Menenjit Hastalığı Nedir? Menenjit Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Menenjit hastalığının belirtilerini tanımak son derece önemlidir. Menenjit en ciddi hastalıklardan biridir, çocuklarda ölümcül olabilir, potansiyel olarak hayati tehlike arz eder. Beyin zarını iltihapla kaplayan bakterilerden-virüslerden kaynaklanır. Menenjit hastalığı, bir doktor tarafından kan testleri, kafa görüntüleme ve lomber ponksiyon (belden sıvı almak) kombinasyonu ile teşhis edilebilir.

Menenjit Belirtileri

Hastalığın başlıca belirtileri arasında, yüksek ateş,  kusma ve bulantı, baş ağrıları, sürekli uykulu hal, deride döküntüler, iştah yokluğu boyun ağrısı veya tutukluğu gibi açık ve net belirtileri vardır. Küçük çocuklarda menenjit belirtilerini anlayabilmek zordur, yüksek ateş, boyun ve baş ağrısı aşırı halsizlik, bebeğin başının üst kısmında şişme-ağrı, sürekli yorgunluğu gözlerde kayma belirtiler arasında sıralanabilir. Menenjitin ilk semptomları arasında güçlü grip belirtileri vardır. Normalden çok daha ağır seyreder. Ek olarak boyun ağrıları oluşur.

Tedavisi

Menenjit beyin zarının iltihaplanması hastalığı olduğundan, omurilik sıvısı çekilerek test edilir. Kan testleri yapılır. Sıvı belden iğne ile alınır. Kanda beyaz kan hücrelerinin sayımı ve kültür testi sonucunda da teşhis konabilir. Belirlenen bakteriyi yok etmek için, en uygun antibiyotik seçilerek hastaya enjekte edilir. Beyaz kan hücreleri bağışıklık hücreleridir, bu hücrelerin çoğalması, yolunda gitmeyen bir iltihap olduğunun kanıtıdır.  Kanda düşük şeker oranları ve protein fazlalığı görülebilir. Doktorunuz BT taramaları isteyebilir.

Çocuklarda menenjit, ölümcül olabileceği gibi, ileri yaşlarda mental sorunlara neden olabilir. Beyin zarının iltihaplanması birçok istenmeyen sonuç ve sakatlıklara yol açabilir. Menenjit viral yani virüse bağlı olarak ya da bakteriyel kaynaklı olabilir. Her iki durumda tedavi için ilaçlar da değişir. Bakteri için antibiyotik verilir, virüsler için anti-viral ilaçlar verilir.Hastalığın tedavisinde yoğun bir dinlenme, beslenme ve ilaç alımı gerekir. Hastanın hastanede tedavisi daha uygun olur.

Menenjit İçin Alınması Gereken Önlemler

Çocuklarda çok kötü sorunlara yol açabilecek olan menenjiti tetikleyen şey, çocukta başka bir hastalıktan olabilecek yüksek ateştir. Yüksek ateş, menenjite yol açacak olan bakterilerin aktive olmasını sağlar. Bu nedenle yüksek ateş çok tehlikelidir. Birçok vakada kulak burun boğaz enfeksiyonu geçiren bir çocuk, önlem alınmayıp ateşi aşırı yükselirse ( 40 C) beyin zarı iltihabı olabilir. Çocuklarda ateş yükselmesine izin verilmemelidir, ateş düşürme yolları aranmalı ve vakit kaybetmeden ateşe neden olan hastalık tedavi ettirilmelidir.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *