Madalyon Tekniği İle Karar Alma Nedir?

Madalyon tekniği ile karar alma, insanların almış ya da alacak olduğu kararların sonuçlarını daha önceden kestirebilmesini sağlamaktadır.

Madalyon Tekniği İle Karar Alma Nedir?

fikirsiz_madalyon-teknigi-ile-karar-alma-nedir

Dünya üzerinde herkesin dilinde dolanan tüm toplumların genellikle olumlu veya olumsuz olayları karşılaştırırken kullandığı bir cümleye giriş kalıbı vardır. Bu cümleye giriş kalıbı olumlu veya olumsuz bir olayın aksini konuşmaya başlamadan önce kullanılır. Biz bu cümleye giriş kalıbını “Madalyonun diğer tarafından bakacak olursak” olarak bilmekteyiz ve kullanmaktayız.

Karar Almada Madalyon Tekniği ve Madalyonun Yüzleri

fikirsiz_madalyon-teknigi-ile-karar-alma-nedir

Madalyon tekniği ile karar alma konusunda sosyolojik araştırmalar yapılırken insanlara madalyonun kaç yüzü vardır diye sorulduğunda genelinin iki diye cevap verdiği gözlemlenmiştir. Çünkü insanların bu soruyu fiziki olarak bir nesnenin biçiminin kendisine sorulması olarak algılaması söz konusu olmuştur. İnsanlar Sosyo-psikolojik bir durumu irdelerken kullandıkları madalyon kelimesinin, genelde hayatlarında herhangi bir şey ile bağdaşmamasından dolayı, sorulan sorunun kendilerinde nesnel bir soru olarak algılanması durumu görülmüştür.

fikirsiz_madalyon-teknigi-ile-karar-alma-nedir

Yinede insanların bir kısmı sorulan soruyu Sosyo-psikolojik bir soru olarak algılayabilmiştir.  Bunun sebebi ise hayat içindeki deneyimlerinden kaynaklı olayları irdelemeyi iyi bilmeleridir. Hayat deneyimi yüksek olan insanlar madalyon tekniği ile karar alma sürecinin ne olduğunu bilmeseler de kendisine sorulan bu soruya düşünerek cevap vermiş ve madalyonun aslında üç yüzünün olduğunu, üçüncü yüzünün madalyonun ara yüzünü temsil ettiğini belirtmişlerdir.  Doğrusu da budur. Madalyonun Sosyo-psikolojik olarak üç yüzü vardır.

fikirsiz_madalyon-teknigi-ile-karar-alma-nedir

Madalyon Tekniğiyle Karar Alma-Tespit

İnsanların Kendisi İçin En Doğru Olanı Bulmaya Çalışması

fikirsiz_madalyon-teknigi-ile-karar-alma-nedir

Madalyon tekniği ile karar alma süreci insanların almaya çalıştığı her kararda etkilidir. Tüm insanlar bir sorunu çözüme kavuşturmak istediğinde, bir karar almaya yöneldiğinde, seçeneklerini değerlendirirken kendisi için en iyisini bulmaya çalıştığında veya doğru karar verme uğraşına girdiğinde yaşanan ya da yaşanacak olayların olumlu aynı zamanda da olumsuz yönlerini tespit etmeye ve düşünmeye çalışır. Bunu yaparken olaylara genelde yüzeysel olarak bakması bir sonuca varamaması ile sonuçlanır. Halbuki bir şeyin olumlu ya da olumsuz sonuçlanması tamamı ile insanın kendi inisiyatifindedir.

Bunun farkına varmak çoğu insanın algılayabileceği bir şey değildir. İnsanlar kendisi için en doğruyu bulmaya çalışırken yapması gereken en önemli şey madalyonun ara yüzünde düşünmeye başlamasıdır. Madalyon tekniği ile karar alma süreci burada devreye girmektedir.

Madalyon Tekniği İle Karar Alma Sürecine Örnek

fikirsiz_madalyon-teknigi-ile-karar-alma-nedir

Şimdi bunu bir örnek vererek açıklayalım. Üniversiteye giriş sınavına hazırlanan bir öğrenciye ve velisine bir soru soralım. Soru şu: Diyelim ki eğer sınavda çıkacak olan bütün konulara hakim olursan, sınav sistemindeki her türlü soru çeşidine hakim olursan, deneme sınavlarında ve özel kendi çalışmalarında çözdüğün her soruyu doğru yaparsan, hata payın her zaman sıfır ise sence bu sınavı kazanır mısın?

fikirsiz_madalyon-teknigi-ile-karar-alma-nedir

Öğrencinin velisine yönelik soru; Sizce çocuğunuz bu durumda sınavı kazanabilir mi? Öğrencilerin ve de velilerin %95’ten fazlası bu soruya evet cevabını verecektir ve de çok büyük bir yanılgıya düşecektir. Şimdi onların baktığı durumu onlar gibi yüzeysel olarak ele alalım. Sınava çok çalışırsam kazanırım fakat madalyonun diğer tarafından bakacak olursak çok çalışmazsam kazanamam. Olay bu kadar basit. Basit mi? Asla değil.

fikirsiz_madalyon-teknigi-ile-karar-alma-nedir

Şimdi bir de aynı durumu madalyon tekniği ile karar alma süreci ile analiz edelim. Madalyonun ara yüzünü yani üçüncü yüzünü hesaba katarak ele alalım ve düşünmeye başlayalım. Önce yüzeysel düşüncelerle başlayalım eğer, sınavda çıkacak olan bütün konulara hakim olursam, sınav sistemindeki her türlü soruya hakim olursam, deneme sınavlarında ve özel kendi çalışmalarımda çözdüğüm her soruyu doğru yapabilirsem, (bundan sonrasında ara yüze giriyor ve durumu derinleştiriyoruz) spor aktivitelerini azaltıp kaza riskini ortadan kaldırırsam, doğru beslenirsem, sınav günü sınava giriş kağıdımı yanıma almayı unutmazsam, daha önceden sınava gireceğim yerin neresi olduğunu öğrenirsem, annemle babam tartışmalarını benim önümde değil de ben yokken yaparlar ve benim psikolojimi bozmazlarsa, stresi yenebilirsem, odaklanabilirsem bu sınavı kazanabilirim.

Madalyon Tekniği İle Karar Alma Sürecinin Sonuçları

fikirsiz_madalyon-teknigi-ile-karar-alma-nedir

Buradaki düşünceler ve maddeler listelenip daha da çoğaltılabilir. Böylece bir öğrenci ve velisi hazırlıklarını sonucun olumlu bir biçimde gerçekleşmesini sağlamaya yönelik yapmış olurlar. İnsanlar buna benzer bir çok konu ilgili olumlu ve olumsuz durumla her zaman karşı karşıya kalmaktadır.

Kendi yaşantı biçiminizi, toplumdaki statülerinizi ve rollerinizi hesaba katarak madalyonun üçüncü yüzünde düşünüp bir olayın olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasını siz yönlendirebilirsiniz. Bir karar alırken biz zaten bu ara yüzde belirttiğiniz durumları hesaba katıyoruz asla demeyin. Eğer madalyon tekniği ile karar alma sürecini uygularsanız karşılaşabileceğiniz her durumu daha önceden hesaplamış olursunuz.

fikirsiz_madalyon-teknigi-ile-karar-alma-nedir

Karar aşamasına girmeden yapmış olacağınız tespitlerde hesaba katıyoruz dediğiniz durumlardan daha fazla hesaba katmanız gereken şeylerle karşı karşıya olacağınızı göreceksiniz. Hangi konu olursa olsun, ne ile karşı karşıya kalırsanız kalın, bir karar verme sürecine ne zaman girerseniz hemen sizde madalyonun ara yüzüne yani üçüncü yüzüne girin ve her zaman doğru kararı verecek pozisyonda olun.

Madalyon tekniğiyle karar alma sürecinde aldığınız her kararın olumlu sonuçlanması diye bir şey söz konusu olmayacaktır. Bir girişimi daha önce ara yüzde irdelemeniz hiç değilse olumsuz sonuçlanacağına karar verdiğiniz bir durumla sonradan karşı karşıya kalmamanıza sebep olacaktır ki bu bile sizin için olumlu bir durumdur. Aynı zamanda madalyonun üçüncü yüzünde düşünerek karar vermek için illa ki hayatta bir çok deneyimi yaşamanız gerekmemektedir.

fikirsiz_madalyon-teknigi-ile-karar-alma-nedir

Sadece ara yüzde düşünmeyi alışkanlık haline getirmeniz size olumlu sonuçlar kazandıracak ve sizde bu sayede deneyimler biriktirebileceksiniz. Hayatınızda almış olduğunuz hiçbir karardan pişman olmamanız ve her zaman olumlu sonuçlar ile olumlu bir hayat yaşamanız dileğimle.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *