli başkalarına ihtiyaç duymasına ve kendi becerilerini geliştirememesine sebep olmaktadır. Ona bir şans verin ve bir iş yaparken hata yapmasına izin verin. Hatta gün içerisinde her gün yapması gereken küçük görevler edinsin ve yardım etmeyin.

“Tembel”, “İnatçı”, “Sakar”, “Şımarık

Olumsuz sıfatlar kullanmaktan kaçının. Kullanılan kelimeler zamanla çocukta kabul edilen kelimeler haline gelebilir. Belki tembel değildir. Ancak sürekli kullanılan tembel kelimesi ile çocuk bunu kabullenir ve aslında kendisinde olmayan tembellik sürekli kullanılması ile çocuk üzerinde açığa çıkar. Psikolojik olarak çocuk kendisini tembel olarak kabul eder ve öyle davranır.

“Büyüklerine asla karşı çıkma”

Büyüklere saygı toplumumuzda son derece önemlidir. Ancak saygı sadece büyüklere olmaz, Küçüklere de aynı derecede saygı göstermek ve çocukların da bir takım haklarının olduğunu bilmemiz gerekir. Çocuklarında kendine ait bir dünyaları, düşüncesi vardır ve saygı duymamız gerekir. Bu nedenle “saygı karşılıklıdır” mantığını benimsetmek ve öyle yetiştirmemiz gerekir.

“Sen çok iyi bir çocuksun”

İyi niyetle söylenen bu ifade, çocuğa gereğinden fazla sorumluluk yükleyebilir. Bu cümle ile çocuk hata yapma hakkının olmadığını düşünebilir. Hiç kimsenin kusursuz olmadığı, herkesin yanlış yapma hakkına sahip olduğunun unutulmaması gerekir. Bu durumda, olumsuz bir davranıştan sonra çocukla konuşup doğru davranışın ne olduğunun anlatılması daha faydalı olacaktır.

Çocuklarımızı Tacizden Nasıl Koruruz?

“Neden onun gibi değilsin”

Kesinlikle kıyas yapmayın. Kimse kendisinin başkası ile karşılaştırılmasını, kıyaslanmasını istemez. Bu çocuklar için de geçerlidir. Kıyaslanan çocuk kendisini değersiz ve güvensiz hisseder. Çocuğu hiçbir şekilde kimse ile kıyaslamamak gerekiyor. Başka birine benzemesini istemek, çocuğun kendini yetersiz hissetmesine ve özgüven kaybına yol açabilir.

“Sen bunu yapamazsın”

Yapılacak işin daha başlangıcında çocuğu olumsuz düşünceler ile etkilememek gerekmektedir. Çocuğun özgüvenini kıracak bu tarz cümleler, hırslarının kurbanı olan bir yetişkin olmalarına neden olabilir. Bu yaklaşımın tam tersi, “Benim çocuğum her şeyi başarabilir” de yanlış bir ifadedir. Çocuklarımız da bir kişinin her şeyi yapabilmesinin mümkün olmadığını bilmeli. Bunun yerine sabretmeyi, çaba göstermeyi ve başarı için yeteri kadar istekli olmayı öğretmek daha doğru olacaktır.

“Beni üzmeye devam edersen hasta olurum”

Bu ya da benzer cümleler kurulduğunda çocuk doğal olarak oluşan her hastalıkta kendisini suçlu hissedebilir. Bu şekilde çocuğun üzerine kurulan baskı ile çocuk yalan söylemeye, gizlemeye teşvik edilmiş olur. Sonuç olarak davranış bozukluğu ve olumsuz psikolojik sonuçlar ile karşılaşılabilir.

Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluk-OKB

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *