Büyü Öğreten İki Melek Harut ve Marut

Uzun yıllar önce Harut ve Marut isimli iki meleğin Babil şehrine gönderildiği bilgisi bulunmaktadır. Bu iki meleğin dünyadaki görevi ise isteyen insanlara büyüleri öğretmekti. Fakat büyü öğrenmek kişilere büyüyü öğretmeye başlamadan önce edinecekleri büyü bilgilerinin sonucunda cehennemde olacakları bilgisini verir ve kişi bunu kabul eder ise büyü öğretmeye başlarlardı. İki meleğin bilgisi Kur’an – ı Kerim kitabında Bakara Suresi nin 102. ayetinde bahsedilmektedir. Bu ayet büyü ve sihir tartışmaları üzerine inen bir ayet olarak bilinmektedir. İnsanlara büyü hakkında bilgi verdiklerinden bahsedilen bu iki meleğin hikayesi Kur’an-ı Kerim de şu şekilde anlatılmaktadır:

Harut ve Marut Ayet Açıklamaları

“Babil şehrine gönderdiğimiz iki melek insanlara büyüleri öğretmekle görevlendirildi. Bu iki melek dünya hayatına insanları denemeleri için gönderildi Nefsinize uyarak sakın büyü yapan kafirlerden olmayın. Büyü öğretmeden önce büyü yapanların cehenneme gönderileceği denmeden kimseye bir şey öğretemezlerdi. Yemin olsun ki; yapılan büyüyü her kim satın alırsa büyüyü alan kişinin ahiret hayatında hiçbir nasibi olmayacağını da çok iyi biliyorlardı. Nasipleri olmayacaklarını bilselerdi uğruna canlarını sattıkları şey ne çirkin bir şeydi diye düşünürlerdi” buyrulmuştur.

İlginizi Çekebilir: Kur’an’da Geçen Kıyamet Alametleri İle İlgili Tüm Merak Edilenler

Bu adı geçen iki meleğin dünyaya gönderilme amacı, insanları nefsini denemektir ve bu büyülerin cezası da cehennemdir. Fakat birçok insan büyünün karşılığının cehennem olduğunu bile bile cehennemi kabul etmiştir. Harut ve Marut isimli iki meleğin öğrettiği büyüleri yaparak kendi ahiretlerini lanetleyerek cehennemde yerlerini almışlardır.

Harut ve Marut Büyüleri

fikirsiz-buyu-ogreten-iki-melek-harut-ve-marut

Eski zamana ait olan kitaplarda anlatılan bilgilere göre bu iki melek insanların kötü huylarını gördüler ve Allah’a, “Biz onlardan daha iyiyiz neden onları bizden üstün tutuyorsun?” sözünü ettiler. Allah’ta bu iki meleğe karşı cevap olarak insanların bir nefse sahip olduklarını söyledi. Bu söze karşı iki melek, kendilerinin dünyada olduğunda Allah’ın istediği yolda gidebileceklerini savundular. Buna karşı olarak Allah, onlara bir nefis vereceğini ve günahları karşısında cezaya çarptırılacaklarının bilgisini verdi. İki melek bu teklifi kabul ettiler. Fakat nefis sahibi oldukları anda birçok günah işlediler ve sonunda da cezaya çarptırıldılar. Bu iki meleğin cezası ise dünyada bulunan bir mağara da kıyamet zamanına kadar baş aşağı bir şekilde asılmak olarak belirlenmiştir.

fikirsiz-buyu-ogreten-iki-melek-harut-ve-marut

Harut ve Marut melekler bu cezaya çarptırılır ve de görevlerini yerine getirmeye devam ederler. Bu mağaranın Şam yakınlarında bir alanda olduğu söylenir. Büyüler yapan kişilere haber veren cinler tarafından bazı büyücülerin o mağaraya giderek bu iki melekten bilgi edindiklerini söylenmektedir. Mağaraya gelen büyücü kişilere büyüleri öğrendikten sonra yollarının cehennem olduğunun bilgisi veren iki melek bunu kabul etmeyen kişilere büyülerin bilgilerini hiçbir şekilde vermemektedir. Çünkü Allah ile bu şekilde anlaşmışlardır. Yalnızca büyü bilgisi sonrasında cehenneme gideceklerini kabul eden kişilere büyü bilgisini vermektedirler.

 

 

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *