Çocuklarda Orta Kulak İltihabı

Çocuklarda Orta Kulak İltihabı Nedir ve Neden Olur?

Çocuklarda orta kulak iltihabı (açıkça otitis media olarak da bilinir), kulak içinde bulunan orta kulağın iltihaplanmasıdır. Orta kulak, kulak çanının arkasında bulunan bir boşluktur ve kulak çanından gelen sesleri kemiklerle iletir. Orta kulak ayrıca, kulak zarının arkasındaki burun ve boğazı birbirine bağlayan eustachian tüpünün bir parçasıdır.

Çocuklarda orta kulak iltihabı, sıklıkla grip, nezle ve benzeri solunum yolu enfeksiyonları sırasında ortaya çıkan bir durumdur. Bu enfeksiyonlar sırasında burun ve boğazdaki iltihaplı mukozalar, eustachian tüpünü tıkarlar ve orta kulakta birikmeye neden olurlar. Bu birikimler, orta kulakta iltihaplı bir reaksiyona neden olur ve bu da orta kulak iltihabına yol açar.

Çocuklarda orta kulak iltihabı ayrıca, kulak zarının çatlaması, tüp bebek cerrahisi, adenoidlerin büyümesi veya allerjik reaksiyonlar gibi nedenlerle de ortaya çıkabilir.

Çocuklarda Orta Kulak İltihabı Belirtileri Nelerdir?

Çocuklarda orta kulak iltihabı belirtileri, kişinin yaşına ve cinsiyetine göre değişebilir, ancak genel olarak şunlar olabilir:

• Ağrı: Orta kulak iltihabı sırasında, kulakların arkasında veya içinde ağrı olabilir. Ağrı, sıklıkla yutkunma veya çene hareketleri sırasında daha da artabilir.

• İşitme bozukluğu: Orta kulak iltihabı sırasında, işitme bozukluğu olabilir. Bu, seslerin düşük çıkması veya duyulmasını zorlaştırabilir.

• Öksürük: Orta kulak iltihabı sırasında, öksürük olabilir çünkü orta kulak ve burun arasındaki bağlantı nedeniyle orta kulak iltihabı, öksürük ve burun akıntısı gibi semptomlarla da kendini gösterebilir.

• Kulak çınlaması: Orta kulak iltihabı sırasında, kulakta çınlama olabilir. Bu, kulakta birikmiş olan sıvının hareketi sonucu oluşan bir ses olabilir.

• Kulak akıntısı: Orta kulak iltihabı sırasında, kulaktan sıvı çıkışı olabilir. Bu sıvı, genellikle beyaz veya sarı renkli olabilir ve çocukların kulaklarının arkasında toplanabilir.

Bu belirtilerin hepsi aynı anda olmayabilir ve kişinin durumuna göre farklılık gösterebilir. Eğer bu belirtilerden biri veya birkaçını fark ederseniz, doktorunuza danışmanız ve tedavi almanız önerilir.

 

Çocuklarda Orta Kulak İltihabının Teşhisi Nasıl Konur?

Çocuklarda orta kulak iltihabının teşhisi, doktorunuz tarafından yapılabilir. Doktorunuz, sizin veya çocuğunuzun belirtileri hakkında sizden bilgi toplayacak ve kulaklarınızı muayene edecektir. Muayene sırasında, doktorunuz kulak zarınızın rengini, şeklini ve durumunu inceleyecek ve kulak içindeki sıvı seviyesini değerlendirecektir.

Eğer doktorunuz orta kulak iltihabının olma ihtimalini düşünüyorsa, bazı testler yaparak teşhisi doğrulayabilir. Bu testler arasında şunlar sayılabilir:

• Audiometri: Bu test, kişinin hangi sesleri duyabildiğini ve duyamadığını ölçer. Test sırasında, kişi kulaklıklarla birlikte bir kulaklık içinde bulunan cihaza bağlanır ve cihaz tarafından çeşitli frekanslarda ve ses şiddetlerinde sesler çalıştırılır. Kişi, duyabildiği sesleri işaret eder ve bu bilgiler, doktorunuz tarafından değerlendirilir.

• Otoakustik emisyon testi: Bu test, kulak zarının hareketlerini ölçerek, işitme bozukluğunun derecesini tespit etmeye yardımcı olur. Test sırasında, kişi kulaklıklara bağlanır ve cihaz tarafından çeşitli frekanslarda sesler çalıştırılır. Kulak zarının hareketleri, cihaz tarafından ölçülür ve bu bilgiler, doktorunuz tarafından değerlendirilir.

• Timpanometri: Bu test, orta kulak içinde bulunan hava basıncını ölçer. Test sırasında, doktorunuz kulak zarının üzerine bir cihaz koyar ve cihaz tarafından hava basıncı değiştirilir. Kulak zarının hareketleri, cihaz tarafından ölçülür ve bu bilgiler, doktorunuz tarafından değerlendirilir.

Eğer doktorunuz orta kulak iltihabının tespiti için daha detaylı bir inceleme gerekiyorsa, çeşitli görüntüleme yöntemleri de kullanılabilir. Bu yöntemler arasında şunlar sayılabilir:

• Özel bir alet yardımıyla yapılan kulak muayenesi: Bu yöntem, orta kulak içindeki sıvı seviyesini ve kulak çanının durumunu değerlendirmeye yardımcı olur.

• Kulak burun boğaz (KBB) ünitesinde yapılan endoskopik muayene: Bu yöntem, orta kulak içindeki sıvı seviyesi ve kulak çanının durumunu değerlendirmeye yardımcı olur. Endoskopik muayene, bir alet yardımıyla burun ve boğazın içine girdiğinde yapılır ve orta kulak içindeki durumu görüntülemeye yardımcı olur.

• Tomografi: Bu yöntem, radyografik görüntüleme yöntemidir ve orta kulak içindeki sıvı seviyesi ve kulak çanının durumunu değerlendirmeye yardımcı olur. Tomografi, x ışınları yardımıyla yapılır ve orta kulak içindeki durumu görüntülemeye yardımcı olur.

Bu yöntemlerden herhangi birini veya birkaçını kullanarak, doktorunuz orta kulak iltihabının varlığını doğrulayabilir ve gerekli tedaviyi belirleyebilir.

Çocuklarda Orta Kulak İltihabı

Çocuklarda Orta Kulak İltihabının Tedavi Aşamaları

Orta kulak iltihabının tedavisinin aşamaları şunlardır:

 1. Semptomların izlenmesi: Çocuklarda orta kulak iltihabı semptomları, ateş, kulak ağrısı, işitme kaybı ve kulak akıntısı gibi belirtilerle kendini gösterir. İlk aşamada, semptomların izlenmesi ve hastalığın doğal seyrinin takip edilmesi önerilebilir.
 2. Antibiyotik tedavisi: Semptomların şiddetli olduğu durumlarda, genellikle antibiyotikler kullanılır. Bu, bakteriyel enfeksiyonlara karşı savaşmak için kullanılan ilaçlardır. Antibiyotik tedavisi, hastalığın hızlı bir şekilde tedavi edilmesine yardımcı olabilir. Ancak, antibiyotiklerin gereksiz kullanımı antibiyotik direncine yol açabileceğinden, hekiminizin önerdiği doz ve sürelerde kullanılmalıdır.
 3. Ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar: Ateş, kulak ağrısı ve diğer semptomların hafifletilmesi için ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir.
 4. Kulak akıntısı yönetimi: Orta kulak iltihabı sonrası kulak akıntısı oluşabilir. Bu akıntı, kulak temizliği sırasında hafif bir masajla çıkarılabilir. Ancak, kulak temizliğinde kullanılan malzemelerin steril olması ve kulak zarının hasar görmemesi önemlidir.
 5. Ameliyat: Orta kulak iltihabı tedavisinde ameliyat nadiren gerekebilir. Bu, hastalığın kronikleşmesi, kulak zarı delinmesi, işitme kaybı veya diğer komplikasyonların ortaya çıkması durumunda düşünülebilir.

Tedavi aşamaları, her çocuk için farklı olabilir ve hekiminizin önerilerine göre uygulanmalıdır. Ayrıca, semptomların hafifletilmesine yardımcı olmak için evde dinlenme, sıvı alımı ve kulakları sıcak tutmak gibi önlemler de alınabilir.

Çocuklarda Orta Kulak İltihabı Ameliyatı ve Riskleri

Orta kulak iltihabı, çoğu durumda ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilir. Ancak bazı durumlarda ameliyat gerekebilir. Bu durumlar şunları içerebilir:

 1. Tekrarlayan enfeksiyonlar: Çocukta tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları, ilaç tedavisine rağmen geçmezse, ameliyat gerekebilir.
 2. İşitme kaybı: Orta kulak enfeksiyonları, çocuğun işitme kaybına neden olabilir. Eğer çocukta işitme kaybı varsa ve ilaç tedavisi işe yaramıyorsa, ameliyat gündeme gelebilir.
 3. Perforasyon: Orta kulak enfeksiyonları, bazen kulak zarında delinmelere neden olabilir. Eğer bu delikler küçükse ve kendiliğinden kapanmıyorsa, ameliyat gerekebilir.
 4. Kolesteatom: Kolesteatom, orta kulakta oluşan ve genellikle orta kulak iltihabı ile ilişkili olan bir cilt büyümesidir. Kolesteatom, işitme kaybı ve enfeksiyonlara neden olabilir ve genellikle ameliyatla çıkarılır.
 5. Yüz siniri hasarı: Orta kulak enfeksiyonları, yüz sinirinde hasara neden olabilir. Bu durumda, ameliyat gerekebilir.

Ameliyat kararı, çocuğun sağlık durumuna, ilaç tedavisinin başarısına, enfeksiyonun tekrarlama sıklığına ve işitme kaybının derecesine bağlı olarak verilir. Ameliyat, genellikle cerrahi girişimleri ve çocuğun hastane kalış süresini kısaltmak için kulak içinden veya dışından yapılır.

Orta kulak iltihabı için ameliyat nadiren gerektirse de, bazı durumlarda gerekli olabilir. Ameliyatın riskleri, her çocuk için farklı olabilir ve ameliyatın tipine, çocuğun yaşına, sağlık durumuna ve ameliyatın yapılacağı hastanenin donanımına göre değişebilir. Bununla birlikte, genel olarak ameliyatın olası riskleri şunlardır:

 1. Anestezi riskleri: Ameliyat sırasında kullanılan anestezi, bazı çocuklarda yan etkilere neden olabilir. Özellikle küçük çocuklarda, anestezi riskleri daha yüksektir.
 2. Enfeksiyon riski: Herhangi bir cerrahi işlemde olduğu gibi, ameliyat sonrası enfeksiyon riski de vardır. Bu enfeksiyonlar, genellikle ameliyat bölgesinde kızarıklık, şişlik, ağrı ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterir.
 3. Kanama: Ameliyat sırasında veya sonrasında kanama oluşabilir. Bu durum, çocuğun kan basıncının yüksek olması veya kan pıhtılaşmasının bozuk olması gibi faktörlere bağlı olarak daha yüksek risk taşır.
 4. İşitme kaybı: Ameliyat sırasında, işitme kaybına neden olabilecek yapılar zarar görebilir.
 5. Yüz siniri hasarı: Ameliyat sırasında yüz sinirinin hasar görmesi nadir olsa da, bu durumda yüzde asimetri, göz kapaklarının düşmesi veya yüzün diğer bölgelerinde hareket kaybı görülebilir.
 6. Tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları: Ameliyat sonrası, çocukta tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları görülebilir.
 7. Denge bozukluğu: Ameliyat sonrası dengenin bozulması nadir olsa da, bu durumda çocukta denge sorunları görülebilir.

Ameliyatın riskleri, çocuğun genel sağlık durumuna, ameliyatın yapılacağı hastanenin donanımına ve ameliyatın tipine göre değişebilir. Bu nedenle, ameliyat öncesinde çocuğunuzun sağlık durumu ve ameliyatın riskleri hakkında ayrıntılı bir değerlendirme yapılmalıdır.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *