Boş Vakitlerinizi Ailece Değerlendirebileceğiniz Eğlenceli 5 Aktivite

Boş vakitler bizler için hazine niteliğindedir. Boş vakitleri değerlendirmenin kendi elimizde olduğunu unutmayalım. Vakitlerinizi hem eğlenerek hem de bilgi edinerek değerlendirmeniz için eğlenceli 5 aktiviteyi sıralamaya başlıyorum: İşte 5 Aktivite

Eğlenceli Vakit Geçirmek için 5 Aktivite

1-İsim-Şehir Oyunu

İsim-Şehir oyununda öncelikle ailedeki kişi sayısı kadar boş kâğıt bulunur. Her boş kâğıda başlık olarak sırasıyla İsim, Şehir, Bitki, Hayvan, Eşya, Ülke diye yazılır ve sırasıyla çizgi ile ayrılır. Ve sonuna da puan yazılır. Ve oyun başlar herkes kendi kâğıdına aklında olan ismi, şehri, bitkiyi, hayvanı yazar. Ve ilk sıradaki aile bireyi ne yazdığını söyler. Sırasıyla bu böyle devam eder. Yazdıkları aynısı çıkan bireyler 5 puan alır farklı çıkan bireyler ise tam puan yani 10 puan alır. Sonunda puanlar sayılır en fazla puan alan birinci olur. Oyunda şaka olarak farklı şeyler yazmakta aile içerisinde gülüşmeye şakalaşmaya yarayacaktır. Bu da ailenin mutlu olmasına sebep olacaktır

2-Yönet-Fethet Oyunu

Bu oyunda adından da anlaşılacağı gibi kâğıt üzerinde ülkeyi yönetecek ve rakip ülkeleri fethedeceksiniz. Öncelikle boş bir kâğıt gerekli olacaktır. Boş bir kâğıt bulduktan sonra kâğıdın üzerine kâğıdın tamamını dolduracak şekilde kare olarak ülkeler çiziniz. Örneğin oyunu oynayacak kişi sayısı iki ise iki kişi kendi için bir ülke tutar ve ülkelerini büyütmek için başka ülkeleri fethetmeye başlarlar. Ve oyunda bir bozuk para bulunması gerekir. Bu bozuk para ile yazı tura atarak oyun ilerleyecek. Yazı veya turayı seçtiğinde eğer oyuncunun seçtiği çıkarsa o oyuncu önceden seçtiği ülkeyi fethetmiş olur. Ve sınırlar silgi ile silinerek genişletilir. Ve en çok ülkeyi fetheden oyunu kazanmış olur.

3-Yüzük Saklamaca

Öncelikle 4 veya 5 adet kahve fincanı alınır. Ve kahve fincanının içine yüzük veya benzeri bir küçük eşya konur. Sonra fincanların yerleri değiştirilir ve rakip şaşırtılır. Eğer bulursa 1-0 diye bir kâğıda puanlar not edilir. Bulamazsa ikinci kişi aynı oyunu uygular eğer o kazanırsa 0-1 diye onun puan hanesine yazılır. Sonunda en çok puan alan oyunda galip olmuş olur.

4-Adam Asmaca

Adam asmaca kelime dağarcığını geliştirmede birebirdir. Öncelikle bir kâğıda veya tahtaya darağacı çizilir yanına da harf sayısı belli olacak şekilde çizgi çizilir. Oyuna katılan kişi bir harf söyler (sesli veya sessiz) eğer o harf kelimede geçiyorsa çizginin hemen üstüne o harf yazılır fakat o harf kelimede geçmiyorsa yantarafdaki resme adamın başı çizilir eğer sonuna kadar bilemezse yan taraftaki resim de adam tamamen asılmış olur ve oyun kaybedilir. Tam tersi olursa eğer yani oyuncu kelimeyi bulursa oyunu kazanmış olur ve adam asılmamış olur.

5-Bir Kelime Bir İşlem

Gelelim en eğlenceli aktivite olan bir kelime bir işlem oyunumuzda tahtaya veya bir kâğıda farklı farklı sayılar yazılır ancak bu sayıların çıkarma, çarpma, bölme, toplama işlemlerinden geçirilerek en sondaki yazılan sayı bulunmaya çalışılır. Örneğin 5,4,10.5 ve bulunacak sayı (59) olsun. Burada yapacağımız iş 5,4,10,5 sayılarını dört işlem ile bulunacak olan sayıyı bulmaya çalışılır. Burada yapılacak işlem 5+4=9  5*10=50 50+9=(59) ‘dur. Bunun gibi kolay sayılarda yapabilirsiniz daha zorlaştırmak isterseniz kendiniz daha da zorlaştırabilirsiniz.

 

Okul Öncesi Çocuklarımızın Zekâ Gelişiminde Faydalı Olan Oyunları adlı yazımıza gitmek için tıklayın.

 

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

This Post Has One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *